Rozvíjanie schopností pripraví dieťa na úspech

, 28.02.2018 13:00
dieťa, školák, žiak, kniha, promócia
Každé dieťa má predpoklady na úspech, treba len poznať jeho schopnosti a limity. Autor:

O rozvíjaní schopností a talentu dieťaťa sa už popísalo veľa. Odborníci sa zhodujú na tom, že to, čo sa naučíme už v detstve, ovplyvní naše smerovanie a budúce schopnosti v dospelosti. A tak by mali aj rodičia urobiť všetko pre to, aby z ich detí vyrástli úspešní a vyrovnaní ľudia.

Na začiatok si treba uvedomiť, že rozvíjanie schopností dieťaťa nemôžeme robiť pod nátlakom, či hrozbou alebo na príkaz. Tak to určite nebude fungovať. Rodičia poznajú svoje dieťa a môžu vyhodnotiť, o čo prejavuje záujem, čo ho zaujíma najviac, čo robí najradšej, čo zároveň dokáže vytvoriť, na čo rado myslí a na čo má nejaké predpoklady. Poznajú limity svojho dieťaťa a nemôžu očakávať prehnané výsledky, pokiaľ dieťa na niečo nemá predpoklady.

Treba brať do úvahy určité intelektové schopnosti, pričom podľa amerického psychológa J. P. Guilforda sú ich dôležitými zložkami fluencia (množstvo myšlienok a ich plynulosť), flexibilita (pružnosť myslenia, rozmanitosť) a originalita (fantázia, predstavivosť a schopnosť vyprodukovať stále nové nápady). Tie predstavujú oblasť produktívneho myslenia. Každé dieťa disponuje určitými predpokladmi, vďaka ktorých môže ďalej v niečom uspieť. Bez podpory rodičov a pedagógov to pravdepodobne nepôjde. Vďaka tejto podpore si dieťa môže rozvíjať zručnosti, schopnosti, vlastnosti k tomu, aby bol v dospelosti úspešný.

Ako na to a ako rozvíjať schopnosti? Tejto problematike sa venuje Deborah Eyre, ktorá je známa vďaka svojej angažovanosti v rámci vzdelávania a rozvíjania mysle študentov. Výskumníčka, spisovateľka, pedagogička pracuje v súčasnosti s rôznymi školami vo Veľkej Británii, ale aj s uznávanými školami po celom svete. Orientuje sa na dosahovanie špičkovej výkonnosti pre školy a pre študentov a má aj svoj portál, ktorý sa tejto problematike venuje.

Vo svojej knihe Great Minds and How to Grow Them radí rodičom, ako by mali podporovať rast mysle svojich detí a pripraviť ich tým na úspechy v ich dospelom živote a ako vôbec pestovať skvelú myseľ. Kniha vznikala v spolupráci s novinárkou Wendy Berliner, ktorá sa venovala aj tvorbe vzdelávacieho obsahu pre médiá. Publikácia poukazuje nielen na poznatky z najnovších výskumov, ale dáva návod na to, ako sa môžu deti učiť jednoduchšie.

Aké rady môžu rodičia nájsť v tejto publikácii?

Autorky odporúčajú napríklad aj to, aby rodičia dopredu neprezrádzali výsledky a aby neriešili za dieťa problém, pokým si nevie poradiť. Sú presvedčené o tom, že deti sa majú „potrápiť“ s problémom samé. Dôležité je podľa nich dieťa len nasmerovať správne a klásť mu vhodné otázky, vďaka ktorým sa dokáže orientovať na výsledok.

Podporovať u detí zvedavosť, pretože je to ich prirodzená vlastnosť. Deti túžia po nových informáciách a vedomostiach, tak prečo im na ne neodpovedať a nevzbudzovať u nich neustály záujem o nové poznatky.

Ďalej poukazujú na kritické a logické myslenie, ktoré by mali rodičia pomôcť svojmu dieťaťu budovať. Dávať otázky, na ktoré treba logické odpovede a zdôvodnenie, hypotézy a dedukcie, hľadanie dôkazov. Toto všetko môže byť dobrým základom pre ďalší akademický úspech dieťaťa v budúcom živote – či už počas vysokoškolského štúdia alebo neskôr v zamestnaní.

Kreativita a predstavivosť je vo vzdelávaní kľúčovou schopnosťou. Školáci, ktorí dokážu kreatívne myslieť a majú bohatú predstavivosť, spravidla dosahujú aj lepšie výsledky v škole. Tieto schopnosti idú ruka v ruke s tým, ako dieťa dokáže rozmýšľať v širších súvislostiach.

Podporte deti tým, že im ukážete, čo už dosiahli. Ukážete im to tým, že sa ich pýtate takým spôsobom, vďaka ktorému si môžu uvedomiť svoj vlastný progres a uvidia, ako ďaleko postúpili. Podpora pri ťažších úlohách – aj v tomto je nevyhnutné, aby dieťa malo pocit, že rodič mu verí, ako dokáže problém vyriešiť. Ak dieťa prípadne hovorí, že je niečo príliš náročné a ťažké, že to nedokáže, uistite ho, že to tak nie je. Tu je však potrebná určitá dávka trpezlivosti, pevnej vôle a vytrvalosti.

Pre školy a triedy

Okrem spomínanej publikácie napísala Deborah Eyre v januári 2016 aj knihu s názvom High Peformance Learning: How to Become a World Class School (Vysoko výkonné učenie: Ako sa stať svetovou školou).

Je určená pre každého, kto chce implementovať vysoko výkonné vzdelávanie vo svoje škole alebo triede. V tejto publikácii vyzýva školy, aby prehodnotili svoje očakávania vo svetle nových objavov v neurovede a psychológii – budovanie lepších mozgov a učiť študentov, ako byť inteligentný a ako uspieť v škole.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#talent #schopnosti #predpoklady
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk