Kreativita môže žiakov motivovať a posúvať dopredu

, 21.08.2017 20:30
škola, deti, žiaci
Kreativitu detí by mali rozvíjať pedagógovia v materských školách, základných školách ale aj samotní rodičia. Autor:

Kreativita má v našich životoch veľký zmysel, dáva nám nielen pocit spokojnosti, ale umožňuje nám navonok vyjadriť naše pocity, nálady a myšlienky. Deti sa často prostredníctvom nej vedia vyjadriť lepšie a zrozumiteľnejšie. Odborníci jej pripisujú veľký význam a mnohí ju považujú za najcennejšiu vlastnosť, ktorú môže človek mať.

Každé dieťa je kreatívne iným spôsobom, niektoré viac a iné zas menej. Odborníci sa však zhodujú v tom, že na kreativite a tvorivosti sa dá neustále pracovať, zlepšovať ju a dokonca si ju vypestovať.

Ako ju vypestovať u detí? Najlepším spôsobom je byť dieťaťu vzorom. Len rozprávaním sa kreativita rozvíjať nedá, predškoláci a študenti potrebujú kreativitu vidieť a zažiť na vlastnej koži. Spoločne si vytvárať možnosti, ako vidieť veci z iného uhľa pohľadu, prinášať nové myšlienky. Rodičia by preto mali vytvárať priestor, kde sa môžu deti hrať a skúmať bez zbytočných obmedzení. Prostredie, ktoré ich podporuje v nových nápadoch, v ktorom môžu spontánne vystupovať.

Práve tvorivosť má svoje miesto aj u žiakov, ktorí ju môžu pretaviť do svojich výsledkov v škole. Pomáha im rozvíjať ich myslenie a neustále hľadať lepšie riešenia. Vďaka tomu sa dokážu orientovať na stále lepšie výsledky v škole. Kreativita je tiež kľúčom k motivácii. Vďaka nej si deti osvojujú svoje schopnosti, pretože mohli skúmať svoje predstavy a pocity.

Deťom by kreativita nemala robiť veľký problém, sú to predsa len tvorivé bytosti plné nápadov. Preto netreba hru u deti podceňovať. Podľa odborníkov je práve hra dôležitá z pohľadu sebakontroly a dodržiavania pravidiel. Dieťa rešpektuje aj ostatných členov hry, uznáva autoritu dospelých. Kreatívne hry majú teda zmysel aj v tomto smere.

Kľúčová charakterová vlastnosť

A existuje nejaká definícia kreativity? „Kreativita je považovaná za jednu z kľúčových charakterových vlastností budúcnosti. Je preto veľmi dôležité, aby sme podporovali jej rozvoj u detí. Pod kreativitou ale nerozumieme len umelecké schopnosti a zručnosti. Je to celková schopnosť človeka inovatívne myslieť, schopnosť kombinovať vedomosti a vytvárať nové závery,“ opisuje bližšie kreativitu školská psychologička Kornélia Ďuríková.

Ale aby sme nehovorili len o kreativite u detí, pozrime sa na to, prečo je dôležitá aj v rámci učiteľského povolania. Práve učitelia by mali byť slúžiť študentom ako vzory. Na druhej strane sú kreatívne učitelia obľúbenejší a dokážu oveľa viac zaujať svojich študentov. Prečo by teda mali ísť vzorom samotní pedagógovia?

„Napríklad pedagóg je schopný tú istú informáciu podávať vždy inak. Môže to byť obohatená, doplnená informácia alebo nová aplikácia konkrétnej vedomosti či informácie. Schopnosť byť kreatívny nielenže chráni samotného učiteľa pred vyhorením či stereotypom, ale pre deti je to obrovský prínos. Iným príkladom využitia kreativity môže byť aj napríklad krízová situácia, do ktorej sa dostaneme. V takých situáciách je okrem zvládnutia šoku a paniky dôležitý aj iný pohľad na situáciu či vytvorenie "z ničoho niečo“. A práve to nám môže zachrániť život,“ opisuje zmysel kreativity v školskom prostredí a bežnom živote Ďuríková.

Kreativita je veľmi dôležitá pri vede a výskume ale aj pri technických smeroch. V podstate v každej profesii. Takisto je podľa Ďuríkovej dôležitá aj pri športe. „Hráči či tímy s vysokou kreatívnou schopnosťou často vyhrávajú.“

Podľa psychologičky môže byť kreativita prítomná v rámci akéhokoľvek predmetu v škole. Aj na hodine matematiky. Nie je to len záležitosť výtvarnej výchovy alebo tých predmetov, kde je dôležité isté umelecké nadanie, povedzme písanie slohov.

Rozvíjanie kreativity v škole aj doma

Tvorivosť detí by mali rozvíjať pedagógovia v materských školách, základných školách ale aj samotní rodičia. Najlepším pomocníkom pre rodičov je v tomto prípade hra, výhodou je, že sa môže zapojiť celá rodina.

Vymyslieť si vlastnú hru, každému členovi rodiny v nej dať svoju úlohu, stanoviť si vlastné pravidlá a v závere ich aj spoločne vyhodnotiť. A do tohto procesu určite zakomponovať aj dieťa. Toto všetko totiž predstavuje kreatívne myslenie a vďaka tomu bude dieťa vedieť tvoriť nové veci, vymýšľať stratégie a riešenia, bude ich vedieť zároveň vyhodnotiť a posúdiť, že nabudúce môže urobiť veci inak, dokáže predvídať.

A tým sa dieťa pripravuje na situácie či už v škole alebo v bežnom živote.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#žiaci #tvorivosť #rozvoj osobnosti #kreatívne myslenie #kreativita
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk