Termíny, ktoré by mali deviataci poznať

, 11.02.2018 21:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,...
Je tu obdobie rozhodovania o strednej škole. Deviataci si budú musieť vybrať strednú školu už čoskoro. Autor:

Žiaci deviateho ročníka základných škôl si môžu podať prihlášky na gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Okrem štátnych stredných škôl si žiaci môžu vyberať aj spomedzi súkromných alebo cirkevných stredných škôl.

Rozhodovanie o strednej škole je v plnom prúde. Nasledujúce týždne budú pre deviatakov a ich rodičov náročnejšie, pretože ich spoločne čaká rozhodovanie o stredoškolskom štúdiu. Dobre si vybrať nie je vôbec jednoduché. Deviatakom sa tak kráti čas na to, aby si vybrali vhodný odbor na ich ďalšie štúdium.

Termíny a prihlášky

Na čo všetko treba myslieť pri podávaní prihlášky. V prvom rade si treba poznačiť všetky dôležité termíny. V inom termíne sa podávajú prihlášky na štúdium odboru, kde musí žiak robiť talentové skúšky a iný termín je určený pre tých, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na bežnej škole a gymnáziu.

„Do 20. februára 2018 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška. Do 10. apríla 2018 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška,“ informuje na svojej stránke ministerstvo školstva.

Následne riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára 2018 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a do 20. apríla 2018 na ostatné odbory vzdelávania.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termínoch, ako sme spomínali vyššie.

Koľko prihlášok si môže žiak podať? V hre sú dve možnosti. „Prihlášku možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si následne ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy,“ informuje ďalej ministerstvo školstva.

Deviataci v číslach

Koľko deviatakov máme aktuálne na Slovensku? V tomto školskom roku navštevuje deviatu triedu približne 39-tisíc žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl. Podľa ministerstva by si chcelo podať prihlášku na talentové odbory takmer 11-tisíc žiakov, hovoríme väčšinou o bilingválnych a športových gymnáziách.

V prípade bežných škôl sa deviataci najviac zaujímajú o gymnázia a stredné odborné školy, ďalej v poradí sú obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy a stredné priemyselné školy. Tieto údaje vyplývajú z prieskumu záujmu na ZŠ, ktorý realizovali školské výpočtové strediská. A aké sú kapacity stredných škôl? Stredné školy majú voľných viac ako 61 200 miest (okrem osemročného štúdia) v školskom roku 2018/19.

Prijímacie konanie

„O prijímacom konaní informuje žiakov aj rodičov na základnej škole výchovný poradca. Výchovný poradca má k dispozícii všetky konkrétne informácie o prijímacom konaní, vrátane predbežných i aktuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé školy a odbory. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy,“ informuje na svojej stránke Centrum vedecko-technických informácií SR.

Termíny prijímacích skúšok

25. marec – 15. apríl 2018 – stredné školy s talentovými skúškami. Presné termíny si určuje každá škola zvlášť.

Prvý termín prijímacích skúšok na bežné školy je naplánovaný v rámci celej SR na 14. mája 2018 (pondelok) a druhý termín je 17. mája 2018 (štvrtok).

Po prijímacích skúškach má stredná škola povinnosť zverejniť výsledky na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.

Typy gymnázií:

Gymnázium (všeobecné zamerania)

Gymnázium – matematika

Gymnázium – bilingválne štúdium

Gymnázium – šport

Typy stredných odborných škôl:

Stredná odborná škola s prívlastkom

Stredná priemyselná škola s prívlastkom

Stredná umelecká škola s prívlastkom

Stredná zdravotnícka škola

Obchodná akadémia

Hotelová akadémia

Policajná stredná odborná škola

Stredná škola požiarnej ochrany

Typy konzervatórií:

Hudobné a dramatické konzervatórium – vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe

Tanečné konzervatórium – vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe

Skupiny odborov na SOŠ, ktoré poskytujú nižšie stredné odborné vzdelanie:

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II.

Technická chémia silikátov

Potravinárstvo

Textil a odevníctvo

Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Spracúvanie dreva

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Skupiny odborov na SOŠ, ktoré poskytujú stredné odborné vzdelanie:

Baníctvo, geológia a geotechnika

Hutníctvo

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II.

Elektrotechnika

Technická chémia silikátov

Technická a aplikovaná chémia

Potravinárstvo

Textil a odevníctvo

Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Spracúvanie dreva

Polygrafia a média

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Doprava, pošty a telekomunikácie

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách

Ekonomika a organizácia obchod a služby II.

Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

Skupiny odborov na SOŠ, ktoré poskytujú úplné stredné odborné vzdelanie:

Fyzikálno-matematické vedy

Baníctvo, geológia a geotechnika

Hutníctvo

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I.

Informačné a komunikačné technológie

Elektrotechnika

Technická a aplikovaná chémia

Potravinárstvo

Textil a odevníctvo

Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Spracúvanie dreva

Polygrafia a médiá

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Doprava, pošty a telekomunikácie

Špeciálne technické odbory

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

Veterinárske vedy

Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách

Ekonomické vedy

Ekonomika a organizácia, obchod a služby I.

Právne vedy

Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Učiteľstvo

Umenie a umeleckoremeselná tvorba I.

Bezpečnostné služby

Zdroj: CVTI SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#termíny #prijímacie konanie #prihlášky #prihláška na strednú školu #deviataci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk