Školy, ktoré sa zapojili do projektu, získali materiálnu pomoc

, 30.11.2018 22:50
škola, trieda, štrajk
Ilustračné foto. Autor: ,

Škola otvorená všetkým pomáha deťom, ktoré nemajú vytvorené vhodné podmienky na vzdelávanie.

Škola by mala byť miestom pre každé dieťa a každé dieťa by malo mať rovnaké podmienky na vzdelávanie a na prístup k vzdelávaniu. Mnohé deti aj na Slovensku však nemajú rovnaké podmienky – chýbajú učebnice, pomôcky, niektoré deti prichádzajú z prostredia, ktoré im neumožňuje kvalitné vzdelávanie. S tým bojujú aj samotné školy – školy, ktoré trpia podobným problém, sa môžu zapájať do rôznych projektov a jedným z nich je aj projekt s názvom „Škola otvorená všetkým“.

„Materské a základné školy zapojené do národného projektu „Škola otvorená všetkým“ získali v uplynulých týždňoch materiálnu pomoc v podobe didaktických balíčkov v celkovej hodnote 3000 eur. Cieľom tejto pomoci je podpora implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania,“ informuje o tom rezort školstva na svojej stránke.

O integrácii detí v školskom prostredí sa dnes naozaj veľa hovorí. Ako búrať predsudky či bariéry? V tom totiž spočíva aj inkluzívna edukácia. „Podstatou inkluzívnej edukácie je búranie bariér a predsudkov, čo sa samozrejme nedá realizovať bez spoločných aktivít. Didaktický balíček uľahčí integráciu detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do edukačného procesu a zároveň bude pre nich motiváciou na túto integráciu,“ hovorí Pavol Kočiš, odborný garant v prostredí základných škôl.

Materiálna podpora predstavuje podľa ministerstva pomoc vo forme učebných a kompenzačných pomôcok, materiálneho a technického vybavenia učební a prostriedkov na kognitívny, perceptuálny a motorický rozvoj detí a žiakov. „Do škôl sme dodali sedem unifikovaných balíčkov so zameraním na hry, hygienické potreby, hudobné nástroje, športové potreby, spotrebný kreatívny tovar, kuchynské a záhradnícke potreby,“ informovala Viera Čontofalská,ktorá je manažérkou projektu ŠOV.

Pomohlo sa aj deťom, ktoré sú zapojené do neformálneho vzdelávania. „V 45 materských školách tak využijú pomôcky nielen deti, ktoré ju navštevujú. Balíčky sú určené aj deťom zapojeným do neformálneho vzdelávania, pre ktoré je materská škola z rôznych dôvodov nedostupná, napríklad chudoba, prílišná vzdialenosť materskej školy od miesta bydliska a podobne. V rámci celodenného výchovného systému budú balíčky slúžiť na voľnočasové aktivity pre 130 základných škôl. Od začiatku školského roku vzniklo s podporou projektu na školách 2077 záujmových útvarov, do ktorých sa zapojilo19 285 ži­akov. V nadväznosti na dodaný balíček sa žiaci môžu zapájať aj do motivačných súťaží, ktoré projekt pravidelne vyhlasuje s cieľom zvýšiť záujem detí a žiakov o zmysluplné trávenie voľného času po vyučovaní. Od začiatku projektu sa do súťaží zapojilo vyše 468 žiakov a odovzdaných bolo celkovo 36 ocenení,“ informuje ďalej rezort na svojej stránke.

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci operačného programu Ľudské zdroje od februára 2016 do novembra 2019. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Škola otvorená všetkým
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku