Máte dieťa s poruchami učenia? Dá sa mu pomôcť

21.10.2016 16:18

Máte doma žiaka prvého stupňa, ktorý trpí špecifickými poruchami učenia? Často počujeme o poruchách, ktoré sa začínajú gréckou predponou „dys-“. Táto predpona znamená nedokonalosť alebo narušenie, teda špecifickú neschopnosť, resp. obťažnosť osvojiť si určité školské zručnosti.

Stretnúť ste sa mohli s pojmami ako dyskalkúlia, dyslexia, dysgrafia a dysortografia, ktoré sa týkajú ťažkostí s počítaním, čítaním a písaním a osvojovaním si pravopisu.

Ako špecifické poruchy ovplyvňujú dieťa?

Zoberme si napríklad dyslexiu. Ak dieťa nie je schopné osvojiť si čítanie, vplýva to nepriaznivo na získavanie poznatkov vo všetkých vyučovacích predmetoch. Často sa môže stať, že sa spolu s dyslexiou objaví aj dysortografia (neschopnosť osvojiť si pravopis).

Po treťom ročníku na základnej škole sa vaše dieťa už učí čítaním. Je preto prirodzené, že jeho nechuť k učeniu a vnútorné napätie sa stupňuje s množiacimi sa neúspechmi v škole. Nejde však len o školu. Predstavte si praktický dôsledok dyslexie pre osobný život dospievajúceho – môže sa stať, že napriek dostatočnému intelektu nestihne dopísať test v autoškole. Áno, špecifické poruchy učenia dieťa ovplyvňujú, preto je potrebné sa mu venovať a snažiť sa o ich reedukáciu.

Máte iba podozrenie?

Prvotné ťažkosti dieťaťa si často všimne učiteľ – prejavujú sa problémami pri čítaní v porovnaní s ostatnými žiakmi. Avšak aj rodičia si môžu všimnúť, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku – nezáujem o učenie, nechuť chodiť do školy a dosahovanie výrazne horších výsledkov v porovnaní so spolužiakmi môžu byť sprievodné prejavy niektorej zo špecifickej poruchy učenia.

Autor: RAABE

Ak si u dieťaťa všimnete prejavy špecifických porúch učenia, určite začnite spolupracovať s učiteľmi v škole a odborníkmi. Spolu by ste mali motivovať dieťa k učeniu, pristupovať k nemu chápavo, povzbudzovať ho a snažiť sa porozumieť jeho problému. Dôležité pre psychiku dieťaťa je, najmä ak trpí špecifickými poruchami, aby bolo akceptované v kolektíve. Potom je možné za pomoci odborníkov a špeciálnych učebných pomôcok pracovať na reedukácii porúch dieťaťa. Dostupné sú pracovné zošity určené pre deti s poruchami na prvom stupni základných škôl, ktoré sú zamerané na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, logického myslenia, orientácie, pozornosti a grafomotoriky. Nezáleží na konkrétnej poruche, aktivity, ktoré obsahujú napr. pracovné zošity KuliFerdo – špecifické poruchy učenia, sú určené na komplexný rozvoj dieťaťa, a preto je pri reedukácii porúch vhodné prejsť všetkými aktivitami, ktoré pracovné zošity obsahujú.

Stiahnite a vytlačte si PDF súbory – kliknutím na obrázok.

Autor: RAABE
Autor: RAABE
Autor: RAABE

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#poruchy učenia #dyslexia #dysgrafia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk