Školáci sa môžu zapojiť do projektu na ochranu planéty pred zmenou klímy

, 25.11.2018 22:00
leto, príroda, turistika, kliešte
Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do celosvetového Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018. Autor:

Unicef a Unesco vyzývajú základné a stredné školy, aby sa zapojili do projektu, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť globálneho vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť zapojiť sa do zaujímavého projektu, ktorý siaha až za hranice Slovenska. Témou projektu je trvalo udržateľný rozvoj. Je to skutočne dôležitá téma, ktorej sa treba venovať aj v rámci vzdelávania detí. Už žiaci základných škôl by mali mať vedomosti o podobných problémoch, ktoré trápia našu planétu – chudoba, ochrana planéty, otázka ochrany ľudských práv a zaručenie prosperity.

„Medzinárodný projekt OSN World’s Largest Lesson (Najväčšia svetová lekcia) 2018 je určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) u žiakov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva,“ informuje o projekte Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) na svojej stránke. Projekt má však niekoľko cieľov. „OSN ponúka školám účasť v projekte, ktorý má 17 cieľov na ochranu planéty pred zmenou klímy a na vytvorenie sveta, ktorý bude pre každého lepší, spravodlivejší a bezpečnejší. Ambíciou OSN je dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030,“ píše sa ďalej na stránke ŠPÚ.

Všetko sa to začalo v roku 2015. „V septembri 2015 prijali vedúci svetoví predstavitelia program OSN s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, v ktorom sa stanovuje skupina cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v záujme zastavenia chudoby, ochrany planéty, zaistenia ochrany ľudských práv a zaručenia prosperity pre všetkých. Prijatie tohto programu je historickým míľnikom na ceste k novému modelu, pretože sa v ňom riešia hospodárske, sociálne a environmentálne rozdiely globálnym a integrovaným spôsobom. V tomto procese sa v plnej miere odrážajú európske hodnoty sociálnej spravodlivosti, demokratickej správy a sociálneho trhového hospodárstva, ako aj ochrana životného prostredia,“ píše Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojej domovskej stránke.

Tento projekt žne úspechy a stal sa veľmi populárny vo svete. Od septembra 2015 sa dostal už do 130 krajín a oslovil milióny detí. Spomínaná platforma vytvára bezplatné zdroje pre učiteľov po celom svete. Tí môžu využívať tieto informácie, aby ďalej učili študentov, riadili rôzne projekty a stimulovali akcie na podporu cieľov.

Tento medzinárodný projekt však prináša aj video, ktoré hovorí o globálnych cieľoch udržateľného rozvoja. Video tak môžu používať školy a učitelia a rovnako všetci tí, ktorí budú pracovať s problematikou SDGs a globálnym vzdelávaním.

Pri vytváraní projektu si však môžete pomôcť. Ako? K dispozícii sú rôzne materiály, napríklad vyučovacie plány pre učiteľov, videá, komiksy, projekty v rôznych jazykov, online kurz. Projekt školám, učiteľom, triedam, ale aj samotným študentom umožňuje, aby sa zviditeľnili, ale tiež aby zviditeľnili svoj projekt tým, že ho zdieľajú na digitálnej mape. Digitálnu mapu môžete nájsť TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#World’s Largest Lesson
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku