Bakalári majú šancu na štúdium práva v angličtine

, 18.08.2018 21:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave Autor:

Pre tých, ktorí majú záujem o štúdium práva v cudzom jazyku a to konkrétne v angličtine, priniesla nedávno Univerzita Komenského v Bratislave dobrú správu. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) ponúka možnosť štúdia práva v anglickom jazyku. Táto forma štúdia je určená rovnako pre slovenských ako aj zahraničných študentov. Túto informáciu zverejnila univerzita na svojej stránke.

Podľa univerzity ďalej študijný program právo v anglickom jazyku ponúka široké spektrum predmetov, ktoré si študenti môžu vybrať v súlade s programovou štruktúrou a zamerať sa v rámci štúdia na právo medzinárodného obchodu alebo na právo medzinárodných organizácií. Študenti získajú praktické zručnosti prostredníctvom klinického vzdelávania. Taktiež sa môžu zapojiť do medzinárodných simulovaných súdnych sporov (moot courts) alebo stáží.

Kam po štúdiu?

Absolvent tohto študijného programu bude lepšie uplatniteľný vo všetkých právnických povolaniach, osobitne v medzinárodných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach a advokátskych kanceláriách.

Absolventi, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia, môžu napríklad pracovať vo verejnej správe ako aj na manažérskych pozíciách v súkromnom sektore, prevažná väčšina bakalárov práva však pokračuje v magisterskom stupni štúdia. Magistri práva zas môžu po absolvovaní určitej praxe a ďalších odborných skúšok samostatne vykonávať klasické právnické povolania. Môžu tak z nich byť sudcovia, advokáti, notári, prokurátori či exekútori. Rovnako sú uplatniteľní ako podnikoví právnici.

Pre koho je určený program?

Ktorí študenti sa tak môžu zaujímať o študijný program? Samozrejme, podmienkou je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore právo. „Program je určený študentom, ktorí získali bakalársky titul v odbore právo alebo v zahraničí v odbore, ktorý možno považovať za ekvivalentný s odborom právo,“ približuje dekan Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Absolvent získa magisterský titul v odbore právo, ktorý ho bude oprávňovať na členstvo v príslušných profesijných stavovských komorách a na výkon klasických právnických povolaní.

„Magisterský program právo v anglickom jazyku je akreditovaný dvojročný študijný program, ktorý nadväzuje na výsledky úspešného projektu PraF UK „Law of European Integration and Globalization (LEIG)“. Projekt LEIG bol podporený Európskym sociálnym fondom, prebiehal v anglickom jazyku a sledoval inováciu právnického vzdelávania na PraF UK. Jeho výsledkom bolo viacero anglicky vyučovaných predmetov zameraných na právo Európskej únie a medzinárodné právo, ktoré následne umožnili prípravu nového magisterského študijného programu v anglickom jazyku,“ uvádza na svojej internetovej stránke univerzita. Spomínaný program po prvýkrát otvorili v minulom roku.

Angličtina však na spomínanej fakulte nie je žiadna novinka. V súčasnosti tu totiž prebieha výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku.

Termín prihlášky

A dokedy majú študenti čas na podanie prihlášky na akademický rok 2018/2019? Termín podávania prihlášky je do 31. augusta 2018.

Zdroj: UK v Bratislave

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Univerzita Komenského v Bratislave #právo #PraF UK
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk