Zlepšenie matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

, 08.06.2019 23:00
škola, žiak, učiteľka, trieda
Ilustračné foto Autor:

Gymnazistom môže pomôcť finančná injekcia zo zdrojov EÚ, ktorá je určená na zlepšenie matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Rezort školstva vyhlásila posledné (v poradí už piate) hodnotiace kolo vo výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedecká gramotnosť na gymnáziu. Žiadateľ zostáva necelý mesiac na podanie. Dátum uzávierky tejto výzvy je totiž 4. júla 2019.

Ministerstvo školstva vyhlásilo ešte v novembri minulého roku výzvu, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách s celkovou alokáciou 20 miliónov eur (zo zdrojov EÚ).

Žiadatelia majú ešte zopár týždňov, aby požiadali o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu tým, že sa zapoja do vyhlásenej výzvy. „V rámci výzvy boli doteraz vyhlásené štyri hodnotiace kolá pre gymnáziá na celom území Slovenska, v rámci ktorých bolo na rezort školstva doručených 82 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej žiadanej výške viac než 14,5 milióna eur. K 20. máju schválilo ministerstvo školstva projekty vo výške viac než štyri milióny eur, avšak proces odborného hodnotenia predložených projektov naďalej prebieha,“ informuje na svojej stránke ministerstvo.

Pre koho by mali byť projekty vôbec určené? Aktivity vyhlásenej výzvy sú podľa ministerstva zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Aké projekty majú šancu a môžu sa uchádzať o finančný príspevok? „Predložené projekty sa môžu týkať mimoškolskej činnosti (ak sa na ňu neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), zaradenie extra hodín alebo vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov vrátane podpory pedagogických klubov.“

Definitívny koniec žiadostí? Po uzávierke 5. hodnotiaceho kola má ministerstvo školstva v pláne predmetnú výzvu uzavrieť. Zároveň, na základe aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, pristúpil rezort školstva i k úprave a spresneniu Podmienky poskytnutia príspevku č. 8.

Viac informácií nájdete TU.

Pri podávaní žiadosti pomôže vzorový projekt. Ministerstvo poukázalo na to, že sa snaží znižovať administratívnu záťaž na strane potenciálnych žiadateľov a vytvárať podmienky pre podávanie kvalitných projektov. Podať projekt však nie je vždy jednoduché, a tak si žiadatelia môžu pomôcť metodickou pomôckou (vzorový projekt), ktorá je im k dispozícii ako forma odbornej pomoci pri vypracovaní projektu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#finančná gramotnosť #čitateľská gramotnosť #matematická gramotnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku