Nedostali ste sa na strednú školu v prvom kole? Šancu máte v druhom

, 14.05.2019 23:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,...
Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy, vyhradené sú pre ne dva dni. Autor:

Tento týždeň je pre niektorých školákov náročný, keďže si pre nich pripravil dôležitý krok v ich živote. Pondelok 13. mája a štvrtok 16. mája 2019 sa na Slovensku nesú v znamení prijímacích skúšok na stredné školy.

A koľko deviatakov sa tento školský rok rozlúči so základnou školou? Podľa štatistík rezortu školstva sa v tomto školskom roku na základných školách nachádza približne 38 700 deviatakov. Prijímacie skúšky okrem toho absolvuje aj časť piatakov (na 8-ročné štúdium).

Aké kapacity ponúkajú súčasné stredné školy pre svojich budúcich prvákov a taktiež koľko voľných miesť majú osemročné gymnáziá? „Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest. Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy (bez prívlastku) a na gymnáziá. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy,“ informuje o presných číslach ministerstvo na svojej stránke.

Nielen teória, ale aj prax – v ponuke je aj duálne štúdium. „Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených vyše 5 000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.“

Kto sa nevyhne prijímacím skúškam? Podľa rezortu čakajú prijímacie skúšky všetkých žiakov, ktorí sa rozhodli pre odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ale to nie je všetko. Okrem klasických predmetov môžu odborné školy podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky.

Kde si môžete pozrieť zoznam profilových predmetov? Zoznam profilových predmetov na prijímacie skúšky podľa odborov štúdia pre školský rok 2019/2020 je zverejnený na stránke ministerstva školstva.

Bez stresov?

Dostať sa na strednú školu bez stresov a prijímacích skúšok je snom snáď každého deviataka. Ktorí žiaci sa tak nemusia obávať prijímacích skúšok? „Bez prijímacích skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9–2019 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.“

Nakoniec je však všetko na riaditeľovi danej školy. „ O takomto spôsobe prijatia na štúdium rozhoduje riaditeľ strednej školy,“ informuje ďalej ministerstvo.

Súťaže a olympiády nepodceňujte. Počas štúdia na základnej škole by mali žiaci poznať výhody, ktoré im vzniknú, ak sa zapájajú do rôznych súťaží a zároveň sa im podarí v konkrétnej súťaži aj umiestniť. Samozrejme, že je rozhodujúca aj oblasť súťaže, ktorá musí korešpondovať s vybraným oborom štúdia na strednej škole. „Pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza,“ píše sa na stránke ministerstva.

A kedy sa študenti dozvedia výsledky prijímacích skúšok? „Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.“

Neprijali ma, čo teraz?

Ak sa vám nepodarí dostať na strednú školu v riadnom termíne, nezúfajte. Máte šancu v druhom kole. Ak totiž žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podľa ministerstva podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna 2019.

Podrobné informácie o ponuke stredných škôl je možné nájsť na stránke Školských výpočtových stredísk.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#prijímacie skúšky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku