O pár dní sa začínajú písomné maturity

, 10.03.2019 10:00
písomná maturita
Stredoškolákom sa budúci týždeň začínajú písomné maturity. Autor:

Po jarných prázdninách prichádzajú skúšky - budúci týždeň bude v znamení písomných maturít. Písomné maturity sa uskutočnia od 12. do 15. marca 2019.

Študenti maturitných ročníkov si overia svoje vedomosti zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, v prípade študentov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazyka. Koľkých študentov sa týkajú písomné maturity? Hovoríme o viac ako 43 100 maturantov zo 706 stredných škôl.

Úspešní študenti majú správne návyky. Prečítajte si, ako sa správne motivovať k učeniu a dosiahnutiu svojich študijných cieľov v nasledujúcom článku TU. K písomným maturitám to už študenti pravdepodobne nestihnú využiť, ale čas majú ešte v rámci ústnych maturít.

Aký predmet čaká maturantov ako prvý? Na začiatok si študenti overia v teste svoje znalosti zo slovenského jazyka a zároveň sú pripravené aj témy na slohové práce. „Týždeň písomných maturít v utorok 12. marca 2019 tradične otvorí externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať približne 39 500 žiakov. Z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra to isté čaká aj ich takmer 1 800 rovesníkov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským,“ informuje o tom rezort školstva na svojej stránke.

Cudzí jazyk je tiež súčasťou „skúšky dospelosti“, Pre maturantov je tak pripravený aj test z cudzieho jazyka, pričom spomedzi cudzích jazykov študenti najviac siahnu po angličtine – viac ako 36-tisíc študentov. Po angličtine si maturanti vyberajú ďalej nemecký jazyk (2 858 študentov) a ruský jazyk (876 študentov). Francúzsky jazyk si zvolilo len 24 maturantov, španielčinu 13 a len jeden študent bude maturovať z talianskeho jazyka.

„V stredu 13. marca 2019 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Najčastejšie si maturanti opäť vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti viac ako 36 200 žiakov, čo predstavuje 84 percent všetkých maturantov,“ píše ďalej ministerstvo na svojej stránke.

Matematiku si vybralo približne 6 000 maturantov, test budú písať vo štvrtok 14. marca 2019. Písomné maturity uzatvára test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín, študentov čaká tento text v piatok 15. marca 2019, pričom 1 786 študentov bude písať test z maďarského jazyka a literatúry a len 18 študentov z ukrajinského jazyka a literatúry.

Témy sa žrebujú

A ako budú zverejnené témy písomných maturít? „Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko (v utorok a piatok o 12.20 hod.) a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), CVTI SR – školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk). Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.“

Študenti certifikačných stredných škôl si podľa ministerstva mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou. Hovoríme o maturite zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo viac ako 1 500 študentov z cca 90 škôl. „Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2019 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 6. mája 2019,“ informuje ministerstvo.

Pre študentov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu písomných maturít, bude k dispozícii aj náhradný termín 9. – 12. apríla 2019. Tí, ktorí neuspejú, budú môcť absolvovať opravný termín od 3. do 6. septembra 2019.

Maturitu zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#maturanti #písomné maturity #e-maturita 2019
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku