Waldorfská škola žiakov neznámkuje, ale hodnotí ich charakteristikami

, 22.02.2018 21:30
chlapec, škola, učenie
Waldorfská škola spočíva nielen v netradičnej forme vyučovania. Odlišuje sa aktivitami, učebnými pomôckami a rovnako aj dizajn týchto škôl je rozdielny. Autor:

Waldorfskú školu založil v roku 1919 Rudolf Steiner. Zmyslom tejto školy je upraviť učebný plán potrebám a postupne sa rozvíjajúcim schopnostiam dieťaťa, pričom má zaisťovať jeho všestranný rozvoj v praktických a umeleckých odboroch.

Počuli ste už niekedy o waldorfskej pedagogike a waldorfskej škole? Dnes sa už veľa hovorí o mnohých alternatívnych metódach vo vyučovaní a jednou z nich je waldorfská pedagogika. Takéto formy vzdelávania sú založené na jedinečnom a zároveň nezvyčajnom prístupe k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Na Slovensku však máme takýchto škôl málo, spočítali by sme ich na prstoch jednej ruky. V zahraničí ich je viac. Stále však neexistuje jednotný názor na to, či sú školy tohto typu lepšie ako klasické, dokonca či sú vôbec vhodné.

Waldorfské školy sa nachádzajú po celom svete a navzájom sú prepojené rôznymi asociáciami a priateľskými organizáciami, ktoré majú poskytovať konkrétne zázemie v podobe učebných materiálov, pomôcok a v neposlednom rade tiež výmenou skúseností a organizovaním konferencií.

Žiadne známky, zázemie v prírode

O čo ide v tejto pedagogike? Je to pedagogika založená na výchove „hlavy, srdca a rúk“ a veľký dôraz sa kladie na rozvoj rozumu, citu a vôle v rovnakom pomere. Učebný plán vychádza z rozsahu nadaní, ktoré má každé dieťa. U detí sa podporujú tvorivé schopnosti a skúsenosti, ktoré spoločnosť a jednotlivec potrebujú. Umenie a kreativita sú dôležitou súčasťou vzdelávania, pričom kvantita učenia a vedomostí nie je taká dôležitá, ako sú dôležité vzťahy medzi predmetmi a ich obsahmi.

Čím sa líšia waldorfské školy od tých klasických? Výnimočne sú nielen pre svoje alternatíve spôsoby výučby, ale svoje miesto tu má aj poloha a celkový dizajn školy. Príroda zohráva dôležitú úlohu a školy sú umiestnené v čo najviac prírodnom prostredí tak, aby mali zároveň veľké vonkajšie plochy, ktoré môžu žiaci využívať počas vyučovania. Ani interiér školy a tried nie je klasický, ale prevláda tu veľa prírodných materiálov a rôzne farby na stenách.

Meditácie

Waldorfská škola sa líši aj svojimi aktivitami. V škole sa venujú meditácií, pomalým cvičeniam, nechýbajú aj ručené práce. V rámci telesnej výchovy majú žiaci aj predmet eurytmia – predpísané pohybové cvičenie v špeciálnom oblečení. Počítače a technika sa používajú, ale menej ako v ostatných školách.

Bežné známky sú v bežnej škole – nie vo waldorfskej. Prepadnúť tu žiaci nemôžu. V tejto škole sa neznámkuje, ale žiaci sú hodnotení písomným hodnotením – charakteristikami, ktoré opisujú výkon, talent/nadanie a v neposlednom rade snahu v jednotlivých predmetoch. V poslednom ročníku však žiaci dostanú aj vysvedčenie so známkami.

Vyučuje sa v epochách a teda spravidla v štvortýždňových cykloch, čo podľa waldorfských pedagógov umožňuje študentom, aby sa viac zahĺbili do predmetu a látky. Po skončení jednej epochy nasleduje „čas zabudnutia“ na danú látku. Tá sa opäť vynorí, keď epocha príde na rad. Harmonogram vyučovania má tiež svoju štruktúru – doobeda sa vyučujú kognitívne predmety, napríklad matematika, prírodoveda, fyzika, chémia, potom rytmické – cudzie jazyky, hudba, eurytmia a nakoniec od obeda sú to rôzne aktivity a ručné práce.

Nie pre každého

Ako to už býva zvykom, aj čo sa týka waldorfskej školy, neexistuje jednotný názor – má veľa kritikov, ktorí nesúhlasia s jej metódami a rovnako má aj svojich fanúšikov. Tento typ škôl čelí aj istej vlne kritike verejnosti a rodičov v súvislosti s určitým náboženským pozadím, čo ale samotné školy popierajú. Konzervatívni rodičia a pedagógovia tento systém vzdelávania zvyčajne odsudzujú, svojich priaznivcov má skôr medzi humanitne alebo nábožensky založenými ľuďmi.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#waldorfská škola
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk