Vzdelávaniu môžu pomôcť živé knihy

, 16.05.2017 06:00
Živé knihy, vzdelávanie
Projekt Živé knihy dostáva príbehy do škôl aj firiem. Autor:

Mnoho mladých ľudí s nejakým znevýhodnením dnes padá do priepasti zvanej sociálne vylúčenie. Nezisková organizácia Eduma spoznáva ich príbehy a počúva, čo ich naozaj trápi. Cez unikátny vzdelávací portál prináša príbehy ľudí s prekážkami, ktoré posúva do škôl.

Živé knihy sa stávajú súčasťou vyučovacích hodín, aby sa mladí ľudia mohli naživo stretnúť s ich príbehmi a prostredníctvom vlastného prežívania si vytvoriť svoj názor. Súčasná miera citlivosti mladej generácie voči zraniteľným skupinám ľudí je alarmujúca. Krajné názory sú na vzostupe a v školách chýba podpora rozvoja kritického myslenia.

„Ukazuje sa, že len teória a knihy na školách nestačia. Aby sa mladí stali citlivejšími k svojmu okoliu a vnímali prekážky ľudí s inakosťou, potrebujeme ich učiť inak – cez príbehy a emócie,“ vysvetľuje Janette Motlová, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócií k poznaniu – Eduma, ktorá je zároveň iniciátorka vzdelávacieho nástroja Onlinezivakniz­nica.sk a akreditovaného vzdelávacieho programu 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia.

Portál je plný autentických príbehov ľudí s prekážkami, ktoré často prehliadame, či už ide o ľudí inej etnicity, náboženského vierovyznania, s hendikepom alebo zo sociálne vylúčeného prostredia. „Onlinezivakniz­nica.sk stavia na emocionálne učenie a teší nás, že ju využívajú už aj učitelia v niektorých školách. Po Živých knihách dokonca siahajú aj firmy, ktoré ich v kombinácii so vzdelávacím programom 4vé akadémia využívajú ako nástroj poznania svojich znevýhodnených klientov alebo zamestnancov s istými prekážkami,“ dodáva Motlová.

Na Slovensku podľa nej dnes vyrastá čoraz viac mladých znevýhodnených ľudí, ktorí sa ocitajú na okraji spoločnosti. Často sú vnímaní ako tí, ktorí do nej nepatria. „My sa to snažíme zmeniť. Stali sa našimi živými knihami, ktoré našli odvahu hovoriť o svojej neľahkej skúsenosti. Živé knihy sú ľudia ako ostatní. Kráčajú životom, ale s tým rozdielom, že prekonávajú isté bariéry v spoločnosti. Či už je to Martin bez rúk, nevidiaca Soňa, Hind na úteku zo Sýrie alebo adoptovaná Natália, každý z nich prekonáva isté prekážky, o ktorých často nepočujeme alebo ich nechceme vidieť. Tým, že spoznáme ich príbeh, sa spoločne môžeme zamyslieť a hľadať riešenia, ako im pomôcť namiesto hľadania rozdielov medzi nami,“ opisuje Motlová.

Skúsenosti ukazujú, že žiaci cez príbehy druhých na hodinách dokážu nielen reflektovať a vytvoriť si názor, akými prekážkami v spoločnosti človek prechádza, ale hľadajú aj riešenia. „Zažila som hodiny na školách, počas ktorých po tom, čo niektorí žiaci vzhliadli príbehy, začali prehodnocovať svoje postoje voči hendikepovaným ľudom alebo Rómom. Často sami hľadajú spôsoby, ako by sa im dalo pomôcť,“ vysvetľuje Anežka Karľa, trénerka organizácie Eduma.

„Pod vplyvom snahy o čo najlepšie výsledky v celoslovenských testovaniach žiakov, má výchovná zložka na školách druhoradé postavenie. Spoliehame sa na to, že všetci dobrí učitelia sú počas vyučovania vzorom pre žiakov. Stále sa však pýtam, či je to dosť v čase, keď narastá netolerancia a napätie medzi názormi ľudí a počet vylúčených v istých skupinách na okraji spoločnosti. Dávame mladým v hodnotovej oblasti dostatočné podnety na to, aby sa zamysleli a vytvorili si vlastný názor alebo postoje? Dokážeme to zmeniť, nie však moralizovaním, ale spoznávaním sa a počúvaním druhej strany,“ konštatuje Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy Nováky, na ktorej vzdelávací portál využívajú.

Onlinezivakniz­nica.sk spolu s príbehmi Živých kníh ponúka učiteľom aj metodiky, čím učiteľ dostáva širokú škálu možných otázok, ktorým smerom môže svoju hodinu viesť. Živé knihy tak môžu slúžiť rovnako na hodinách občianskej výchovy, dejepisu, matematiky, informatiky, ale aj angličtiny či akéhokoľvek iného predmetu.

„Každé dieťa sa učí inak. Náš vzdelávací systém to nezohľadňuje. Dokázalo sa, že cez príbehy a odžité emócie sa dokážu žiaci naučiť viac a mnohé si lepšie pamätajú. Aj preto je emocionálne učenie jednou z častí, ktorú chceme dostať do škôl. Chceme, aby sa naša spoločnosť stala vnímavá k príbehom druhých, aby sme tu mali nielen vnímavé školy, ale aj vnímavých učiteľov, kolegov, vnímavé firmy a zamestnancov,“ vysvetľuje Motlová.

Jednou z firiem, ktorá využila Živé knihy a Onlinezivakniz­nica.sk, je aj Slovak Telekom. „Inklúzia vo firme, ako je tá naša, má dve roviny – scitlivovanie firemnej kultúry, postojov, správania sa kolegov a prístup voči našim zákazníkom,“ hovorí Tatiana Švrčková, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti. Vo firme sú kolegovia s postihnutiami, zdravotnými problémami, ale aj s inými prekážkami, viditeľnými, ale aj s tými, čo nevidieť.

"Nie každý chce otvorene a verejne rozprávať o tom, s čím bojuje. Príbehy ľudí z Online knižnice sú vynikajúcim nástrojom ako pracovať s kolegami, aby pochopili, čím dotyčný človek prechádza. V rámci zákazníckeho prístupu pracujeme s ľuďmi z predných línií, aby si zažili príbehy ľudí s prekážkami. Pomáha im to viac pochopiť ich prežívanie, zbavovať sa falošného súcitu, pozrieť sa na vlastné stereotypy. Je to beh na dlhú trať, ale veríme, že takto sa naše predné línie môžu stať miestom, kde sa ľudia s prekážkami budú cítiť, že tu nám rozumejú,“ dodáva Švrčková.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vzdelávanie #ťažko telesne znevýhodnení #knihy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk