Má dieťa problémy s rečou? Navštívte s ním logopéda

, 08.04.2018 22:00
Deti čítanie
Návšteva logopéda nebolí, rodičia a deti sa jej báť nemusia. Autor:

Vývoj dieťaťa sprevádza aj vývoj detskej reči. Ten by mal byť prirodzený a mal by mať svoju postupnosť. V rannom veku sa totiž reč ďalej postupne rozvíja. Podľa odborníkov sa základy reči vytvárajú počas prvých siedmich rokoch života.

Ľudia sa vyjadrujú a komunikujú pomocou reči. Vďaka nej vieme dať najavo to, čo si myslíme, aké máme pocity, vieme ňou osloviť iných ľudí, pýtať sa a hľadať ďalšie odpovede.

Deti mávajú s rečou problémy často, väčšinou začínajú veľmi skoro a v prípade, že sa tento problém nerieši, tak môže zotrvať až do dospelosti. Niekedy môže ísť len o zlozvyky, určité chyby a niekedy však môže ísť o rôzne vážne poruchy. Preto by rodičia nemali mať strach z návštevy logopéda, ak ich dieťa má problém s rečou a vyhľadať ho čím skôr.

Aké druhy rečových chýb poznáme?

Je ich niekoľko. Najčastejšie sa vyskytujúcou je dyslália – porucha artikulácie hlásky, skupiny hlások, pričom dieťa buď nedokáže vyslovovať alebo nedokáže používať slová.

Zajakávanie a brblavosť, ktoré sa spájajú s nepríjemným zážitkom a objavujú sa najmä počas stresovej situácie, do ktorej sa dieťa dostane. Ďalej je to vynechávanie a zamieňanie niektorých hlások – detí, ktoré sa snažia rýchlo niečo povedať, s tým súvisí i zlá výslovnosť niektorých hlások – už tradične býva problém vysloviť písmená R a L, ale ťažkosti robia deťom aj iné písmená.

Šušlanie (sigmatizmus) predstavuje nesprávne a chybné tvorenie sykaviek – v prvom rade treba vyšetriť, či má dieťa správne vyvinutý chrup, či správne ukladá jazyk.

Elektívny mutizmus – niektoré deti prestanú hovoriť, pričom väčšinou ide o nejaký psychologický problém.

Medzi ďalšie vývinové poruchy reči môžeme zaradiť oneskorený vývin reči (diagnostikuje sa u 3-ročných detí), narušený vývin reči – vývinová dysfázia (špecificky narušený vývin reči), dyslexia (porucha čítania).

Návšteva logopéda nebolí

Ak sa už teda za logopédom vyberiete, nemusíte sa ničoho obávať. Dieťa nemusí mať z tejto návštevy nepríjemné pocity, ani sa nemusí cítiť zahanbene. Čím všetkým sa bude logopéd zaoberať?

Počas konzultácie sa bude venovať spôsobu, akým dieťa rozpráva a pozrie sa aj na to, či vie správne počas rozprávania dýchať a správne prehĺtať. Ďalej mu prezrie ústa, skontroluje artikulačné orgány. Vďaka tomu totiž vie odporučiť, či je potrebné odstránenie napríklad nosných mandlí alebo podjazykovej uzdičky. Pretože tie občas vedia robiť problém pri rozprávaní.

Logopéd nepracuje samostatne, ale spolupracuje s mnohými odborníkmi – pediatrami, špeciálnymi pedagógmi, neurológmi, psychológmi, foniatrami, atď.

Nedostatok pohybu vplýva na reč

Odborníci sa zhodujú v tom, že počet detí, ktoré majú problém s prirodzeným vývinom reči, sa zvyšuje. Za problém označujú nielen nedostatok pohybu u detí, ale i absenciu činností, pri ktorých si dieťa rozvíja jemnú motoriku.

Okrem toho na vývoj detskej reči vplýva podnetné rodinné prostredie, skúsenosti a zážitky, ktoré dieťa počas života ovplyvňujú. Pretože prvým spôsobom, ktorým si dieťa začína osvojovať reč, je napodobňovanie.

Predpokladom pre správny vývin reči je zároveň fakt, že dieťa musí mať zdravý sluch. Svoju úlohu tu zohráva aj genetická dispozícia a talent na jazyk a dôležitá je tiež osobnosť dieťaťa.

Dedičnosť

Ak teda mali narušený vývin reči rodičia, starí rodičia, súrodenci v detstve, je pravdepodobné, že podobný problém bude mať aj dieťa. Aj z tohto dôvodu by mal logopéd spolu so psychológom podrobne poznať osobnú a rodinnú anamnézu dieťaťa.

Ak by sme to mali uzavrieť, tak veľkú úlohu tu zohrávajú samotní rodičia, ale určité podmienky na rozvíjanie reči dieťaťa ovplyvniť nemôžu.

A aj keď je reč genetický daná, je len na nás, aby sme si ju zušľachťovali a zdokonaľovali ďalej. A na toto by mali v prvom rade myslieť rodičia, ktorí môžu dieťaťu pri tom pomôcť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vývin reči #dyslexia #dysgrafia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk