Maturantom sa zajtra začínajú ústne skúšky. Čo všetko ich čaká?

, 19.05.2019 22:00
maturita, maturanti, gymnazium
Ak na ústnych skúškach študent neuspeje, môže požiadať o opravný termín v septembri. Autor: ,

Nasledujúce tri týždne budú pre maturantov ťažké a rozhodujúce, pretože ich čakajú „skúšky dospelosti“. Práve nasledujúce dni sa ukáže, ako sa študenti poctivo pripravovali na toto náročné obdobie a s akým výsledkom túto dôležitú skúšku ukončia.

Ústne maturity sa tento školský rok na stredných školách začínajú už zajtra 20. mája 2019. Pred odbornými komisiami budú študenti maturovať z každého predmetu – väčšina maturantov si bude musieť poradiť so štyrmi predmetmi, samozrejme, že nesmie chýbať aj voliteľný predmet.

„Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov. V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a slovenský jazyk a literatúru. K nim si mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarským a ukrajinským) patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou (školy s VJM), resp. so slovenským jazykom a literatúrou (škola s VJU) a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet,“ informuje o maturitných predmetoch ministerstvo školstva na svojej stránke.

A ako sa maturuje na stredných odborných školách? Pre študentov sú pripravené ústne maturity tiež zo štyroch predmetov. „Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk,“ píše ďalej rezort na stránke.

Môže ísť k ústnym maturitám každý študent?

Podľa ministerstva môže študent vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy výsledky z ústnej i písomnej časti maturitnej skúšky.

Ak z ústnej odpovede dostane podľa rezortu školstva študent známku 3 a lepšiu, pre úspešné zvládnutie celej maturitnej skúšky je potrebné, aby v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získal viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získal viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Mám štvorku! Zmaturujem?

Dôležitá bude aj úspešnosť z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a tiež počet bodov v externej časti. Ministerstvo tak informuje, že v prípade, ak z ústnej odpovede dostane študent známku 4, úspešne zmaturuje len vtedy, ak v písomnej forme internej časti získal viac ako 25 % bodov a súčasne v externej časti získal viac ako 33 % bodov.

„Ak má daný predmet len externú časť (platí pre matematiku), platí rovnako podmienka úspešnosti nad 25 % pri ústnej odpovedi za 3 a lepšie, resp. nad 33 %, ak z ústnej maturity dostane žiak známku 4. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zvládnutie maturity z daného predmetu stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4,“ vysvetľuje úspešnosť maturitnej skúšky ministerstvo.

Ak na ústnych skúškach študent neuspeje, môže požiadať o opravný termín v septembri.

Pohoreli ste na ústnej maturite? Nemusíte sa vzdávať, môžete požiadať o opravné skúšky. „V prípade, že maturant nezvládne ústnu formu, môže sa prihlásiť na opravný termín ústnych maturít, ktorý sa tradične koná v septembri, resp. vo februári nasledujúceho roku. Presný termín určuje riaditeľ príslušnej strednej školy.“

Opravné maturity každoročne absolvuje určité percento maturantov. Naposledy (september 2018) podľa ministerstva konalo opravnú skúšku z ústnej formy internej časti maturity 2 230 žiakov.

A čo hovoria čísla o tohtoročných písomných maturitách? Písomné maturity v marci tohto roku absolvovalo približne 43 000 maturantov na viac ako 700 stredných školách.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ústne maturity
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku