Eľkoninova metóda učí deti čítať

, 16.01.2018 22:45
čítanie, učenie, školské povinnosti
Poznáte Eľkoninovu metódu? Spočíva v pochopení hlások a spôsobu tvorenia slov. Autor:

Čítanie a písanie nie je vždy tak jednoduché, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. To, ako sa dieťa naučí čítať a písať, ovplyvní jeho ďalšie štúdium a napredovanie. Preto je dôležité, aby nielen pedagógovia kládli dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti svojich žiakov, ale rovnako aj rodičia by mali pomôcť pri jej rozvíjaní. Dôležité je preto predškolské obdobie, kedy sa deťom treba skutočne venovať a rozvíjať ich jazykové schopnosti a samotnú reč.

Naučiť sa čítať a písať nemusí byť pre každé dieťa „prechádzkou ružovým sadom“. Niektorí si ešte pamätáme na tie časy, keď sme nad šlabikárom trávili dlhé hodiny a písmenká sa nám v hlave miešali, jednotlivé slabiky sme si spájali ťažšie ako napríklad niektorí ostatní spolužiaci. Určite sa nájdu medzi prváčikmi aj tie deti, ktoré bojujú s čítaním či písaním, dokonca si v sebe nevypestujú návyk a záľubu v čítaní. Prečo ich do prvej triedy nepripraviť a neuľahčiť im učenie?

Existuje veľa spôsobov, ako rozvíjať rečové schopnosti, čítanie, písanie a podobne. Už aj na Slovensku sa postupne zavádzajú rôzne metódy, ktoré môžu výučbu čítania uľahčiť. Jedným známym modulom je aj Eľkoninova metóda výučby čítania, ktorú využívajú špeciálni pedagógovia, klasickí pedagógovia v predškolských zariadeniach a rovnako aj psychológovia a logopédi.

Najskôr hovorené slovo, potom písmená

Ako by sa dala spomínaná metóda definovať? Spočíva v rozvoji jazykových schopností – dôraz sa kladie na hovorené slovo, pričom deti musia pochopiť najmä jednotlivé hlásky a zloženie slov. Učia sa počúvať hlásky v slovách a aj to, z koľkých hlások sa slovo skladá. V tejto metóde sa tak využíva najskôr hovorené slovo, až potom sa postupuje k samotnému čítaniu. Pri Eľkoninovej metóde je preto dôležité, aby deti pochopili hláskovú štruktúru hovorených slov – musia sa naučiť počuť jednotlivé písmená v slovách. Až neskôr sa učia, ako sa tieto hlásky označujú písmenami.

V čom je táto metóda iná? Najväčším rozdielom v porovnaní s klasickou výučbou je aj to, že deti sa neučia systémom pokus/omyl alebo mechanicky či naspamäť. Dôležité je to, aby porozumeli princípom a pravidlám, ako z hlások vzniká slovo a ako toto hovorené slovo znázorniť pomocou písmen. Podľa odborníkov táto metóda rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí.

Aj pomocou Eľkoninovej metódy majú predškoláci možnosť osvojiť si narábanie so slovami, pochopiť štruktúru slov a v neposlednom rade im umožňuje zvládnuť náročnú fonematickú analýzu slov, ktorá je tak dôležitá ešte v čase, keď nevedia čítať, ale nadväzuje na čítanie.

D. B. Eľkonin

Otcom tejto metódy je Daniil Borisov Eľkonin, ktorý žil v minulom storočí. Eľkonin pochádzal z Ruska. Zaoberal sa vzdelávaním a psychológiou, pôsobil ako pedagóg a psychológ. Počas svojho života sa zaoberal spôsobmi, ako rozvíjať detskú reč a čítanie. Základom jeho metódy bol prístup rozvíjania gramotnosti a vzdelávací systém, ktorý bol založený najmä na tvorivom rozvíjaní poznávacej činnosti detí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#čítanie #hlásky #Eľkoninova metóda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku