Študenti môžu požiadať o pôžičku, na výber majú dva termíny

, 20.07.2018 15:45
vysoké školy, univerity, pôžička
Mnohí študenti si nedokážu popri štúdiu zarobiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré by im pokryli celé štúdium. Často sú nútení využiť študentskú pôžičku. Autor:

Vysokoškoláci sú často nútení popri štúdiu brigádovať a hľadať si možnosti, ako na štúdium zarobiť. Tieto financie však zďaleka na samotné štúdium nemusia stačiť. Niektorí z nich majú šancu získať finančné prostriedky aj formou pôžičky pre študentov. Pred pár dňami zverejnil Fond na podporu vzdelávania výzvu pre študentov.

Študenti, ktorí spĺňajú určité podmienky, môžu požiadať o pôžičku. „Od 16. júla 2018 máte možnosť predkladať žiadosti o pôžičku pre študentov. O pôžičku môžu žiadať študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme ako aj študenti na zahraničných vysokých školách,“ vyzýva študentov Fond na podporu vzdelávania na svojej stránke.

Fond na podporu vzdelávania ďalej zverejnil na svojej stránky a j podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2018/2019. Všetky potrebné informácie tak uchádzači môžu nájsť priamo TU.

Aký je celkový rozpočet? Podľa Fondu na podporu vzdelávania na poskytovanie pôžičiek pre študentov v akademickom roku 2018/2019 sú v rozpočte fondu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 mil. eur. Rozpočet sa tak značne navýšil, pretože oproti minulému roku ide o 1,3 mil. eur viac. Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku. Na výber budú dva termíny.

Termíny a výška financií:

  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 15. septembra 2018 je určený vo výške 1 mil. eur;
  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2018 je určený vo výške 3 mil. eur.

„V prípade študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia došlo k zvýšeniu maximálnej výšky pôžičky na 2 500 eur. V prípade študentov III. Stupňa vysokoškolského štúdia na 5 000 eur. Maximálna výška pôžičky je teda o 200 eur, respektíve 500 eur vyššia ako v predchádzajúcom akademickom roku,“ hovorí o výškach pôžičky tiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke.

Fond na podporu vzdelávania však zároveň upozorňuje záujemcov o pôžičku, že žiadosť o pôžičku pre študentov môže podať iba žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku.

Kto všetko môže žiadať o pôžičku?

• Študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)

• Študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program)

• Študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o fonde.

O pôžičku môžu žiadať študenti zahraničných vysokých škôl, ale musia spĺňať tie isté kritéria. „Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike,“ radí ďalej Fond na podporu vzdelávania.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2018/2019 je podľa Fondu na podporu vzdelávania stanovená na 3% p.a.

Zdroj: FNPV

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysokoškoláci #študentská pôžička #pôžička #Fond na podporu vzdelávania
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk