Viac ako 42-tisíc maturantov absolvovalo skúšku dospelosti

, 11.06.2019 23:00
maturita, maturanti, gymnazium
Ilustračné foto Autor: ,

Študenti posledných ročníkov stredných škôl majú po maturitných skúškach. Pre niektorých to boli stresujúce momenty a ako to už býva zvykom, tak nie pre všetkých boli maturity úspešné. Externú časť maturitnej skúšky v tomto školskom roku absolvovalo spolu 42 054 študentov.

Počas štyroch dní v marci (12. – 15. marca 2019) sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) pre 41 981 žiakov stredných škôl. Zvyšných 90 študentov sa zúčastnilo náhradného termínu, ktorý sa konal v apríli (9. – 12. apríla 2019). Okrem toho sa na riadnom a náhradnom termíne EČ MS zúčastnilo 1 796 študentov so zdravotným znevýhodnením (4,3 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Do externých maturít sa podľa ministerstva školstva tento rok zapojilo 704 stredných škôl, z toho bolo 635 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 41 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 27 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

„Elektronická forma maturít sa konala na 113 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 250 žiakov. Testy cez počítač vypĺňali žiaci v riadnom i náhradnom termíne z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,8 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1,7 % maturantov predmetu) a matematika (15,3 % maturantov predmetu),“ informuje na svojej stránke ministerstvo.

Skúšky sú rozdelené na dve časti, pričom externú časť maturitnej skúšky predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test. Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) zas predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky).

Percentá ukážu výsledok

Výsledky sú uvedené v percentách. „Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NÚCEM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.“

Externú časť študenti mali z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (38 719 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 752 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 756 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (16 žiakov).

Cudzie jazyky a úroveň obtiažnosti

Ako je to s cudzími jazykmi, sú povinné? Každý študent podľa rezortu povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka, môže si tak vybrať z týchto jazykov: anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Gymnazisti zas povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Študenti stredných odborných škôl a konzervatórií si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Tí, ktorí študujú na bilingválnych stredných školách, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, to majú ešte náročnejšie, pretože povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.

Anglický jazyk si vybralo najviac študentov. „Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (19 738 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (13 872 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (2 139 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 726 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (666 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (371 žiakov), nemecký jazyk na úrovni C1 (168 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (102 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (52 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (23 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (13 žiakov), na úrovni B1 (1 žiak) a z talianskeho jazyka na úrovni B1 (1 žiak),“ vymenúva ďalej ministerstvo.

Matematika ako voliteľný predmet

Gymnazisti si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky nakoniec absolvovalo 5 296 študentov.

Ako sme už spomínali, každý rok sa nájdu študenti, ktorí nemali toľko šťastia pri maturitách. Tí, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. „Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať 3. – 6. septembra 2019. Na túto skúšku sa neúspešní žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 28. júna 2019.“

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 a všetky ostatné informácie si môžete pozrieť TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#maturita #e-maturita 2019
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku