Montessori systém výchovy a vzdelávania

, 02.01.2018 19:00
matka, dieťa, učenie,
Poznáte význam Montessori? Metóda Montessori podčiarkuje jedinečnosť každého dieťaťa. Autor:

Slovíčko Montessori začína byť veľmi populárne už aj na Slovensku. Čo predstavuje tento pojem? Čoraz viac rodičov sa začína zaujímať o túto netradičnú formu výučby – v predškolskom, ale aj v školskom veku. Rodičia si preto hľadajú informácie o tom, čo predstavuje Montessori pedagogika, respektíve z čoho vychádza vzdelávanie v štýle Montessori, akú pridanú hodnotu to môže deťom priniesť a či je takýto štýl vzdelávania lepší ako štandardný model vzdelávania.

Ak by sme mali definovať presný význam Montessori, tak vychádza najmä z potenciálu samotného dieťaťa, pričom je veľmi dôležité aj prostredie, v ktorom sa nachádza s prihliadnutím najmä na potreby dieťaťa. Dôraz sa kladie na to, aby si dieťa našlo spôsob riešenia úloh, aby si zvolilo tempo, aké jemu vyhovuje. Montessori má teda rozvíjať zručnosti a poznatky dieťaťa, veľký dôraz sa kladie na slobodu a sebarealizáciu. Dieťa si vyberá činnosť, po ktorej túži.

Montessori metóda podčiarkuje jedinečnosť každého dieťaťa. Vychádza najmä z nasledovných zásad vzdelávania:

 • Dieťa treba podporovať v jeho činnosti
 • Nenapomínať, netrestať
 • Prístup k dieťaťu nesmie byť autoritatívny alebo nátlakový
 • Učiteľ je v úlohe sprievodcu dieťaťa, je nestranný, vystupuje ako facilitátor
 • Používanie materiálov a pomôcok s prihliadnutím na vek a psychický vývoj dieťaťa
 • Prostredie, ktoré zohľadňuje vývoj žiakov a ich schopnosť

Čo hovorí definícia?

„Montessori vzdelávanie ponúka jedinečnú skúsenosť s cieľom pomôcť dieťaťu maximalizovať jeho potenciál; vzdelávacie prostredie, ktoré je účelovo navrhnuté tak, aby spĺňalo jeho jedinečné potreby v oblasti vývoja, a dospelých, ktorí sú špeciálne vyškolení na to, aby dieťa pozorovali a umožnili mu kontakt s tým, čo sa potrebuje v danom momente naučiť,“ píše sa na stránke mariamontesso­ri.com.

Kto bola Maria Montessoriová?

Maria Montessoriová priniesla v minulom storočí revolučnú metódu vzdelávania a výchovy detí. Bola to predstaviteľka reformnej pedagogiky a talianska lekárka. Celý život sa venovala detskému zdraviu. Vytvorila tiež veľmi populárny zoznam, ktorý môže slúžiť ako výchovná pomôcka pre rodičov.

Má názov 19 krátkych základných prikázaní pre rodičov:

 1. Deti sa učia z toho, čo ich obklopuje
 2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať ostatných
 3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť
 4. Ak sa dieťa stretáva s agresivitou, učí sa biť
 5. Ak dieťa vyrastá v úprimnosti, učí sa spravodlivosti
 6. Ak sa dieťaťu často vysmievajú, stáva sa plachým
 7. Ak sa dieťa cíti v bezpečí, učí sa veriť ľuďom
 8. Ak je dieťa často zahanbené, cíti sa previnilo
 9. Ak je dieťa často povzbudzované, bude zdravo sebavedomé
 10. Ak ste k dieťaťu zhovievaví, bude trpezlivé
 11. Ak je dieťa podporované, získa istotu
 12. Ak dieťa žije v priateľskej atmosfére a cíti sa potrebné, naučí sa nájsť lásku
 13. Nehovorte o dieťati zle, či už je prítomné alebo nie
 14. Sústreďte sa na rozvíjanie toho dobrého u dieťaťa, aby to zlé nemalo miesto
 15. Vždy počúvajte a odpovedajte na otázky, ktoré dieťa kladie
 16. Vážte si dieťa, ktoré urobilo chybu a dokázalo ju skôr či neskôr napraviť
 17. Buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá a buďte neviditeľní pre dieťa, ktoré už našlo
 18. Pomáhajte dieťaťu osvojiť si to, čo si neosvojilo skôr
 19. Vždy sa správajte k dieťaťu tak, ako len najlepšie viete – dávajte mu to najlepšie zo seba

Montessori a škola?

Dôležitým faktorom tu je pohyb – pohybové aktivity, ktoré sa spájajú s rozvíjaním intelektu dieťaťu. Sú zamestnané ruky, ale i hlava. V Montessori škole sa uplatňuje myšlienka: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ V rámci výchovy a vyučovania sa používajú špeciálne učebné materiály a rovnako aj rôzne pomôcky.

Dnes sú už veľmi populárne aj „Montessori dielničky“ pre tých najmenších, kde môžu prísť rodičia so svojim dieťaťom a rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti od najútlejšieho veku. Práve v týchto dielničkách deti pracujú s tými najrôznejšími pomôckami – hračkami, ktoré im pomáhajú k rozvoju ich motorických, pohybových zručností či intelektu.

Dá sa to aj individuálne. Na internete existuje množstvo návodov pre rodičov, ako si „zostrojiť“ takéto dielničky a pomôcky. Internet tak ponúka široké možnosti tým, ktorí hľadajú inšpirácie na Montessori aktivity v pohodlí svojho domova.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#nezvyčajné metódy výučby #montessori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk