Vznikajú absolventom povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

, 23.06.2018 15:30
absolvent, prax
Ak sa absolvent po škole zamestná, všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ. Autor:

Záver školského roku sa nám pomaly blíži a s tým súvisí nárast absolventov stredných a vysokých škôl. Niektorí sa hneď po ukončení štúdia zamestnajú, iní odchádzajú do zahraničia a niektorí si budú hľadať prácu až po skončení letných prázdnin. Nájdu sa aj takí, ktorí by chceli ísť pracovať okamžite, ale prácu si nebudú môcť nájsť alebo sa rozhodnú podnikať.

Aké povinnosti však vznikajú študentom, ktorí tento školský rok končia štúdium, voči Sociálnej poisťovni?

Oznamovacia povinnosť absolventovi nevzniká, ak nezačne okamžite po ukončení štúdia pracovať.

„Ak nie sú absolventi dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa na svojej stránke študentov, ktorí tento školský rok ukončili alebo ukončia štúdium.

Po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole zostáva absolvent nezamestnaný. Čo teraz?

Takýto absolvent „nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie. Počas štúdia ani po ukončení školy za študenta-absolventa totiž nikto neplatí poistné na sociálne poistenie. Z tohto dôvodu nemá následne ani nárok na žiadne dávky zo Sociálnej poisťovne, čiže nevznikne mu bezprostredne po ukončení školy ani nárok na dávku v nezamestnanosti,“ radí ďalej Sociálna poisťovňa na svojej stránke. To znamená, že absolventovi vznikajú povinnosti až vtedy, ako začne prvýkrát pracovať.

Čo by musel študent urobiť, aby mu po skončení vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti? Určité obdobie by si musel počas štúdia dobrovoľne platiť.

„Aby ju mohol získať, musel by sa ešte počas štúdia prihlásiť a platiť si dobrovoľné poistenie najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce,“ píše sa v stanovisku Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľne poistená osoba

Ak si absolvent prácu nenájde alebo je dobrovoľne nezamestnaný, môže si platiť poistné na sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské, poistenie nezamestnanosti,…). V tomto prípade si musí podať prihlášku v príslušnej pobočke.

Absolvent si po ukončení školy našiel prácu, čo by mal urobiť v tomto prípade? Musí navštíviť Sociálnu poisťovňu alebo vzniká povinnosť prihlásiť ho jeho budúcemu zamestnávateľovi? Ak sa teda absolvent zamestná ako zamestnanec alebo dohodár, podľa Sociálnej poisťovni bude za neho riešiť tieto povinnosti zamestnávateľ – prihlási ho do registra Sociálnej poisťovne a bude za neho odvádzať aj poistné na sociálne poistenie.

Podnikanie

Niektorí absolventi rozmýšľajú nad tým, že začnú podnikať. Čo ich čaká v tomto prípade? „Ak začne študent-absolvent tento rok prvýkrát podnikať, poistné si bude platiť sám, ale až o rok – od 1. júla 2019 tak ako každý živnostník podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2018,“ informuje ďalej Sociálna poisťovňa. Výšku poistného a údaje na identifikáciu platby mu pritom písomne oznámi Sociálna poisťovňa.

Odchod do zahraničia

V prípade, že sa absolvent rozhodne odísť za prácou do zahraničia, nevznikajú mu žiadne záväzky voči Sociálnej poisťovni. Ak však bol dovtedy dobrovoľne poistený a rozhodol sa odísť do niektorého štátu Európskej únie a jeho zamestnávateľ v danom štáte bude za neho odvádzať riadne poistné na sociálne poistenie, musí sa absolvent z dobrovoľného poistenia na Slovensku aj odhlásiť.

Aké sú povinnosti absolventov voči zdravotnej poisťovni? Celý článok si nájdete TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sociálne poistenie #Sociálna poisťovňa #absolventi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk