Prečo zaradiť viac umenia do vzdelávania detí?

, 16.08.2018 23:00
detstvo, dieťa, kreslenie, maľovanie, dom,...
Umenie pozitívne ovplyvňuje vývoj mozgu, zlepšuje gramotnosť a kreativitu. Prináša však ešte oveľa viac. Autor:

Vývoj deti podporuje mnoho faktorov a jedným z nich je aj umenie. Už starovekí filozofi upozorňovali na dôležitosť umenia vo vzdelávaní. Umenie všeobecne pozitívne vplýva na ľudí, môže zvýšiť záujem študentov o samotné vzdelávanie, v neposlednom rade ich spája a zbližuje.

Umenie ako také má svoje miesto v učebných osnovách, ale aj v bežnom živote. Okrem toho vďaka umeniu môžu žiaci získať nové zručnosti a vylepšiť si svoje schopnosti.

Odborníci neustále skúmajú vplyv umenia na vývoj mozgu a mnohé štúdie dokazujú pozitívny vplyv. Podľa odborníkov totiž umenie rozvíja nervový systém, čo má ďalej vplyv na jemné motorické zručnosti, kreativitu a lepšiu emocionálnu rovnováhu. Napríklad profesorka Judith Burton z Columbijskej univerzity sa v jednej svojej štúdii zamerala na umenie – výskum totiž dokázal, že predmety ako matematika, veda a jazyky si vyžadujú zložité kognitívne a tvorivé schopnosti, ktoré sú typické pre výučbu umenia.

Výtvarné umenie poskytuje študentom množstvo podnetov a výhod – zvyšujú si estetické povedomie, tvorivosť, motiváciu, zlepšujú si emocionálny prejav, rozmanitosť a podobne.

Hudba ma pozitívny vplyv na psychiku dieťaťa a podporuje jeho emocionálny vývoj. Rovnako dobre pôsobí aj v súvislosti so slovnou zásobou, deti si vďaka nej zlepšujú rytmus, čo môže mať vplyv na čítanie.

Tanec predstavuje pohyb a akýkoľvek pohyb je prospešný pre naše zdravie. Nielenže zlepšuje kondíciu, ale vplýva na ohybnosť tela, podporuje jemnú i hrubú motoriku, rozvíja hudobný sluch. Tanec má veľmi dobrý vplyv na držanie tela.

Nové výzvy

Umenie môže pre mnohých študentov predstavovať nové výzvy, ďalej ponúka tvorivé prostredie. V kreatívnejšom prostredí sa tak študenti môžu cítiť oveľa lepšie. Žiaci sú dnes často presýtení faktami nielen v škole, ale i vo svojom okolí a potrebujú mať okolo seba atmosféru, ktorá ich povzbudí k učeniu. Primárnym zdrojom informácií už nie sú len učitelia a učebnice, veľa sa dozvedia práve prostredníctvom nových technológií.

A práve tieto možnosti by sa mali využívať kreatívne a zároveň efektívne. Efektívne vzdelávanie tak pomôže študentom aj prostredníctvom umenia v akejkoľvek podobe zistiť, na čo sa pozerajú, čo počúvajú, čo majú okolo seba, čo cítia, ako vnímajú veci okolo seba a pomáha im spoznávať ich emócie.

A aké sú najväčšie benefity umenia? Na čo všetko vplýva?

Pomocou umenia si žiaci budujú svoje schopnosti, zlepšujú sa v tom, čo už nadobudli a naopak. Získavajú aj nové zručnosti, ktoré im pomôžu v rámci štúdia, ale aj v bežnom živote.

Umenie podporuje:

  • Kreativitu
  • Dôveru
  • Riešenie problémov
  • Vytrvalosť
  • Schopnosť sústrediť sa
  • Neverbálnu komunikáciu – reč tela
  • Prijímanie konštruktívnej spätnej väzby – hodnotenia
  • Spoluprácu – spoločná práca
  • Správne návyky – plnenie si svojich úloh načas
  • Zodpovednosť

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#umenie #tanec #maľovanie #kultúra #hudba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk