Žiaci si môžu rozvíjať svoje schopnosti aj pomocou súťaží

, 07.01.2018 12:00
škola
Deti majú možnosť vyjadriť svoj talent aj pomocou rôznych súťaží. Autor:

Dnešné deti a aj starší študenti majú počas školského roka veľa príležitostí na to, aby sa zúčastnili rôznych súťaží. Práve tieto súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, často nadväzujú na školskú výučbu a môžu výrazne pomôcť pri rozvíjaní schopností a nadania detí a starších študentov.

Prinášame vám prehľad niektorých zaujímavých súťaží, do ktorých sa môžete ešte stále prihlásiť.

O cenu Jána Červeňa 2018

Pre všetkých literárnych nadšencov je vhodná súťaž s názvom O cenu Jána Červeňa 2018, ktorá je určená talentovaným autorom, básnikom a prozaikom do 35 rokov.

Súťažiaci môžu zasielať svoje práce – ucelené rukopisy (zbierky básní, poviedok, novely, romány, rozprávky a pod.) v elektronickom editovateľnom formáte (doc., docx., rtf…) na adresu: zuzana.bukovenova@matica.sk s označením v predmete správy: „O Cenu Jána Červeňa 2018“. Rozsah rukopisu by nemal presiahnuť nasledovný počet normovaných strán: 60 s. (poézia), 150 s. (próza).

Uzávierka tejto súťaže je 15. marca 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien prebehne v rámci literárneho festivalu Slovesná jar 2018, ktorý sa bude konať od 5. do 8. júna 2018.

Poetický Púchov

Piaty ročník literárnej súťaže poétov prináša možnosť pre všetkých žiakov základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku. Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť aj dospelí. Žáner – poézia (tematicky voľné). Uzávierka súťaže je 28. februára 2018. Viac sa dočítate TU.

Mladý ekofarmár

Súťaž Mladý ekofarmár – Súťaž o mlieku je určená pre školy so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodár­stvom, potravinárstvom a ekológiou. Súťaž je zameraná na vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SOŠ, uskutoční sa v školských kolách, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou súťažou. Uzávierka školských kôl je najneskôr do 28. februára 2018. Viac sa dočítate TU.

Nakresli žiacku knižku

Pre tých, ktorí radi kreslia, je určená súťaž s názvom „Grafický návrh obálky žiackej knižky“. Z akých tém si môžu súťažiaci vybrať? Kresliť môžu na tému krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti alebo si zvolia ľubovoľnú tému. Termín súťaže je do 30. marca 2018. Viac o súťaži si žiaci môžu prečítať TU.

Biológia, chémia, matematika a fyzika?

LaBáK je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo štyroch súťažných kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky. Online seminár LaBáK.net je prírodovedná súťaž pre žiakov základných, stredných a materských škôl. Úlohy prvého kola je potrebné odovzdať do 19. februára 2018.

Súťažné kategórie:

A: pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci B: pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci C: pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci D: pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci E: pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl – tímy F: pre žiakov materských škôl – tímy

Pre milovníkov IT

Žiaci základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, sa môžu prihlásiť do súťaže Junior Internet. Táto súťaž je vhodná pre začínajúcich webových programátorov, grafikov, dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Prihlasovanie je spustené do 18. februára 2018, prihlášku nájdete TU.

Matematika

Pre bystré hlavy je určená matematická súťaž, ktorá je vhodná pre druhákov, tretiakov a štvrtákov ZŠ. Vďaka súťaži žiakov čakajú netradičné a zábavné úlohy, veselé a napísané príbehy a aj nejaké prekvapenie v podobe peknej ceny. Termín: 22. január 2018. Viac informácií nájdete TU.

Slovenčina

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená pre žiakov základných a stredných škôl doma a aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Súťažné práce do celoštátneho kola je potrebné poslať do 31. januára 2018. Viac informácií nájdete TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vzdelávacie súťaže #súťaže #školské súťaže
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk