Slovenskí a českí žiaci si vymenili záložku do knihy

, 29.11.2018 21:00
študentka, knižnica, štúdium
Zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti sa podarilo tento rok aj pomocou dvoch projektov.

Takmer 140-tisíc žiakov a základných a stredných škôl na Slovensku si počas októbra navzájom vymenilo záložku do knihy. Urobili tak pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018.

Do projektu sa prihlásilo 174 stredných škôl s celkovým počtom 8 859 žiakov a 1 096 škôl základných škôl a osemročných gymnázií s celkovým počtom 130 002 žiakov, z toho bolo 320 českých škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a 776 slovenských škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov.

„Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie literatúry, histórie či kultúry Českej republiky a Slovenskej republiky,“ informuje o projekte rezort školstva na svojej stránke.

Zapojiť sa tak mohli nielen slovenské školy, dvere mali otvorené aj tie české a zopár z nich sa rozhodlo zapojiť. „Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po deviatykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi rovesníkmi z 1 096 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci vyrábali záložku ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Rozprávky, bájky, povestí a príbehy nepoznajú hranice.“

Jednou z myšlienok druhého projektu bolo venovať sa osobnostiam, ktoré spájajú Slovákov a Čechov. „Druhý projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po siedmykrát pre 174 stredných škôl. Záložky stredoškolákov boli tematicky predovšetkým venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ďalším významným osobnostiam z politiky, ktoré spájajú Čechov a Slovákov, ako boli napríklad Tomáš Garrique Masaryk, Edvard Beneš, Milan Hodža a Alexander Dubček,“ informuje ďalej ministerstvo.

„Výroba záložiek, konkrétne jej výtvarná činnosť, na jednej strane pomáha žiakom rozvinúť jemnú motoriku, tvorivosť, predstavivosť a umožňuje im uspokojiť ich estetické cítenie a potrebu sebarealizácie. Na druhej strane vďaka vyrobenej záložke môžu všetci žiaci, teda aj žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, získať uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi spolužiakmi,“ povedala na margo vysokého počtu zapojených žiakov odborná garantka uvedených projektov Rozália Cenigová.

Podobné projekty môžu u študentov podporiť záujem o knihy a vypestovať im zároveň aj vzťah k samotnému čítaniu. „Výmena záložiek pomohla českým a slovenských pedagógom a školským knihovníkom hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie, taktiež podporila ich dobrý vzťah ku knihám a k školskej knižnici a motivovala ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako im pomohla vytvárať živé priateľské spoločenstvá, v ktorých s radosťou a nadšením pracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy od českých a slovenských spisovateľov,“ opisuje na svojej stránke zmysel projektu Slovenská pedagogická knižnica.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#čitateľská gramotnosť #Záložka do knihy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku