Testovanie deviatakov je kľúčom k strednej škole

, 07.04.2016 11:00
škola, deviataci, test
Deviataci zo Základnej školy Kulíškova v Bratislave nemali problémy s matematikou, viac práce im dal test zo slovenčiny. Autor: ,

Tisíce deviatakov na celom Slovensku v stredu absolvovali testy z matematiky a zo slovenčiny. Pre väčšinu z nich sú dobré výsledky testovania 9, takzvaného monitora, kľúčom k vysnívanej strednej škole.

Niektorí deviataci však už teraz vedia, že sú prijatí, a nemusia sa teda veľmi snažiť a znervózňovať, ako pri skúške vedomostí obstáli. Prišli sme sa pozrieť, ako prebiehalo testovanie na Základnej škole Kulíškova v Bratislave.

Krátko pred desiatou sú matematické odpoveďové hárky už zapečatené v obálkach. Testovanie zo slovenčiny deviatakov ešte len čaká. Majú naň vyhradené celé poschodie. Žiaci z druhého stupňa sú mimo školy na náhradnom programe a tí mladší sú dostatočne oddelení a poučení, aby nevyrušovali.

Na chodbe je ticho, rad zatvorených dverí prerušuje už iba posledná trieda. Žiaci rozsadení každý v jednej lavici počúvajú posledné pokyny. Sú rozdelení do dvoch skupín tak, aby vedľa seba nemali nikoho s rovnakým testom. V každej triede dohliada na žiakov učiteľ z inej školy, ktorý navyše neučí ani jeden z testovaných predmetov.

„Nevyrušujte sa navzájom. Ak budete niečo potrebovať, zodvihnite ruku,“ vysvetľuje dozorujúca učiteľka. Dodá ešte presnú inštruktáž k vypĺňaniu odpoveďových hárkov a začína plynúť hodina na vypracovanie.

„Celkovo máme v škole 32 deviatakov. Z toho jeden žiak navštevuje školu v zahraničí, jedna žiačka nastúpila v septembri z Ukrajiny, takže testovania sa nezúčastňujú, a jeden deviatak je chorý, takže bude písať v náhradnom termíne. Máme aj žiakov, ktorí sú integrovaní v bežných triedach, takže testovanie musíme u nás rozdeľovať aj podľa zdravotného znevýhodnenia. Títo žiaci majú dlhší čas na vypracovanie úloh,“ ozrejmila zástupkyňa riaditeľa Základnej školy Kulíškova Hedviga Magátová.

Vybrané úlohy z testu zo slovenského jazyka a z literatúry

V ktorej možnosti sú len dokonavé slovesá?
A) mihať, mrkať, chvieť sa
B) mrknúť, kmitnúť, chvieť sa
C) bliknúť, mihnúť sa, poskočiť
D) mrknúť, mihnúť sa, poskakovať
(správna odpoveď – C)

V ktorej možnosti sú len akostné prídavné mená?
A) olejová, prerušovane, slabý
B) bosý, malá, slabé
C) slabý, svetelných, malá
D) väčšími, televíznych, slabo
(správna odpoveď – B)

V ktorej možnosti sú slohové útvary so spoločnými znakmi?
A) poviedka, román, prívet
B) výklad, odborný opis, príhovor
C) umelecký opis, úvaha, vizitka
D) správa, pozvánka, program kina
(správna odpoveď – D)

Ukážky testových úloh sú zverejnené so súhlasom NÚCEM-u

Podľa toho, čo sa stihla dozvedieť cez prestávku, si žiaci prvú, matematickú, časť testovania pochvaľovali. Považovali ju za celkom jednoduchú. Na skúšku vedomostí sa pripravovali na doučovacích krúžkoch z oboch predmetov aj klasickým písaním testov. Niektorí k tomu pridali aj viac učenia doma.

„Úspešnosť 90 percent a viac znamená prijatie na strednú školu, dokonca aj na gymnáziá, bez prijímacích skúšok, takže určite mnohí majú záujem, aby dosiahli takýto výsledok. Veľká nevýhoda však je, že mnohí žiaci už sú prijatí a nemajú dôvod sa snažiť, pretože nie je žiadna podmienka, že musia testovanie absolvovať dobre. Bolo by lepšie, keby stredné školy pochopili našu snahu a dali prijímačky po testovaní,“ doplnila Magátová.

Do konca časového limitu na vypracovanie druhej časti skúšok zostáva ešte hodná chvíľa a v takzvanej zbernej triede sa už objavujú prví žiaci. Ako ich pribúda, zvyšuje sa aj šum a diskusie malých skupiniek okolo lavíc. Všetci porovnávajú, hodnotia a odhadujú výsledok. „Pre mňa bola ťažšia skôr slovenčina. Najmä práca s textom. Nejaké body z monitora sa mi budú rátať aj pri prijímačkách na strednú školu. Hlásim sa na strednú dopravnú. Chcel by som mať aspoň 60 percent, potom budem spokojný,“ zhodnotil deviatak Dominik.

Pre Petru bola matematika „v pohode“, ale so slovenčinou mala trochu problémy. Pri porovnaní sa jej zdala o dosť náročnejšia. „Najviac mi dali zabrať vetné členy. Výsledok si neviem tipnúť, dúfam, že to bude aspoň 50 percent. O strednej to u mňa nerozhoduje. Už som prijatá. Iba som to musela napísať,“ zhrnula dojmy tesne po dopísaní.

Vybrané úlohy z testu z matematiky

Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eura. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?
(správna odpoveď – 12,28 eura)

Pri tovare B bola ponuka: Ak si zoberiete 6 kusov, zaplatíte len za 4 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 7 eur. Mária si zobrala do košíka 31 kusov tohto tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar?
(správna odpoveď – 147)

Zistite, ktoré číslo treba doplniť tak, aby platila rovnosť?
2 hl+30 dl±-------dm³=206,7 dm³
(správna odpoveď – 3,7)

Ukážky testových úloh sú zverejnené so súhlasom NÚCEM-u

Po skončení testovania sa všetci dozorujúci učitelia stretávajú s riaditeľkou a zástupkyňou školy v riaditeľni, aby podpísali zápisnicu a zbalili odpoveďové hárky. V zapečatených obálkach ich spolu s ďalšími dokumentmi ukladajú do škatule, v ktorej ráno prišli, aby si ich mohol vyzdvihnúť dopravca, ktorý ich odvezie na vyhodnotenie.

Elektronické výsledky svojich deviatakov dostanú školy 29. apríla, oficiálne výsledkové listiny potom najneskôr do 20. mája. Žiaci v školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským písali okrem matematiky dva testy, zo slovenčiny a z príslušného vyučovacieho jazyka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#testovanie deviatakov #Testovanie 9 #škola #deviataci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk