Študenti sa môžu učiť o živote priamo v škole

, 25.06.2018 15:45
puberťáci, adolescenti, študenti
Náuka o živote môže študentom pomôcť v rôznych životných situáciách. Autor:

Žiaci a študenti potrebujú „pomocnú ruku“ v rôznych životných situáciách, aby napríklad dokázali vychádzať s rodičmi, aby vedeli zvládať svoje emócie, rešpektovať ostatných. Každý chce byť predsa rešpektovaný. Rozmýšľali ste napríklad nad tým, či dnešné školy učia deti, ako si nastaviť životnú víziu a ako zvládať náročné životné situácie v oblasti vzťahov, kariérneho úspechu, rodiny a samého seba? Alebo ako komunikovať čisto, jasne , zrozumiteľne, dokázať si presadiť svoje potreby a zároveň citlivo to odkomunikovať? Ako byť súčasťou spoločenstva okolo seba, s úspechom sa vedieť presadiť a zároveň podporovať aj druhých? A na všetky tieto otázky prináša odpoveď vzdelávací program životológia.

Na prvý pohľad už z názvu vzdelávacieho programu sa dá vyčítať, o čo pôjde. Životológia jednoducho predstavuje náuku o živote.

„Životológia je akreditovaný ročný vzdelávací program šitý na mieru pre študentov stredných škôl. Vedie sa jedna vyučovacia hodina alebo dvojhodinovka týždenne,“ vysvetľuje zakladateľka programu Henrieta Holúbeková. Životológia podľa nej udáva trend v novej ére vzdelávania.

„Po troch rokoch pilotovania tohto vzdelávacieho programu prichádzame k výsledkom, že okrem inovácie školského systému zlepšujeme aj vzťahy mládeže s učiteľmi a v ich rodinách posilňujeme rodinné väzby,“ hovorí ďalej Holúbeková.

Životológia dopĺňa vedomosti a poznatky získané v klasickom školskom systéme o zručnosti, ktoré mladý človek využíva na úspešné zvládnutie každodenných životných výziev a náročných situácií v oblasti vzťahov, úspechu, poznaniu a pochopeniu samého seba, nasmerovania svojho života. Pomocou mentorov mladých učí zábavnou formou rozvíjať svoje sebapoznávacie, komunikačné, vodcovské a sociálne zručnosti na to, aby mohol plne využívať svoj potenciál.

Ako vôbec vznikla myšlienka tohto projektu na Slovensku? Všetko to začalo tragédiou. „Spustila to zdanlivo nepochopiteľná samovražda jedného šikovného a múdreho stredoškolského študenta v Senci,“ hovorí Henrieta Holúbeková.

Životológiu už poznajú mnohí študenti v rôznych regiónoch Slovenska a vyučuje sa nielen v slovenčine. Okrem toho sa s ňou stretávajú aj výchovní poradcovia, lektori a aj samotní rodičia.

„Za posledné tri roky sme otestovali tento vzdelávací program na šiestich rôznych typoch stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. Súkromné aj verejné stredné školy, cirkevné aj štátne, v slovenskom jazyku aj v anglickom. Uskutočnili sme niekoľko tréningov aj pre učiteľov týchto škôl, výchovných poradcov a pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní Bratislavského kraja. Naposledy si nás objednala súkromná jazyková škola pre svojich lektorov, aby mohli využívať neformálne metódy vzdelávania v jazykovej výuke pre svojich klientov z radov detí, mládeže aj dospelých,“ opisuje to, ako program funguje na Slovensku Holúbeková.

A ako to celé vnímajú rodičia? Podľa Holúbekovej sa rodičia aktívne zaujímajú o vyučovacie hodiny a chodia sa dokonca na ne aj pozerať. Niektorí sa následne aktívne zapájajú ako teen mentori.

Program sa zaoberá štyrmi oblasťami života:

Vnútroveda – spoznať a pochopiť seba samého.

Vzťahológia – náuka o vzťahoch. Pochopiť vzťahy s rodičmi, autoritami, svoje prvé lásky, naučiť sa mať rád sám seba.

Kariéristika – zistiť, čo študenta baví, ako v tom dosiahnuť úspech, naučí sa komunikovať, pravidlá vodcovstva.

Zdravíčko – prelína sa celým programom. Predstavuje starostlivosť o zdravie tela, ducha a rozumu, pričom program vnáša potrebu spánku, pohybu, stravy, duševného zdravia.

Na podnet odbornej verejnosti a učiteľov sa s ňou môžete stretnúť už aj na základných školách pod názvom, ktorý lahodí detským ušiam – Úsmevná komunikácia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#životológia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk