Školáci môžu aj tento školský rok súťažiť

, 22.09.2018 23:00
stredná škola, školáci, žiaci, študenti
Každý rok sa koná množstvo celoslovenských, krajských a okresných súťaží, do ktorých sa môžu zapojiť nielen žiaci základných škôl, ale tiež stredoškoláci a vysokoškoláci. Autor:

Počas školského roka majú žiaci a študenti možnosť zapájať sa do rôznych súťaží, vďaka ktorým môžu nielen vyhrať nejakú tú cenu, ale zároveň majú šancu ukázať, čo sa v nich skrýva. Súťaží je počas roka naozaj neúrekom, v priebehu ďalších mesiacov budú postupne pribúdať nové.

Prinášame vám krátky prehľad súťaží, ktoré sme si všimli práve dnes. Nabudúce prinesieme opäť ďalšie, do ktorých sa môžu žiaci a školy prihlásiť.

Vytvoriť logo? Žiaden problém

Súťaž – vytvor LOGO na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v cezpoľnom behu 2020. Túto súťaž vyhlasuje Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) a výherca získa 100,– eur pre svoju školu a darček pre seba.

Súťažiaci by mal vytvoriť návrh loga, ktoré bude reprezentovať svetové podujatie v cezpoľnom behu, ktoré sa v roku 2020 uskutoční na Slovensku.

„Zámerom súťaže je vytvorenie vizuálnej identity súťaže, ktorej hlavným cieľom bude zviditeľňovanie podujatia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Logo má zohľadňovať šport, školský šport a samozrejme cezpoľný beh, s prihliadnutím na jeho identitu so Slovenskom,“ uvádza SAŠŠ na svojej stránke.

Termín: Do 30. novembra 2018 musí súťažiaci odovzdať návrh loga. Viac o podmienkach súťaže už nájdete TU.

Literárne súťaže

Medzi študentmi sú veľmi obľúbené aj literárne súťaže – tí, ktorí radi píšu poéziu, prózu a nielen to majú šancu aj v tomto roku zúčastniť sa niekoľkých súťaží. Mnohé z nich nie sú dokonca obmedzené vekom. Zoznam všetkých súťaží nájdete TU. Počas roka sa zoznam priebežne aktualizuje.

Máš umelecké črevo? V poradí 3. ročník umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií – súťaž sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu. Organizuje ju Slovenská národná galéria (SNG) v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.

A kto všetko sa môžu zúčastniť? Žiaci stredných škôl a gymnázií od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). „Nie je potrebné, aby účastníci mali za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Jedným z cieľov súťaže je práve podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam. Na prvý pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. dve osoby). Jediným ďalším obmedzením je téma, s ktorou sa ale môže voľne pracovať – spôsobom umeleckého vyjadrenia sa medze nekladú,“ píše na svojej stránke SNG.

Termín: Do 15. novembra 2018. Viac informácii o súťaží nájdete TU.

Súťaž Dejiny sebavedomia

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA.

Súťaž je určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Cieľom súťaže je prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, o jeho históriu a kultúru,“ píše na svojej stránke ŠPÚ.

Termín: Do 1. októbra 2018 Viac informácii o súťaži nájdete TU.

Celoslovenská súťaž detí vo výtvarnom prejave

Generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlasujú spoločne v školskom roku 2018/2019 celoslovenskú súťaž detí vo výtvarnom prejave – 16. ročník. Téma súťaže znie „Zápalky v rukách detí“.

Termín: do 31. marca 2019. Viac informácii o súťaži nájdete TU.

Celoslovenská súťaž detí v literárnom prejave

Vyhlasovateľom súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Republiková komisia mládeže DPO SR, resp. Komisie mládeže ÚzO DPO SR. Téma súťaže znie „Ochrana pred požiarmi očami detí“.

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti (ZŠ, SŠ, SOU, a pod.) ako aj mimoškolskej činnosti – v dobrovoľných hasičských zboroch, domovoch detí a mládeže, centrách voľného času a pod.

Termín: do 31. marca 2019. Viac informácii o súťaži nájdete TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#školské súťaže #2018/2019 #žiaci a študenti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku