Monitor sa blíži, deviatakom môže pomôcť pri prijímaní na strednú školu

, 12.03.2019 16:00
testovanie deviatakov, zs riazanska
Výsledky z deviatackého monitoru sú dôležité. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu. Autor: ,

Tento školský rok to ešte deviataci nebudú mať také jednoduché. Čakajú ich totiž nielen prijímacie skúšky na stredné školy, ale aj monitor (Testovanie 9). Práve z monitora sa bude vychádzať aj pri prijímacích skúškach na strednú školu. Cieľom tohto testovania je porovnávať výkony žiakov a získať obraz o ich výkonoch.

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. a 4. apríla 2019 (streda, štvrtok), pričom 4. apríla sa Testovanie 9–2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019,“ informuje o tom Národný ústav certifikovaným meraní vzdelávania (NÚCEM) na svojej stránke.

Študenti si na zadania musia počkať – monitor sa bude konať na všetkých školách naraz a dopredu nebudú zverejnené žiadne zadania. Žiaci sa na monitor nemusia prihlasovať.

Aký druh testu sa používa? Podľa NÚCEM-u je to NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu). „Tento text rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti, výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia, najdôležitejšie je poradie žiakov. Používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita). Nie je to bežný školský test ako napríklad písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a podobne,“ upozorňuje ďalej NÚCEM.

Výsledky z deviatackého monitoru sú dôležité, netreba ich podceňovať. Výsledok žiaka totiž slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.

Žiaci môžu počas testovania používať kalkulačky, rysovacie pomôcky a perá. Zakázané sú učebnice, poznámky, študijné materiály a rôzne texty a rovnako aj mobilné telefóny. Deviatakom však zostáva stále nejaký čas na prípravu, aby sa dôkladne pripravili a získali tak čo najlepšie výsledky. Na internete sú zverejnené testy z minulých rokov, ktoré im môžu pomôcť pri štúdiu a zároveň získajú prehľad, ako tieto testy vyzerajú a ako sú formulované jednotlivé otázky.

Rodičia by mali tieto dni zvážiť aj prípadne doučovanie pre svoje dieťa. Práve doučovanie im môže pomôcť získať čo najlepšie výsledky a zároveň sa pripraviť aj na prijímacie skúšky. Dieťaťu obmedzte v tomto období čo najviac stresových situácií a venujte sa spoločne príprave na skúšky, pýtajte sa, s čím potrebuje pomôcť a čomu nerozumie.

Ďalšie tipy

Nedávno sme sa venovali aj tomu, že úspešní študenti majú správne návyky. Ako sa priebežne pripravovať nielen na vyučovanie a mať dobré výsledky, ale byť aj úspešný, si môžete prečítať TU.

Zvoliť si strednú školu je asi prvým vážnym rozhodnutím v živote dieťaťa. Problematike výberu strednej školy sme sa venovali v článku, ktorý si môžete prečítať TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#testovanie #deviataci #monitor #Testovanie 9
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku