Časté chyby pri písaní maturitného testu

Pri písaní maturitného testu študenti často robia zbytočné chyby. Prinášame tie najčastejšie chyby, ktorým sa určite treba vyhnúť.

maturita, škola, študenti
Ilustračné foto.
Autor:

Časté chyby pri písaní maturitného testu

 • Antonymá (slová s opačným významom, protiklady, opozitá)
 • Antonymné dvojice tvoríme najčastejšie z akostných prídavných mien, napr. dobrý/zlý, pekný/škaredý, prísloviek, napr. dobro/zlo. Z podstatných mien menej často, napr. múdrosť/hlúposť, svetlo/tma.
 • Niektoré antonymné slovesá tvoríme s iným slovotvorným základom, napr. spať/bdieť, no najčastejšie pomocou predpony ne-, napr. hovoriť/nehovoriť.
 • Antonymami nie sú dvojice, ktoré nemajú protikladný význam, napr. ja/ty, chlapec/dievča, sedieť/stáť.

Číslovky a ich skloňovanie

 • Rozlišujeme základné a radové číslovky: v mojich trinástich rokoch (množstvo rokov = základná číslovka), počas oslavy mojich trinástych narodenín (číslo narodenín v poradí = radová číslovka)
 • Pri skloňovaní základných čísloviek sa píšu oddelene tvary, ktoré sa skloňujú, napr. dvadsiatich piatich, sedemdesiatimi tromi, dvestodvadsiatich piatich, tisíctristose­demdesiatimi tro­mi.
 • Číslovky typu prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát aj výrazy prvý raz, druhý raz, tretí raz klasifikujeme ako číslovky radové, riadime sa číselnou časťou slova, t. j. tretí (krát v poradí) a pod.

Skloňovanie osobných zámen

 • Singulár inštrumentálu osobných privlastňovacích zámen podľa vzoru môj píšeme s dlhou príponou – s mojím psom a plurál s krátkou príponou – s mojimi psami.

Vzor nepatrí medzi gramatické kategórie

 • Gramatické kategórie sú rod, číslo, pád, kategória zhody, životnosť/neži­votnosť.
 • Úloha: Urči gramatické kategórie podstatného mena v spojení „o krásnom kvete“.
 • Pravdivé by o danom podstatnom mene bolo tvrdenie: mužský rod, singulár, lokál a vzor dub. Ako správna odpoveď by sa to však neuznalo, lebo pri určovaní gramatických kategórií podstatného mena sa neurčuje vzor. Správna odpoveď by bola bez určenia vzoru. Preto je veľmi dôležité prečítať si všetky možnosti odpovede.

Vid slovesa

 • vid určujeme z neurčitku (minulý čas sa javí ako dokončený dej/dokonavý vid, napr. hrali sme divadlo).
 1. hrať divadlo – dlhodobo, neukončený dej/nedokonavý vid
 2. zahráme divadlo – iba raz, následne bude dej ukončený/doko­navý vid.
 • Pozor! Niektoré slovesá rozlišujeme vo vide podľa slovotvorného základu, napr. skákať – opakovane – nedokonavý vid, skočiť – raz – dokonavý vid.

Podstatné meno vo vete rozvíjame prívlastkom

 1. zhodným, napr. mesačný svit,
 2. nezhodným, napr. svit mesiaca.
 • Pozor! Vždy sa pýtame: Aký svit? (mesačný/mesiaca) a nie: Svit koho, čoho? Pádovými otázkami okrem nominatívu sa pýtame na predmet, ktorý rozvíja prísudok, napr. čakal kamaráta (Koho čakal?)

Pripravené v spolupráci so Spojenou školou Mokrohájska v Bratislave

Čítajte viac

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
maturita, maturant

Otestujte sa: Ktoré slová či vety sú napísané správne?

13.03.2017 15:25

Maturantov čaká prvá skúška - písomné testy, aj zo slovenského jazyka. Pravda priniesla viacero článkov o slohu aj najčastejších gramatických chybách, je čas sa otestovať.

MTF STU v Trnave

Vyberte si MTF STU v Trnave

10.03.2017 08:00

Vraví sa, že najlepšia investícia je investícia do vzdelania

trieda, žiaci

Nielen pre maturantov: Najčastejšie omyly pri používaní slovenčiny

10.03.2017 07:00

Pripravili sme pre vás prehľad o tom, ako správne písať cudzie slová, ako skloňovať slová, pri ktorých to môže byť často problematické, a mnoho ďalších pravidiel slovenčiny.

Basketbalový klub Petržalka

Basketbalový klub Petržalka

23.03.2017 00:26

BK Petržalka - OZ, cieľom klubu je viesť deti a mládež k pravidelnému športu. Máme cca 60 dievčat, vek 8-16 rokov v mládežníckych družstvách a prípravkách v Petržalke

Tobias Ellwood

Londýn má nového hrdinu. Britský politik zachraňoval zraneného policajta

22.03.2017 21:32

Britský tajomník pre záležitosti Blízkeho východu Tobias Ellwood zasahoval pri záchrane zraneného policajta.

Rex Tillerson

USA vyzvali spojencov na zintenzívnenie boja proti IS

22.03.2017 21:17

Tillerson vyzval členov medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti IS na území Iraku a Sýrie, aby vo vyššej miere prispeli k úsiliu o porazenie tejto skupiny.

Útok v Londýne,

Svet reaguje na útok v Londýne: Terorizmus je absolútne zlo

22.03.2017 20:04

Poprední svetoví politici vyjadrili, po zrejmom teroristickom útoku v Londýne, Británii podporu a solidaritu.