Očakávame od nadaných detí veľa?

, 10.06.2018 14:30
škola, školák, žiak, prvák
Nadaní žiaci a študenti to niekedy nemajú vôbec ľahké. Tlak okolia, ale aj ich vysoké nároky im môžu spôsobovať príliš veľa stresu. Autor:

Ako by ste definovali nadaných či talentovaných žiakov? Sú to takí žiaci, ktorí majú jednu alebo viac schopností vyvinutých výrazne nad úroveň vyššie ako ich rovesníci a majú potenciál rozvíjať svoje schopnosti ďalej.

Každý máme iné zručnosti a schopnosti, rovnako i deti. Niektoré však viac vyčnievajú z radu a vykazujú mimoriadne schopnosti v porovnaní s inými deťmi v ich veku.

Dieťa si nemusí uvedomiť, že v niečom vyniká pred ostatnými alebo má talent na určitú oblasť – umenie, šport, cudzie jazyky, konkrétny predmet v škole a podobne. Učitelia spolu s rodičmi by mali vedieť vyhodnotiť, kedy je dieťa viac nadané ako ostatné deti v škole a upozorniť aj rodičov, aby im pomohli rozšíriť ich vzdelávanie aj doma. Rovnako samotný pedagóg môže dávať takémuto žiakovi podnety a výzvy, aby vyskúšal nové aktivity a rozširoval si svoj talent.

Napriek talentu by však mali učitelia a rodičia myslieť na blaho žiaka, neprimerane ho nepreťažovať, pomáhať mu spĺňať reálne ciele a zdravé sebavedomie. Podľa niektorých odborníkov na vzdelávanie sú deti s vysokým potenciálom náchylnejšie na nízku sebadôveru ako ostatné.

Perfekcionizmus

Od nadaných detí sa často očakáva až príliš a zaobchádzame s nimi niekedy ako s dospelými, čo vedie k nerealistickým očakávaniam. Nielen talentovaní študenti, ale aj ich okolie zvyknú nastaviť príliš vysoké štandardy, ktoré sa od nich očakávajú. A nastáva problém.

„Latka“ je nastavená príliš vysoko a takto nastavené normy študent nedokáže splniť, potom dochádza aj k jeho frustrácii. Nadané deti môžu byť veľmi citlivé na kritiku, ich kognitívne schopnosti sú často viac vyvinuté ako ich sociálne a emocionálne zručnosti.

Nadaní žiaci a študenti to niekedy nemajú vôbec ľahké. Tlak okolia, ale aj ich vysoké nároky im môžu spôsobovať príliš veľa stresu.

Odborníci radia aby budovanie dôvery a sebavedomia nadaného dieťaťa zahŕňalo vyváženosť medzi učením a ich sociálnymi a emocionálnymi potrebami. A tak ako aj ostatné deti, tak aj tie nadané potrebujú podporu. Nadané deti majú tendenciu byť na seba prísne, pomôžte im pochopiť, že netreba si dávať nereálne ciele.

Neúspechy nás posilnia

Okrem toho je veľmi dôležité, aby aj nadané deti mali svoju chvíľku len pre seba. Nemusí byť všetko podľa harmonogramu – nechajte im priestor na hru, snívanie, kreativitu. Psychológovia tiež odporúčajú, aby aj nadané deti zažili zlyhanie – to ich posilní a uvedomia si, že na seba vyvíjajú príliš veľký tlak. Zároveň pochopia, že aj zlyhanie im pomáha učiť sa a rozvíjať ich zručnosti a talent.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#talent #nadanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk