Adaptívne učenie využíva technológie, žiak napreduje vo svojom tempe

, 17.06.2018 20:45
tablet, učenie, vzdelávanie
Pri adaptívnom učení sa mení rola učiteľa. Okrem toho žiak pracuje vo svojom tempe a neprispôsobuje sa ostatným spolužiakom. Autor:

Moderné technológie dnes môžu slúžiť nielen na zábavu, ale dajú sa využiť aj v rámci vzdelávania. Technológie dnes majú veľkú silu, majú zároveň možnosť zlepšovať život žiakom a ich učiteľom. Práve na moderných technológiách je postavené adaptívne učenie, pričom učiteľ tu má inú úlohu, ako sme boli zvyknutí.

Adaptívne učenie je vzdelávacia metóda, ktorá využíva moderné technológie – počítače ako interaktívne vyučovacie zariadenia a organizuje rozdeľovanie zdrojov podľa jedinečných potrieb každého študenta. Metóda tohto učenia začala fungovať v 80. rokoch v západnej Európe. Na Slovensku je zatiaľ vo svojich začiatkoch.

Interaktívne vzdelávanie je pedagogické prístup, ktorý zahŕňa začlenenie sociálnych sietí a rôzne systémy v rámci vyučovania. Tento spôsob vzdelávania sa vyvinul z digitálnych technológii, virtuálnej komunikácie. Interakcia je nesmierne dôležitá, pretože interaktívne vyučovanie je schopné vzájomne pôsobiť na študentov a pozitívne ich ovplyvňovať.

V triede sa nachádza viac študentov a aj napriek tomu táto forma prináša nový prístup k študentom. Postavenie učiteľa je tiež odlišné.

Adaptívne učenie spočíva v jedinečnom prístupe ku každému žiakovi – táto metóda prihliada na všetky jeho zručnosti, schopnosti a zároveň aj jeho nedostatky. Pri adaptívnom učení sa učiteľ stáva „sprievodcom“ či „asistentom“ študentov, stojí po ich boku a nie iba pred celou triedou. Učiteľ pri adaptívnom vyučovaní využíva moderný softvér, s ktorým sa môže každý študent rozvíjať individuálne.

Pri adaptívnom učení funguje v rámci obsahu kognitívny proces, ktorý je založený na výučbových stratégiách. Okrem toho pri tomto spôsobe výučby žiak nepociťuje strach a stres zo zlyhania. Tým sa zvyšuje aj jeho motivácia k učeniu.

Na takýchto hodinách žiaci nepoužívajú klasické pomôcky, akými sú napríklad zošity alebo knihy, ale k dispozícii majú počítače, tablety alebo smartfóny. Pomocou nich si precvičujú žiaci to, čo im predtým pedagóg vysvetlil.

Veľkou výhodou tohto systému vyučovania je vlastné tempo študenta – každý žiak napreduje podľa svojho tempa. Ako je to možné? Softvér vytvára otázky pre konkrétneho študenta podľa jeho vedomostí. Vďaka tomu by mal tento spôsob ukázať, ktorý žiak potrebuje pomoc od učiteľa a naopak, ktorý napreduje a pomoc nepotrebuje. Ďalšou výhodou je tak okamžitá spätná väzba pre študenta. Na základe toho sa obsah učiva prispôsobuje študentovi. Adaptívne učenie by malo žiaka naučiť to, ako sa učiť.

Ako vyzerá adaptívne učenie v praxi?

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#adaptívne učenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk