Ktorá metóda vám zlepší pamäť?

, 26.12.2018 23:50
myseľ, myšlienky, rozmýšľanie, premýšľanie,...
Efektívne precvičovanie pamäte si môžete vyskúšať pomocou metódy Loci. Autor:

O rôznych formách učenia sa sme už čo-to popísali. Dnes sa pozrieme na ďalšiu metódu, vďaka ktorej si môžete zlepšiť a precvičiť vašu pamäť. Pomocou tejto metódy si tak môžete zväčšiť rozsah svojej pamäte. Hovoríme o metóde Loci.

Vyskúšali ste už všetky metódy, vďaka ktorým by ste sa chceli čo najrýchlejšie naučiť potrebné učivo? Nič však nefunguje? Počuli ste už o metóde, ktorá je založená na tom, že si budete čo najpodrobnejšie predstavovať? Poďme si povedať viac o metóde, pri ktorej bude dôležitá najmä vizualizácia.

Metóda pamäťových ciest alebo metóda Loci znamená efektívne precvičovanie pamäte. Metóda Loci siaha do dávnej minulosti, vznikla totiž pred viac ako 2000 rokmi. Vymysleli ju starovekí Gréci a je odvodená od latinského slova „locus“, ktoré v preklade znamená miesto. Podľa vedcov máme mnohí z nás rozsiahle nevyužité pamäťové rezervy. Práve pamäťová technika vynájdená starými Grékmi môže spôsobiť dlhotrvajúce zlepšenie pamäte.

Táto technika spočíva vo vizualizácii a využíva priestorovú pamäť. Čo to teda znamená v praxi? Najskôr si v predstavíme (vizualizujeme) informáciu do podoby obrázkov, potom si tieto obrázky treba predstaviť v priestore – umiestniť ich do tohto prostredia. Základom tejto metódy je preto vytvorenie si cesty, ktorej jednotlivé body nám pomáhajú uložiť si do pamäti rôzne informácie.

A ako ju môžeme reálne využiť? Predstavte si konkrétne miesto alebo cestu, ktorú veľmi dobre poznáte a viete si ju presne predstaviť. Toto miesto alebo cesta má svoje kľúčové (záchytné) body, ku ktorým si priradíte informácie alebo pojmy. V súvislosti s predstavovaním týchto informácií je potrebné prestavovať si informáciu presne – farby, zvuky, vône. V momente, keď máte uloženú informáciu do pamäte, tak si túto cestu v mysli opäť prejdite a skúste si predstaviť informácie v jednotlivých bodoch.

Pri spomínanej metóde využívame nielen princípy vizualizácie, ale aj asociácie, fantázie, lokalizácie a tiež emócií. Čím živšia je vizualizácia, tým účinnejšia je metóda, preto zapojte čo najviac zmyslov.

Svoju pomyselnú trasu alebo miesto si rozdeľte. Ak si napríklad chcete zapamätať váš prejav, vystúpenie, prednášku (čokoľvek hovorené), tak si predstavujte miesto alebo trasu, ktorá má svoj začiatok, stred a koniec. V jednotlivých fázach umiestňujte vo svojej mysli tieto nové informácie.

Metódu Loci môžete využiť pri zapamätaní si rôznych zoznamov, skrípt, poznámok a dôležitých prejavov. Z histórie je známe, že túto metódu používali najmä starovekí rečníci, aby si lepšie zapamätali svoj prejav.

A ako si v tejto metóde zdokonaľovať? Dôležitý je pravidelný tréning a teda pravidelné využívanie metódy Loci.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#metóda Loci #metódy učenia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku