Pri online učení si študenti sami určia čas svojho štúdia

, 27.05.2018 23:50
počítač, žena, počítačová gramotnosť, internet
e-learning je cenovo dostupné riešenie, často dokonca bezplatné a dáva študentom možnosť prispôsobiť sa vzdelávaniu podľa svojich potrieb. Autor:

e-learning alebo elektronické vzdelávanie je dnes veľmi populárne. Táto výučba „na diaľku“ využíva najmodernejšie informačné technológie. Je určená pre všetkých študentov, môžu ju rovnako využiť na prípravu na prijímacie pohovory .Využívať ju môžu nielen študenti. Zamestnanci si touto formou zvyšujú svoju kvalifikáciu. Je to efektívny nástroj manažmentu vzdelávania.

Dnešná doba je rýchla, študenti potrebujú byť flexibilní a práve online výučba je prispôsobená aj tomuto trendu. Žiaci sa učia vlastným tempom a na mieste, ktoré vyhovuje im. Nemusia nikam cestovať, môžu byť v podstate kdekoľvek.

Veľkým benefitom tohto vzdelávania je teda najmä to, že žiaci môžu prostredníctvom tejto formy študovať kedykoľvek a v podstate kdekoľvek, kde majú prístup k počítaču a internetu. Takéto samoštúdium nie je limitované hodinami, nie je náročné na čas. Študenti sa učia vtedy, keď majú čas.

A aké sú najdôležitejšie prínosy a výhody e-learningu?

Ako prvé výhody sme už spomenuli časový komfort – účastníci tohto vzdelávania nie sú limitovaní časom. Ale tých výhod je určite viac.

Online výučba je vhodná pre každého a zohľadňuje mnohé požiadavky a nároky študentov. Táto digitálna revolúcia viedla k pozoruhodným zmenám v spôsobe prístupu a zdieľania jednotlivých obsahov, tie sa časom zdokonalili.

e-learning nie je obmedzený počtom hodín – nemôžete si len tak minúť hodinu bez možnosti sa vrátiť naspäť k tomu, čo potrebujete. Počas klasického vyučovania v triede sa žiaci dostanú k obsahu väčšinou len raz prostredníctvom pedagóga, ktorý učivo prednáša, respektíve majú k dispozícii svoje poznámky neskôr doma. Online vyučovanie je však výhodne vďaka neobmedzenému počtu prístupov k obsahu. „Prednášku“ si tak môžu vypočuť toľkokrát, koľko potrebujú.

Online štúdium má výhodu v tom, že všetko je na internete a dá sa do obsahu a formy neustále vstupovať a v prípade potreby meniť. Obsah je tak neustále aktualizovaný.

Je to efektívna forma štúdia – v porovnaní s tradičnou vyučovacou metódou v triede má tento režim relatívne rýchle dodacie cykly. To znamená, že čas potrebný na učenie sa môže znížiť, študenti sa môžu rozhodnúť, ktorú časť si potrebujú preštudovať dlhšie a naopak, ktorú môžu preskočiť, prípadne jej venovať len veľmi krátky čas, pretože jej rozumejú.

e-learning ponúka škálovateľnosť, pomáha pri vytváraní a komunikovaní nových školení, politík, koncepcií a nápadov. Ďalej má výrazný vplyv na životné prostredie – ide totiž o bezpapierový spôsob učenia. Využíva systém spoločného učenia – máte možnosť sa učiť s celým svetom. V rámci takýchto kurzov môžete diskutovať a zdieľať rôzne poznatky. V neposlednom rade je takáto výučba zaujímavá, nie je monotónna, pretože je založená na interakcii a diskusiu.

Spája študentov po celom svete

e-learning dnes oceňujú a zároveň vyhľadávajú študenti na celom svete. Je to bezbariérový spôsob výučby, vďaka ktorému sa môžu vzdelávať i ľudia s finančnými, geografickými alebo fyzickými prekážkami.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#e-learning
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk