Maturanti budú mať na testy viac času

, 24.02.2015 20:00, aktualizované: 25.02.2015 07:00
maturita, maturanti, gymnázium, študenti, žiaci
Maturanti z bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici. Autor: ,

Nad maturitnými testami, ktoré znamenajú prvý krok do života, budú môcť premýšľať dlhšie. Niektorým to pomôže vyhnúť sa chybám z časového stresu. Rezort školstva sa rozhodol, že budúcim maturantom pridá minúty, ktoré sú stanovené na vypracovanie celoštátnych testov.

Pri slovenčine to bude o desať minút viac, na matematiku až o pol hodiny. Voľnejšie podmienky však nebudú tak celkom zadarmo. Testy z matematiky budú môcť byť náročnejšie. Predpokladá to nová vyhláška ministerstva, ktorej návrh včera posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.

Rezort zdôvodňuje chystané zmeny požiadavkami učiteľov, ako aj tým, že najmä pri slovenčine a matematike maturanti nestíhajú skontrolovať správnosť všetkých odpovedí. Navyše ako ukázali štatistiky, časť študentov posledné úlohy v testoch vôbec nevyplní. O predĺženie času vypĺňania testu žiadala najmä Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny. Poukázala na to, že mnohí žiaci odpovede zapisujú najskôr na pomocný papier, viac času by im malo umožniť prepísať odpovede tak, aby neurobili chyby.

Pri slovenčine, maďarčine a ukrajinčine na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny budú mať žiaci na vyplnenie testu s 8 ukážkami a 64 úlohami namiesto 90 minút 100. „Vzhľadom na to, že pri mnohých úlohách sa musí žiak opakovane vracať k textovej ukážke alebo jej časti, s ktorou má pracovať, nezostáva mu dostatočný priestor na kontrolu odpovedí a ich správny zápis do odpoveďového hárka,“ vysvetľuje ministerstvo školstva.

Maturitný test z matematiky s 30 úlohami budú musieť študenti zvládnuť za 2,5 hodiny, dnes majú na to presne dve hodiny. Žiak má priemerne štyri minúty na prečítanie, vyriešenie a zapísanie odpovede na jednu úlohu. Ak by si chcel vyhradiť časový priestor aj na skontrolovanie riešení a zapísaných odpovedí pred ich odovzdaním, čas štyri minúty na úlohu by sa podľa ministerstva ešte skrátil. Preto sa rozhodlo čas na vypracovanie testu predĺžiť. Viac času pri matematike umožní podľa rezortu zaradiť do testu aj niekoľko úloh vyžadujúcich časovo náročnejší výpočet. Tým sa overia schopnosti žiakov riešiť úlohy vo viacerých krokoch. Riaditeľka Gymnázia Jána Papánka v Bratislave takúto zmenu víta. „Ak sa znároční maturita a úlohy z matematiky si budú vyžadovať viac času, potom je to úplne opodstatnené a zmena bude v prospech kvalitnej maturity. Viac času bude pre žiakov plus,“ hovorí riaditeľka gymnázia Gabriela Dorňáková.

Podľa Pavla Sadloňa z Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií novinka zrejme súvisí so zavádzaním elektronickej maturity, teda vypĺňaním testu cez počítač. „Pri pokusnom elektronickom testovaní z matematiky sa objavili pripomienky najmä zo strany žiakov, že ak je tam geometrické zadanie, pre žiaka je výhodnejšie, ak ho má v papierovej forme ako len v elektronickej. Elektronická forma si vyžaduje aj urobenie si poznámok v papierovej forme,“ vysvetľuje Sadloň možné opodstatnenie dlhšieho času na vypracovanie úloh.

Predlžovanie limitu najmä pri slovenčine je podľa riaditeľa Gymnázia vo Vranove nad Topľou Mirona Blaščáka ústretovým krokom najmä voči maturantom zo stredných odborných škôl. Tí mávajú v testoch zo slovenčiny a z cudzích jazykov slabšie výsledky ako gymnazisti. „Zas sa prispôsobujeme slabším žiakom. Aj keď niektorí žiaci nemôžu za to, že to nezvládnu,“ myslí si Blaščák.

Stredné odborné školy zas pripomínajú, že na výučbu slovenčiny aj cudzích jazykov majú menej dotovaných hodín výučby. „Našich absolventov pripravujeme pre prax. Ak sa má zvýšiť na odbornej škole podiel hodín odborného výcviku a praxe, ide to na úkor niečoho iného, hodiny sa naťahovať nedajú,“ hovorí riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch František Tamašovič. Predĺženie času na vypĺňanie maturitných testov jednoznačne víta, maturantom by podľa neho malo pomôcť byť úspešnejšími, časový limit spôsobuje stres.

Pri maturite z cudzích jazykov sa pre väčšinu budúcich maturantov veľké zmeny neplánujú. Už dávnejšie schválená úprava sa týka tých, ktorí majú certifikát z cudzieho jazyka, ten však už nebude môcť byť uznaný ako náhrada maturity. Výnimkou sú tento rok tí, čo stihli ešte vlani do februára požiadať o uznanie certifikátu ako náhrady maturity z cudzieho jazyka, väčšina tohtoročných maturantov sa jej však už nevyhne.

Na bratislavskom Gymnáziu Jána Papánka mali vlani napríklad 50 maturantov, ktorým bol uznaný certifikát z jazykovej školy, tento rok to budú už len traja. „Nie som proti certifikátom, nikto nebráni maturantovi, aby si ho urobil. Ale ten by mal byť niečo naviac, keď chce byť v jazyku lepší. Aj preto nie je dôvod, aby maturitu nerobil,“ myslí si riaditeľka gymnázia Gabriela Dorňáková.

Oveľa ťažšie testy budú mať študenti v bilingválnych triedach a školách. Tí, čo budú maturovať o dva roky, budú musieť zvládnuť cudzí jazyk na vyššej úrovni ako gymnazisti. Na vypracovanie testu a napísanie slohu dostanú však o pol hodiny viac ako teraz. Na test so 100 úlohami zameranými na počúvanie s porozumením, používanie jazyka a čítanie s porozumením budú mať namiesto dvoch hodín 150 minút. Na napísanie slohu, ktorého zadanie je tiež náročnejšie a môže si vyžadovať preštudovanie materiálov vrátane príloh s takými prvkami, ako sú grafy, pričom aj rozsah musí byť väčší ako u iných maturantov, budú mať 90 minút.

Rezort školstva predĺženie času na vypracovanie zdôvodňuje aj tým, že v medzinárodne uznávaných jazykových skúškach je na taký test čas v rozpätí 130 – 175 minút a na písomný prejav 80 – 90 minút.

Sadloň tiež pripomína, že jazyková úroveň C1, z ktorej budú maturovať žiaci v bilingválnom štúdiu, je podstatne vyššia ako úroveň B1 alebo B2, na ktorej maturujú gymnazisti. „Ak sa tam predlžuje čas, aj náročnosť úloh musí byť inak zostavovaná,“ pripomenul Sadloň.

Pripravované zmeny v maturitách

  • Od septembra 2015
  • pri teste zo slovenčiny (maďarčiny, ukrajinčiny) budú mať maturanti na vyplnenie namiesto 90 minút 100
  • pri teste z matematiky bude na vyplnenie testu namiesto 120 minút 150 (do testu budú môcť byť zaradené ťažšie otázky)
  • Od septembra 2016:
  • všetci žiaci s bilingválnym vyučovaním budú maturovať na vyššej jazykovej úrovni C1, dnes je pre nich dovolená nižšia úroveň testov B2
  • na vypracovanie testu z úrovne C1 bude namiesto 120 minút 150
  • na napísanie písomného prejavu (slohu) z úrovne C1 bude namiesto 60 minút 90

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#maturita #maturanti #testy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk