Ako sa hodnotí maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

Študent skladá maturitnú skúšku zo slovenčiny písomne aj ústne. Písomne sa maturuje formou testu (tzv. externá časť maturitnej skúšky) a slohu (tzv. písomná forma internej časti maturitnej skúšky).

maturita, škola, učenie, úsmev, študentka
Ilustračné foto.
Autor:

Obe písomné skúšky sú hodnotené v percentách. Ústna časť maturitnej skúšky sa skladá z dvoch rovnocenných úloh – z gramatiky a z literatúry. Výsledné hodnotenie je známka ako priemer z dvoch známok (za gramatiku a za literatúru). Ak študent maturuje z gramatiky napr. na známku 1 a z literatúry na 2, výsledný priemer je 1,5 a celkové hodnotenie ústnej skúšky sa zaokrúhľuje k lepšej známke (študent by dostal jednotku).

Aké hodnotenie musí žiak získať, aby oficiálne úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry? Ak jeho hodnotenie z ústnej skúšky nie je horšie ako 3 (dobrý), za sloh musí získať viac ako 25 % bodov alebo za test viac ako 33 %. Úspešne zvládne maturitu zo slovenčiny aj ten, kto z ústnej skúšky dostane 4 (dostatočný), za sloh viac ako 25 % a zároveň za test viac ako 33 %. Kto maturitu predsa len nezvládne, môže požiadať o opravný termín. Opravnú skúšku môže robiť iba z tej časti, v ktorej nebol úspešný.

  • Test zo slovenského jazyka a literatúry má 64 úloh, z toho v 40 úlohách je odpoveď ponúknutá na výber a v 24 úlohách sa vyžaduje krátka odpoveď.
  • aždá z úloh sa hodnotí rovnocenne, jedným bodom. Maximálny počet bodov za test je teda 64 (100 %).
  • Nula bodov je za chybnú odpoveď, chýbajúcu odpoveď, ale aj za viacero odpovedí na jednu otázku – správna je vždy len jedna.
  • Na vypracovanie odpovedí je 100 minút. Skorší čas odovzdania testu nemá vplyv na hodnotenie. Prvých 5 minút navyše je vyhradených len na to, aby sa žiaci oboznámili s pokynmi na prednej a zadnej stane testu, ale ešte nesmú začať písať. Tento čas môžu využiť na otázky učiteľovi, ak pokynom nerozumejú.
  • Pri písaní testu žiaci môžu používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmú písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko a slabo píšucim perom.
  • Odpoveďové hárky sú samoprepisovacie, žiaci vypisujú iba prednú stranu (originál) tak, aby sa odpoveď odtlačila aj na kópiu. Treba dať pozor, aby pod sebou neboli rôzne hárky, aby sa odpovede neodtlačili aj na nesprávny hárok.
  • Počas písania testu by žiak nemal opustiť miestnosť, iba v nevyhnutnom prípade. Vtedy odovzdá rozpracovaný test učiteľovi a vysvetlí mu dôvod. Mimo učebne môže byť najviac jeden žiak a najdlhšie 5 minút.
  • Odpovede žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou sa hodnotia podľa centrálnych pokynov.

ZDROJ: Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM)

Čítajte viac

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
maturita, maturant

Otestujte sa: Ktoré slová či vety sú napísané správne?

13.03.2017 15:25

Maturantov čaká prvá skúška - písomné testy, aj zo slovenského jazyka. Pravda priniesla viacero článkov o slohu aj najčastejších gramatických chybách, je čas sa otestovať.

MTF STU v Trnave

Vyberte si MTF STU v Trnave

10.03.2017 08:00

Vraví sa, že najlepšia investícia je investícia do vzdelania

trieda, žiaci

Nielen pre maturantov: Najčastejšie omyly pri používaní slovenčiny

10.03.2017 07:00

Pripravili sme pre vás prehľad o tom, ako správne písať cudzie slová, ako skloňovať slová, pri ktorých to môže byť často problematické, a mnoho ďalších pravidiel slovenčiny.

Basketbalový klub Petržalka

Basketbalový klub Petržalka

23.03.2017 00:26

BK Petržalka - OZ, cieľom klubu je viesť deti a mládež k pravidelnému športu. Máme cca 60 dievčat, vek 8-16 rokov v mládežníckych družstvách a prípravkách v Petržalke

Tobias Ellwood

Londýn má nového hrdinu. Britský politik zachraňoval zraneného policajta

22.03.2017 21:32

Britský tajomník pre záležitosti Blízkeho východu Tobias Ellwood zasahoval pri záchrane zraneného policajta.

Rex Tillerson

USA vyzvali spojencov na zintenzívnenie boja proti IS

22.03.2017 21:17

Tillerson vyzval členov medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti IS na území Iraku a Sýrie, aby vo vyššej miere prispeli k úsiliu o porazenie tejto skupiny.

Útok v Londýne,

Svet reaguje na útok v Londýne: Terorizmus je absolútne zlo

22.03.2017 20:04

Poprední svetoví politici vyjadrili, po zrejmom teroristickom útoku v Londýne, Británii podporu a solidaritu.