Vďaka štipendiu môžete študovať v Rakúsku

, 15.10.2018 21:00
študenti, mladí ľudia, spolupráca
Ilustračné foto. Autor:

Štipendium je cesta, vďaka ktorej mnohí záujemcovia o zahraničné štúdium môžu absolvovať vzdelávací pobyt za hranicami Slovenska. Získať peniaze na štúdium v zahraničí je pre väčšinu študentov náročné. Štipendium však môže pokryť mnohé náklady, ktoré vznikajú popri štúdiu.

Štúdium len kúsok od slovenských hraníc je tiež finančne náročne. Aj v takomto prípade môže pomôcť študentom finančná pomoc. Ako na to? Dnes mali záujemcovia o štipendium v Rakúsku poslednú šancu, aby poslali svoju žiadosť o „finančnú injekciu“.

„Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych a verejných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku,“ informuje na svojej stránke rezort školstva.

Termín je však limitovaný. Podľa ministerstva sa totiž okrem štipendií Ernsta Macha pre doktorandov, výskumných štipendií pre postdoktorandov, štipendií pre diplomantov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. októbra, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne aj o štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku v trvaní 1 až 3 dni.

„Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje aj spoločné projekty slovenských verejných a štátnych vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín, ktoré sú zamerané na spoluprácu mladých výskumníkov, podporu doktorátov pod dvojitým vedením či organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,“ píše ďalej ministerstvo na svojej stránke.

Podľa ministerstva možno projekty predkladať do 15. októbra 2018.

Podrobnosti o programe Akcia Rakúsko – Slovensko môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk.

Čo je Akcia Rakúsko – Slovensko?

„Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre školstvo, vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre školstvo, vedu a výskum Rakúskej republiky,“ opisuje stránka www.aktion.saia.sk.

Krátkodobé pobyty – výzva:

V rámci Akcie Rakúsko – Slovensko sa môžu v roku 2018 uchádzať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

• výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov

• výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov

• pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/in­žinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. októbra 2018.

Podľa spomínanej webstránky sa musí každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium. Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a po sprístupnení podávania žiadostí začať vytvárať žiadosť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Rakúsko #štipendium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku