Čas na výber strednej školy sa kráti

, 08.04.2019 20:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,...
Stále netušíte, ktorá stredná škola je pre vás najvhodnejšia? Na rozhodnutie máte ešte dva dni. Autor:

Vybrali ste si už strednú školu? Termín podávania prihlášok sa blíži k svojmu koncu. Žiakom základných škôl sa pomaličky skončilo obdobie rozhodovania sa o výbere strednej školy.

Každoročne sa žiaci spolu s rodičmi rozhodujú, ktorú školu si vyberajú na svoje ďalšie štúdium. Výber to nie je vždy jednoduchý, rozhodnúť sa spomedzi širokej ponuky stredných škôl môže byť pre mnohých žiakov ťažkým orieškom. Času na podanie prihlášky je málo, zostávajú už len posledné dva dni na rozhodnutie.

„Prihlášky na bežné štúdium učebných či študijných odborov je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy do stredy 10. apríla 2019. Žiaci sa môžu hlásiť na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa pôvodne hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich,“ informuje rezort školstva prostredníctvom svojej webovej stránky.

Koľko máme v tomto školskom roku deviatakov? Na základných školách aktuálne študuje približne 38 700 deviatakov. To však nie je všetko, pretože na stredné školy sa hlási aj časť žiakov 5. ročníkov ZŠ (8-ročné štúdium).

O ktoré školy je najväčší záujem? „Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy (bez prívlastku) a na gymnáziá,“ hovorí ďalej ministerstvo.

Ktoré školy sú ďalšie v poradí? „Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy. Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest,“ vyratúva rezort školstva.

Samozrejme, že nechýba ani duál. Žiaci sa tak môžu rozhodovať aj medzi školami, ktoré ponúkajú štúdium v duálnom systéme vzdelávania. „Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených vyše 5 000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.“

Bez prijímacích skúšok?

Ako je to s prijímacími skúškami? Niektorí žiaci možno uvažujú o tom, že si vyberajú školu, kde nie je podmienkou prijímacia skúška. Na ktorých školách sa nevyhnú prijímačkám? Ak sa rozhodnete školu s maturitou, čakajú vás prijímacie skúšky.

„Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky.“

Dá sa však aj bez skúšok. Ako? Podľa ministerstva môžu bez skúšok školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň aj matematiky.

Olympiády a Testovanie 9 nepodceňujte

Učitelia základných škôl často vyzývajú svojich žiakov, aby sa zapájali do rôznych súťaží aj v rámci okresov, krajov, ale aj celoslovenských kôl. To, že sa to oplatí, je dôkazom toho, že neskôr sa to môže žiakovi „započítať“ pri rozhodovaní o prijatí na strednú školu. „Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9.“

Termíny prijímacích skúšok

Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na pondelok 13. mája 2019, druhý termín je vo štvrtok 16. mája 2019. Výsledky prijímacích skúšok je podľa ministerstva škola povinná zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak však žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna 2019.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#deviataci #stredné školy #výber strednej školy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku