Má elektronické čítanie vplyv na porozumenie textu?

, 17.10.2018 16:50
žena, tablet, sociálne siete
O pridanej hodnote čítania sa hovorí všade a medzi čoraz populárnejšie patrí elektronické čítanie kníh. Autor:

Je digitálne čítanie rovnaké ako čítanie tlačeného textu? Ktorý text dokážu žiaci pochopiť rýchlejšie? Pre mnohých, možno by sa dalo povedať pre staršiu generáciu, zostávajú favoritom stále klasické knihy. Môžu argumentovať vôňou papiera a tým, že si knihu reálne chytia do ruky. Odporcovia sa zas odvolávajú na menšie náklady pri elektronickom čítaní, znižuje sa spotreba papiera a dostupnosť takejto knihy je v podstate neobmedzená. Ako sme na tom však s porozumením textu? Je pre nás jednoduchšie pochopiť text v digitálnej podobe alebo v tlačenej? Odpovede sa rôznia a názory odborníkov tiež.

O pridanej hodnote čítania sa hovorí všade. Deti, ktoré veľa čítajú, majú nielen dobrú slovnú zásobu, vedia sa vyjadrovať, ovládajú gramatiku, ale podľa viacerých výskumov sa im práve čítaním zlepšujú analytické schopnosti, pamäť a koncentrácia. Okrem toho pravidelné čítanie tiež pozitívne pôsobí na stres a krvný tlak, zvyšuje sa schopnosť koncentrácie a milovníci čítania zvyčajne majú vynikajúci písomný prejav.

Dnešní študenti sú vychovaní na digitálnych trendoch, vyrastajú na smartfónoch, tabletoch a počítačoch. A tak s nástupom moderných technológií prišli na trh a e-knihy, ktoré dnes bežne čítajú mladí na svojich tabletoch napríklad počas cesty autobusom do školy. Elektronické čítanie môže byť pre žiakov a študentov dostupnejšie, prístupnejšie. Nájdu sa však medzi nimi aj odporcovia elektronických kníh, ktorí radšej siahnu po klasickej knihe.

Mnohí odborníci sa zaoberajú výhodami čítania klasických kníh v porovnaní s čítaním tých elektronických. Na jednej strane tvrdia, že online médiá a teda sem môžeme zahrnúť aj elektronické knihy zlepšujú vzdelávanie, na strane druhej ho zároveň aj ohrozujú. Podľa niektorých čítanie e-kníh nie je porovnateľné s klasickým vytlačeným textom, vďaka ktorému sa vyvíja lepšia schopnosť kriticky myslieť.

Aký vplyv má na študentov napríklad klasická kniha a aký elektronická a ako to ovplyvňuje ich schopnosti v rámci vzdelávania? Výhoda elektronických kníh je práve v ich dostupnosti, možnosti čítať aj v tme a v podstate kdekoľvek bez obmedzenia. Technológie nám majú zjednodušiť v mnohých ohľadoch život, skrátiť čas – a práve toto sa týka aj samotného čítania. Ak teda má človek možnosť čítať text rýchlejšie, dokáže ho rovnako rýchlo aj spracovať? Môžeme predpokladať, že text, ktorý sa nám objaví v mobile alebo na obrazovke počítača „preletíme“ očami rýchlejšie, ako keď si do ruky vezmeme text v papierovej podobe, respektíve ak čítame klasickú knihu. Naša pozornosť sa môže značne zvýšiť a sústredíme sa možno podvedome viac, ako keď niečo čítame napríklad na internete.

Odporcovia elektronických médií zas hovoria, že ich používanie môže zhoršiť schopnosť študentov čítať text. Niektoré štúdie poukazujú na to, že žiaci lepšie pochopili text z papierovej formy ako z digitálnej – aj keď išlo v oboch prípadoch o ten istý text. Dôležitú úlohu tu môže tiež zohrávať aj dĺžka textu – ktorý text by ste radšej čítali v tlačenej podobe. Kratší alebo dlhší? Je to naozaj veľmi individuálne.

V podstate ale môžeme zhrnúť, že existuje množstvo rozporuplných výskumov, ktoré sa zameriavajú na účinky digitálneho čítania v súvislosti s porozumením textu. Podľa niekoľkých štúdií majú e-knihy negatívny vplyv na vzdelávanie študentov, kým iné štúdie zas preukázali opak. Kde je pravda? Minimálne môžeme predpokladať, že tablet môže vzbudiť u dieťaťa väčší záujem o čítanie v prípade, že doteraz nejavil žiadny záujem. Ak rodič dokáže aj takouto formou pritiahnuť pozornosť dieťaťa ku knihám, tak prečo nie? Časom si možno nájde takéto dieťa cestu aj ku klasickej knihe.

V každom prípade je nevyhnutné v deťoch budovať vzťah ku knihám – či už elektronickým alebo klasickým. Možno práve kombinácia technológií a moderných zaradení motivuje študentov k tomu, aby siahli po zaujímavej publikácií.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#elektronické knihy #e-knihy #digitálne čítanie #online knihy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku