Povedomie o ekológii treba zvyšovať už u detí

, 01.12.2017 06:00
príroda, ekológia
To, čo sa deti o ekológii naučia v škole, prinesú i domov. Autor:

Podľa poslednej štatistiky za rok 2015, ktorú zverejnil Eurostat, v triedení komunálneho odpadu zaostávame spolu s krajinami ako sú Rumunsko či Malta. Najviac sa darí, naopak, Nemecku, Belgicku a Švajčiarsku. Na Slovensku sa podľa Eurostatu recykluje iba 14,9 percenta komunálneho odpadu, čo je výrazne menej ako u našich susedov, ktorí recyklujú takmer štvrtinu, alebo oproti priemeru EÚ (35 percent).

Podľa európskej legislatívy sú pritom členské štáty do roku 2020 povinné recyklovať aspoň 50 percent komunálneho odpadu. Slovenskú republiku teda čaká neľahká úloha, pretože bude musieť znížiť skládky odpadov a zvýšiť recyklovateľný a kompostovateľný od­pad.

Na Slovensku je na niektorých školách do bežného vyučovania zaradený predmet environmentálna výchova. Ostatné využívajú neformálne prístupy, ktoré sú známe aj vo fínskom vzdelávaní. Fínske školstvo poskytuje žiakom mimoškolské aktivity ako hlavné predmety, v ktorých sa zameriavajú na jazyky, hudbu a šport. Predmety nahrádzajú témy, ktoré spájajú rôzne sféry. U nás tento model označujeme ako medzipredmetové vyučovanie, v rámci ktorého deti spoznávajú aj to, ako sa správať k prírode a chrániť ju.

Učiteľka Anna Jakubcová zo Základnej školy v Dražkovciach si pochvaľuje najmä prínos takzvaných koordinátorov environmentálnej výchovy. „Pripravuje dlhodobý program, celoročný plán, aktivity pre žiakov počas vyučovania aj mimo neho,“ vysvetľuje.

Podobne ako environmentálna výchova sa na školách medzipredmetovo vyučujú aj ďalšie témy, napríklad osobný rast, mediálna výchova, bezpečnosť a doprava, kultúra, komunikácia a technika. Taký prístup umožňuje hovoriť o nich so žiakmi aj vtedy, keď na ne nie je vyčlenený samostatný predmet.

„Na našej škole sa snažíme vychovávať a vzdelávať citlivých a vnímavých žiakov k problémom životného prostredia. Napriek tomu, že nemáme samostatný predmet, vedieme deti hravou formou k šetreniu tepelnou energiou, uvedomeniu si dôležitosti znižovania spotreby vody a rovnako ich usmerňujeme k šetrnému zaobchádzaniu so školským majetkom. Každý mesiac pripravujeme programy, v ktorých sa deti aktivizujú: zber liečivých rastlín, separovaného papiera, plastových vrchnákov z PET fliaš a rovnako realizujeme súťaže s environmentálnou tematikou,“ hovorí riaditeľka ZŠ na Nobelovom námestí v Bratislave Valéria Fogašová.

Environmentálne vzdelávanie má navyše ešte jeden pozitívny efekt. To, čo sa deti naučia v škole, prinesú i domov. A tak sa časť ich vedomostí „nalepí“ tiež na iných členov rodiny. Tento prístup využívajú mnohé osvetové projekty, v zahraničí aj na Slovensku.

„Dobre namotivovaný učiteľ, ktorý má znalosti, dokáže motivovať svojich žiakov. A tí zase svojich rodičov a okolie. Je dôležité, aby sa deti dozvedeli, čo je klimatická zmena, zadržiavanie vody alebo triedenie odpadu,“ pripomína Peter Bitušík, profesor na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V krajinách Európskej únie sa na školách osvedčilo neformálne vzdelávanie formou hry a komunikácie. Začlenenie interaktívneho prístupu však nemajú v rukách len školy. Za environmentálne problémy nesie zodpovednosť štát, jednotlivci, dokonca aj firmy, ktoré odpad vytvárajú. Dnes sa mnohé snažia takzvanú „ekologickú stopu“, teda množstvo znečistenia, znižovať. Okrem zavádzania šetrnejších technológií viaceré z nich spustili vlastné kampane, v ktorých využívajú svojich expertov a ich skúsenosti.

„Svojich zamestnancov, ambasádorov udržateľnosti, motivujeme vrátiť sa na svoju školu, stretnúť bývalých učiteľov a absolvovať s deťmi užitočnú hodinu,“ približuje Zuzana Kaňuchová, hovorkyňa spoločnosti Henkel Slovensko.

Zamestnanci tejto spoločnosti navštevujú tretí a štvrtý ročník základných škôl s projektom Šampióni udržateľnosti. Aj v tomto roku absolvuje vďaka stovke ambasádorov viac ako 5 000 detí na desiatkach slovenských škôl interaktívnu hodinu s jediným cieľom – aby si domov odniesli niekoľko praktických návykov, ako sa šetrne správať k životnému prostrediu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#triedený odpad #eurostat #ekológia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk