Poďte si preveriť: Ako by ste zvládli celoslovenské Testovanie 9!

04.04.2016 06:00

Čas testovania deviatakov sa neúprosne blíži. Učitelia, rodičia aj žiaci odpočítavajú naozaj posledné hodiny... Dlhoočakávaný 6. apríl 2016 – termín celoslovenského Testovania 9 je naozaj už tu a spolu s ním – pre niektorých žiakov – aj prvá vážnejšia skúška v živote.

Testovanie 9 - matematika
Testovanie 9 - matematika Autor: RAABE

Hoci sa žiaci pripravovali uplynulých niekoľko mesiacov svedomite zo slovenského jazyka a literatúry, aj z matematiky, zrejme stále nachádzajú isté rezervy vo svojich vedomostiach. V hlave im víria rôzne otázky: Ako bude test vlastne vyzerať? Čo sa ma budú pýtať? Dokážem správne vypočítať príklad? Nepomýlim si vzorec? Určím správne slovné druhy?

„Už aby to bolo za nami!“ povedia si v týchto dňoch viacerí deviataci. Práve pre nich sme pripravili jedinečnú možnosť: Vyskúšať si Testovanie 9 hneď teraz na nečisto!

Poďte si spolu s nami otestovať svoje vedomosti z matematiky prostredníctvom testu z pracovných zošitov RAABE – Testovanie 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ, ktorý obsahuje presne ten istý typ testu ako v skutočnom Testovaní 9.


Testovanie 9 z matematiky

Vyskúšajte si Testovanie 9 hneď teraz. Poďte si spolu s nami otestovať svoje vedomosti z matematiky prostredníctvom testu z pracovných zošitov RAABE – Testovanie 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ, ktorý obsahuje presne ten istý typ testu ako v skutočnom Testovaní 9. Rovnaké typy úloh, rovnaká grafická úprava testov, rovnaký počet otázok …a ak chcete aj rovnaký čas na testovanie. Stopnite si 60 minút. Presne toľko času majú totiž na vypracovanie 20 otázok deviataci.

Veľa šťastia!

1. Cyklisti sa vybrali na túru zo Štrbského plesa na Popradské pleso. Výškový rozdiel medzi plesami je 145 m, stúpanie trasy je 7,6 ‰. Aká dlhá je cyklotrasa v km?

2. Na území chránenej krajinnej oblasti je podľa štatistických údajov 20 240 ihličnatých stromov. Sú to jedle, smreky a borovice v pomere 1 : 2 : 5. Koľko je borovíc?

3. Akú časť školského roka zaberajú vianočné prázdniny trvajúce 18 dní, ak sa do počtu dní školského roka započítavajú všetky kalendárne dni od 1. septembra do 30. júna v nepriestupnom roku?

4. Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť zlatú, striebornú a bronzovú medailu medzi 10 súťažiacich atlétov?

5. O koľko je číslo (-4,5) väčšie ako číslo (-5,7)?

lichobeznik

6. Cestári potrebujú vybudovať cestný násyp dlhý 600 metrov. Priečny rez násypu má tvar rovnoramenného lichobežníka. Základne lichobežníka majú dĺžku 9 m a 5 m, ramená lichobežníka majú dĺžku 4 m. Koľko metrov kubických zeminy potrebujú cestári na násyp?

budova

7. Budova vysoká 60 m má tvar valca. Kruhohý pôdorys má priemer 42 m. Steny budovy je potrebné natrieť striedavo zelenou a bielou farbou tak, aby pruhy zelenej farby mali výšku 3 m, biele pruhy mali výšku 6 m. Koľko m2 plochy bude natretých zelenou farbou?

8. Kilimandžáro je ľadom pokrytý horský masív, ktorý je tvorený troma vyhasnutými sopkami: Kibo (5 895 m), Mawenzi (5 149 m) a Shira (3 962 m). Na kráteri Kibo sa nachádza najvyšší vrch Afriky Uhuru. Vypočítajte v m priemernú výšku vyhasnutých sopiek.

9. V akej nadmorskej výške v m leží vrch Uhuru, keď vieme, že je o 746 metrov vyšší ako sopka Mawenzi?

10. Koľko m je výškový rozdiel medzi najnižším a najvyšším vrchom horského masívu Kilimandžáro?

11. Mama pripravila na obed 72 buchiet na pare. Milan zjedol 1/9 z celkového počtu buchiet. Martina zjedla 1/8 zo zvyšku a mam zjedla 4 buchty. Koľko buchiet zostalo pre otca?

12. Autobus prejde za 7 minút 4 km. Koľko km prejde pri rovnakej rýchlosti za 56 minút?

13. Ktoré číslo je riešením rovnice 25 • (10x - 28) = 5 • (2x + 4)?

stvorec

14. Koľko percent obsahu štvorca je farebne zvýraznených?

15. ájdite riešenie sústavy rovníc s neznámymi x, y. -3x + 2y = -6 3x + 2y = 6

16. Bod na kružnici je krajným bodom priemeru aj tetivy s dĺžkou polomeru kružnice. Určte v stupňoch veľkosť uhla medzi priemerom a tetivou kružnice.

17. Určte počet osí súmernosti štvorca.

18. Na sídlisku chcú prečíslovať vchody. Číslo vchodu má byť dvojciferné číslo zložené z dvoch nepárnych číslic. Najviac koľko vchodov takto môžu očíslovať, ak splnia všetky uvedené možnosti?

19. Vzdialenosť stredov kružníc s priemermi 8 cm a 14 cm je 12 cm. V koľkých bodoch sa kružnice dotknú alebo pretnú?

20. Číslo 10 je dvojnásobok druhej odmocniny čísla:

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#testovanie deviatakov #Testovanie 9 #matematika
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk