Zlá výslovnosť môže mať vplyv aj na písmo

, 07.10.2017 20:00
škola, škôlka, učiteľka, žiaci, učenie
Ak má dieťa problémy s výslovnosť, treba mu pomôcť a správnu výslovnosť trénovať. Autor:

Veľa školákov má problémy so správnou výslovnosťou, respektíve veľa detí dnes trpí rôznymi poruchami reči. Rodičia by určite nemali podceňovať, ak dieťa nedokáže správne vyslovovať hlásky či celé slová. Môže sa to totiž odzrkadliť aj inde, napríklad zlá výslovnosť súvisí s nesprávnym písaním, kedy dieťa píše určité slovo tak, ako ho vyslovuje.

Zlá výslovnosť je pomerne častá u najmenších. Je to prirodzený jav, kedy sa reč dieťaťa a výslovnosť neustále vyvíja. Ak už dieťa vstupuje do veku, kedy by malo mať zvládnutú správnu výslovnosť, treba spozornieť. Rodičia by preto nemali čakať, pokým sa zlá výslovnosť dieťaťa upraví sama. To sa totiž nemusí nikdy stať.

Čo je to vlastne nesprávna výslovnosť? Ako ju spozorujete? Dieťa zle vyslovuje niektoré slová alebo hlásky. Nie je schopné používať správne hlásky alebo jednotlivé slabiky, prípadne niektoré hlásky vynecháva alebo si ich zamieňa – tento jav sa volá dyslália. Okrem toho sa poruchy reči prejavujú aj šušlaním, ráčkovaním, dieťa nevie plynule rozprávať či v cudzom prostredí mlčí.

Kedy je ten správny vek?

Kedy je ten správny vek na posúdenie správnej výslovnosti? Dieťa by malo mať okolo piateho roku života zvládnutú správnu výslovnosť. Prváci by už teda mali byť do školy pripravení aj po tejto stránke.

Čakať, kým to prejde, nie je riešením. Rodičia by mali s dieťaťom navštíviť logopéda, ktorý po vyšetrení zvolí následnú liečbu. Môže ísť totiž o rôzne poruchy, napríklad za zlou výslovnosťou môže byť porucha sluchu, neurologické ochorenie či celkovo porucha vývinu. Taktiež môže mať dieťa problémy s rečovými orgánmi, príčinou zlej výslovnosti môžu byť zároveň aj znížené rozumové schopnosti.

Logopéd zároveň môže veľmi pomôcť aj samotným rodičom. Usmerní ich a ukáže im metódy, ktorými môžu pomôcť dieťaťu pri správnom vyslovovaní. Existuje veľa cvičení a špeciálnych postupov, ktoré dokážu nesprávne vyslovovanie napraviť a práve návšteva logopéda rodičov obohatí aj v tomto smere.

Zlá výslovnosť ovplyvní aj písmo

So zlou výslovnosťou sa môže spájať aj zle vnímanie pri písaní. To znamená, že školák bude zle písať jednotlivé hlásky. Ak vyslovuje slová nesprávne, pravdepodobne ich začne písať nesprávne tiež. Odborníci tu varujú napríklad aj pred používaním nespisovného jazyka v domácom prostredí, kedy sa aj rodičia nevyjadrujú gramaticky správne. Dieťa rodičov napodobňuje a tým vznikajú aj zlé rečové návyky.

Okrem toho sa so zlou artikuláciou spája aj pohyb a šport. Odborníci odporúčajú zapájať deti do rôznych športových aktivít. Dôraz kladú aj na kreativitu, preto by mali deti vykonávať aj také činnosti, ktoré ju podporujú, či už formou záujmových krúžkov alebo rôznych iných aktivít aj doma.

Čo určite nie

Odborníci tiež varujú pred tým, aby pri trénovaní výslovnosti používali rôzne zákazy a príkazy. Detská psychika je v tomto veľmi slabá a určite dieťaťu nepomôže, ak sa mu rodič začne vyhrážať alebo skákať do reči. Zastrašovanie alebo vysmievanie deťom pri trénovaní výslovnosti nepomôže.

Aj v tomto prípade platí, že všetko chce len čas. A tak by dieťa malo mať dostatok priestoru na to, aby mohlo pomaly a bez stresu trénovať správnu výslovnosť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zlá výslovnosť #reč #poruchy reči #dyslália
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk