Mladí ľudia majú možnosť sa prihlásiť na zaujímavý projekt v OSN

, 04.07.2018 23:00
ľudia, práca, profesia, mladí, mládež, študent,...
Mladí ľudia sa môžu uchádzať o zaujímavé miesto v rámci programu Mládežnícky delegát v OSN. Autor:

Zaujímavý projekt s názvom Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 chce pritiahnuť mladých do prostredia medzinárodných vzťahov.

Mladí, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné prostredie, vzťahy medzi jednotlivými národmi, mier a priateľské vzťahy v rámci krajín, zlepšovanie životov chudobných ľudí, pomoc tým, ktorí trpia hladom, negramotnosťou a tiež majú blízko k rešpektovaniu práv ostatných, majú jedinečnú šancu.

Práve mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sa dokážu orientovať v medzinárodnom prostredí, zaujímajú sa o diplomaciu a zároveň ovládajú na dobrej úrovni anglický jazyk, môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN.

„Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou,“ informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej stránke.

Aby ste sa mohli stať mládežníckym delegátom OSN, treba splniť niekoľko úloh. Čo všetko to zahŕňa? Okrem spomínaného veku a ovládania angličtiny, je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

  • životopis v slovenskom jazyku
  • agendu a zdôvodnenie jej výberu v slovenskom jazyku (rozsah 1 – 3 normostrany)

Podľa portálu ministerstva tu treba uviesť a zdôvodniť, akou čiastkovou témou by ste sa chceli zaoberať počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch treba navrhnúť, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme. Rovnako je potrebné uviesť s kým plánujete spolupracovať, aký je cieľ celej aktivity a aký by mal byť výstup na záver mandátu.

  • esej v anglickom jazyku (rozsah 3 – 5 normostrán) na tému „Is youth sufficiently involved in the iplementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus nd SDG 16.

Všetky tieto dokumenty pošlite najneskôr do 17. júla 2018 na emailovú adresu osn.delegat@akram.sk. Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách. Najskôr sa zrealizuje výber na základe doručených podkladov. Tí, ktorí následne postúpia, budú pozvaní do druhého kola, v ktorom ich čaká osobný pohovor pred komisiou. Tá bude pozostávať zo zástupcov ministerstiev (MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR), AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa budú konať koncom júla.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#OSN #Mládežnícky delegát v OSN
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk