Školáci si zajtra prevezmú polročné hodnotenia

, 30.01.2019 15:00
škola, žiak, učiteľka, trieda
Pre mnohé deti je polročné hodnotenie strašiakom. Rodičia by mali zvážiť, ako budú reagovať v prípade, že dieťa nebude mať dobré výsledky. Autor:

Polročné snaženie žiakov a študentov sa zajtra zhmotní do hodnotenia. Viac ako 680-tisíc žiakov (z toho 473 900 žiakov základných škôl a 206 800 študentov stredných škôl) si totiž posledný januárový deň (31. januára 2019) prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2018/2019.

Polročné hodnotenie si zajtra prevezmú aj prváci základných škôl. „Pre viac ako 57-tisíc prváčikov ZŠ to bude ich prvé takéto komplexné hodnotenie, ktoré si odnesú zo školy domov. Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania odovzdajú triedni učitelia svojim žiakom v 2 321 základných a 837 stredných školách (vrátane špeciálnych),“ informuje rezort školstva na svojej stránke.

Ako sa získava polročné hodnotenie a z čoho vlastne vychádza? „Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a jeho prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje určenými stupňami,“ opisuje ďalej ministerstvo na svojej stránke.

Podľa ministerstva sa môže pre prípravný a nultý ročník, ako aj prvý až štvrtý ročník základnej školy hodnotenie vykonať slovne stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky. Súčasťou ich výpisu vysvedčenia môže byť taktiež slovný komentár, v ktorom učiteľ zhodnotí vedomosti, zručnosti, návyky a postoje žiaka.

Tento komentár však má tiež svoje limity a mal by byť viac motivujúci ako odsudzujúci. „Obsah slovného komentára má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, ale má pôsobiť vždy konštruktívne a povzbudzujúco.“

Rozdiel medzi výpisom a vysvedčením?

Výpis vysvedčenia a vysvedčenie sú dve rozdielne písomnosti, líšia sa od seba aj znakmi a kvalitou prevedenia. „Výpis vysvedčenia nie je verejnou listinou ako samotné vysvedčenie (to musí obsahovať vodoznak, štátny znak, odtlačok pečiatky), preto môže byť vytlačený na bežný kancelársky papier. Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola alebo triedny učiteľ,“ vysvetľuje ministerstvo.

Napriek tomu, že výpis hodnotenia nie je verejnou listinou, podlieha povinnostiam školy. „Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Túto zmenu priniesla novela zákona o výchove a vzdelávaní z roku 2011 a jej cieľom bolo ušetriť školám časť administratívnej práce. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť.“

Žiaci sa môžu po prevzatí polročného hodnotenia tešiť na jednodňové prázdniny. Tie budú v piatok 1. februára. Okrem toho však študentov čakajú aj dlhšie prázdniny – týždňové jarné prázdniny. Ich termín je individuálny podľa jednotlivých krajov. Jarné prázdniny podľa krajov budú v období od 18. februára do 8. marca 2019.

Rodičov hodnotenie detí nemusí vždy potešiť. Očakávania dospelých nemusia vždy korešpondovať s reálnymi možnosťami detí. Ako by mali rodičia reagovať? Odpoveď nájdete aj v článku, ktorý sme publikovali v minulosti.

Prečítajte si, ako reagovať na vysvedčenie a hodnotenie žiakov TU.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku