Školáci sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže

, 21.04.2019 11:00
prvák, škola, kreslenie, písanie,
Ilustračné foto. Autor:

Žiaci základných škôl sa môžu aj tento rok opäť zapojiť do výtvarnej súťaže, ktorá nesie názov Vojaci očami detí.

Školáci sa každý rok môžu zapojiť do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje rezort obrany. Život profesionálneho vojaka nie je jednoduchý a ako ho vnímajú práve deti, ukáže spomínaná súťaž. „Ministerstvo obrany SR vyhlásilo už 18. ročník výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami detí, v rámci ktorej môžu aj tento rok žiaci základných škôl kresbami vyjadriť, ako vnímajú život profesionálnych vojakov a prácu v ozbrojených silách,“ informuje o súťaži rezort školstva na svojej internetovej stránke.

Ministerstvo obrany má záujem práve formou súťaže, na ktorej spolupracujú so základnými školami, v žiakoch vzbudiť záujem o témy spojené s vlastenectvom a obranou vlasti. Okrem toho však majú výtvarné diela tiež vyjadriť, čo pre žiakov ozbrojené sily znamenajú a ako ich vnímajú.

„Výtvarné práce žiakov základných škôl budú hodnotené porotou zloženou z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov. Tri najlepšie diela v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku Obrana, ako aj na webovom sídle Ministerstva obrany SR,“ informuje ďalej ministerstvo.

A kam treba posielať súťažné práce? „Jednotlivci, ako aj žiacke kolektívy môžu svoje príspevky, označené názvom, menom autora, spiatočnou adresou, ako aj adresou školy a ročníkom posielať na adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom „Súťaž“ najneskôr do 12. mája 2019. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa už tradične uskutoční na podujatí Deň detí s Ozbrojenými silami SR.“

Nezabudnite na podpis – súhlas rodičov. V zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov musia byť podľa ministerstva zaslané súťažné práce doplnené písomným súhlasom oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa so spracovaním osobných údajov, ako aj s verejným vystavovaním súťažných prác s uverejnením súťažných prác v tlačených i elektronických médiách, s vyhotovovaním fotografií a videa z vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávania ocenení.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vojaci #výtvarná súťaž #Vojaci očami detí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku