Žiakom pri výbere povolania pomôže kariérové poradenstvo

, 21.03.2019 16:00
štúdium, študenti
Vybrať si správne povolanie môže byť niekedy veľký problém. Autor:

Vybrať si svoje budúce povolanie v čase dospievania nie je vôbec také jednoduché. Čo všetko by mal žiak zvážiť, ak sa rozhoduje o tom, čo by chcel robiť? Určite sú na prvom mieste pocity, ktoré ho sprevádzajú a najskôr si vyberá to, čo ho osloví navonok. Pri výbere by však mali podať pomocnú ruku učitelia, výchovní poradcovia, rodičia. Strednú a vysokú školu si väčšinou nevyberá len sám študent, ale poradí sa s dospelými. Objektívna spätná väzba od rodičov je v tomto prípade dôležitá. A rovnako to tak je aj s výberom svojho budúceho povolania – často však nakoniec absolventi skončia v inom odbore, ako vyštudovali.

Čo by mal študent pri výbere svojho budúceho povolania zvážiť? Stačí len nadšenie pre nejakú oblasť? Hovorí sa, že vyberať srdcom býva správne – platí to však vždy?

Určite sú rozhodujúce aj schopnosti daného študenta, pretože ak si vyberie povolanie, na vykonávanie ktorého nebude mať dostatočné schopnosti, tak bude mať problém sa uplatniť na trhu práce v danom odbore. Okrem toho treba zvážiť svoje záujmy a túžby, práca by mala každého napĺňať a dávať mu zmysel. Treba sa tiež pozrieť na svoje osobnostné a pracovné predpoklady, prípadne zdravotné obmedzenia, nedostatky a slabé stránky, ktoré môžu ovplyvniť výber svojho budúceho zamestnania.

Výber strednej alebo vysokej školy nie je podmienený tým, že po jej absolvovaní určite skončíte v tomto odbore a budete sa celý život venovať jednej profesii. Na druhej strane práve vhodný výber školy je tým prvým predpokladom, aby sa dokázal mladý človek po jej skončení uplatniť na trhu práce. Druhým predpokladom je nadšenie pre túto oblasť a tretím sú jeho schopnosti a predpoklady na danú profesiu.

Aj v týchto dňoch rieši ministerstvo školstva otázku kariérneho poradenstva. „Pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ich talent, záujmy a zručnosti má za úlohu nový systém kariérového poradenstva. Podrobne ho upravuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR,“ informuje na svojej stránke rezort školstva.

Podľa ministerstva prináša nová právna úprava inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie tak budú zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz vykonávali pedagogickí zamestnanci na školách (väčšinou výchovní poradcovia), ale vzhľadom na to, že často išlo o odborné činnosti (diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu práce), ich výkon nebol dostatočne efektívny. Vzniká tu priestor na kvalitnejšie kariérové poradenstvo priamo na školách. „Zákon tiež vytvára priestor na skvalitnenie práce pedagógov venujúcich sa kariérovému poradenstvu tým, že v rámci svojho úväzku budú mať vyčlenených až päť hodín týždenne na túto činnosť. V súčasnosti sa pedagógovia môžu venovať kariérovému poradenstvu iba jednu hodinu týždenne.“

Ministerstvo ďalej hovorí o tom, že „pripravovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje tiež novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca. Pôsobiť bude v CPPPaP na úrovni okresov. Pôjde o osobitného odborníka, ktorý sa bude orientovať na študentov a rodičov, ale zároveň aj podporovať ostatných učiteľov venujúcich sa tejto činnosti v rámci okresu.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#absolventi #kariérové poradenstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku