Učitelia budú môcť načerpať inšpirácie na odbornej konferencii v Senci

, 12.04.2019 21:00
raabe  konferencia
Raabe konferencia - archívne foto, zdroj: RAABE

Aj tento rok sa bude v Senci hovoriť o kvalitnom vzdelávaní na Slovensku. Pre pedagógov je pripravený dvojdňový program, počas ktorého si vypočujú množstvo zaujímavých rečníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Už tradične sa môžu všetci učitelia tešiť na medzinárodnú konferenciu Učiteľ nie je Google 6, ktorá sa bude konať 6. a 7. júna 2019 v Senci. Tento rok pôjde v poradí o 8. ročník odbornej konferencie pre pedagógov.

Populárna akcia pre učiteľov má každý rok pripravený bohatý program. Čo všetko ho zahŕňa? „Účasť takmer 500 učiteľov a riaditeľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi vzdelávacími aktivitami. Prednášky, semináre, workshopy, okrúhle stoly, tréningy, koučovacia zóna aj moderovaná diskusia. Zahraniční spíkri zo Spojených štátov amerických, Singapuru, Kene, Litvy, Nemecka a Česka. A samozrejme viac ako 30 renomovaných slovenských lektorov. To všetko bude tvoriť 2-dňový maratón na Seneckých jazerách,“ vymenúva organizátor tohto podujatia v tlačovej správe.

Komu je určený odborný program? Predovšetkým pre všetkých pedagógov, ktorí sa zaujímajú o kvalitné vzdelávanie na Slovensku a záleží im na jeho zvyšovaní. V rámci dvoch dní si tu však nájde každý niečo pre seba, či už ako riaditeľ, zástupca školy, ale aj učiteľka v materskej škole, učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy a mnoho iných.

Dovzdelať sa vo svojom odbore

Bude tento ročník iný ako ostatné? Organizátor konferencie sa zameria na učebné odbory, ale rovnako nebudú chýbať semináre a worshopy.

„Tento ročník sme sa možno viac ako kedykoľvek predtým zamerali na jednotlivé vyučovacie predmety, aby sme učiteľom jednotlivých špecializácií vedeli ponúknuť príležitosť na kvalitné dovzdelanie sa práve v tom ich odbore. V programe tento rok preto figurujú workshopy o didaktike dejepisu, prírodovedných predmetov, slovenského jazyka a literatúry, semináre o výučbe cudzích jazykov, rozvíjaní čitateľskej gramotnosti na základných školách, praktické cvičenia z techniky, či multikultúrna výchova, aktivity na zmierňovanie predsudkov, práca s problémovými žiakmi aj rodičmi,“ hovorí Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.

Tematické piliere konferencie:

  • Kvalitný učiteľ

Právo na vzdelávanie (zakotvené aj v ústave SR) je zároveň aj právom na kvalitného učiteľa. Ako to však v skutočnosti je? Kto učí deti? Kvalifikovaný učiteľ dejepisu učí aj matematiku. Alebo biológ slovenčinu. Je kvalifikovaný. Skutočne?!

  • Škola ako miesto na vzdelanie

Vzdelávacie systémy v Európe sú „postihnuté“ školskou inklúziou, heterogenitou v triede, nedostatočným financovaním škôl, problémom s kvalifikovanými učiteľmi a kultúrnou neintegritou. Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?

  • Procesy učenia a učenia sa

Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy…

  • Cudzie jazyky

Didaktika osvojovania si cudzieho jazyka v materských a základných školách, vyučovacia metóda CLIL, ako učiť cudzie jazyky deti so ŠVVP, digitálny obsah pri výučbe jazyka…

Prejav vďaky učiteľom

Učitelia jednotlivých špecializácií sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky a workshopy počas júnovej konferencie v Senci.

Okrem odbornej časti bude pripravený aj kultúrny program a zároveň miesto na diskusiu s ostatnými kolegami.

„Sme presvedčení o tom, že pedagógovia si na Slovensku zasluhujú viac rešpektu, uznania, a vďaky. S týmto zámerom každoročne okrem bohatého odborného programu účastníkom konferencie ponúkame aj hodnotný kultúrny program, ktorý je nielen príležitosťou na relax medzi vzdelávacími aktivitami, ale aj miestom na diskusiu s kolegami, nové kontakty. Inak tomu nebude ani teraz: príjemný spoločenský večer v štýle záhradnej párty v kruhu 500 zúčastnených učiteľov bude moderovať obľúbený slovenský moderátor Roman Juraško,“ prezradila Mira Bianchi Schrimpelová.

Organizátor

Organizátorom najväčšieho podujatia pre učiteľov na Slovensku je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, odborným garantom Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Konferencia sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#RAABE #Učiteľ nie je Google 6 #konferencia pre učiteľov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku