Výzvy, ktoré menia pohľad na žiaka, ale aj komunitu

, 17.06.2019 23:50
škola, žiak, učiteľka, trieda
Učiteľ nielen vzdeláva, ale je i psychológom, zároveň vychováva, rieši problémy v triede, organizuje a mnohé iné. Autor:

Projekt či výzvy do škôl so zaujímavými myšlienkami prináša Teach for Slovakia (TfS). TfS pozná každý, kto sa aspoň minimálne zaujíma o vzdelávanie. A podľa TfS musí byť dnešný učiteľ nie iba psychológom, ale aj sudcom, manažérom a často dokonca samotným rodičom, pričom jeho práca nekončí odučením si svojho predmetu.

Okrem odučenej hodiny má toho učiteľ v rozvrhu oveľa viac, jeho práca po zazvonení nekončí. „Nasledujú hodiny príprav, opravovania písomiek a organizovania školských či mimoškolských akcií. Účastníci programu Teach for Slovakia v druhom roku svojho pôsobenia na školách pracujú aj na takzvanej leadership challenge [líderská výzva], ktorá prináša pozitívny dopad na ich žiakov, školu či širší systém. Mnohé z nich však pomáhajú aj priamo ďalším učiteľom,“ opisuje výzvu TfS.

Do tejto výzvy sú zapojení priamo účastníci programu. Výzvy sa od seba líšia, cieľ je však vždy rovnaký – podporiť u žiaka rozvoj zručností a pozitívny vplyv priamo na žiaka či jeho okolie. „Leadership challenge je projekt, ktorý navrhujú a uskutočňujú účastníci programu. Tieto projekty majú najrôznejšie témy, trvanie i formy, a to podľa konkrétneho kontextu a potrieb daného účastníka. Vždy je ich cieľom priniesť pozitívny vplyv na jednej strane na žiakov či miestnu komunitu, ale na druhej strane podporujú u účastníkov rozvoj nejakej konkrétnej zručnosti,“ vysvetľuje ďalej TfS.

Leadership challenge má u žiaka podporiť rozvoj jeho zručností.

Leadership challenges zamerané na študentov im prinášajú nové príležitosti a skúsenosti, akými sú napríklad zážitkové vzdelávanie, súťaže, výlety, zveľadenie triedneho alebo školského prostredia, či napísanie knihy. Každý jeden projekt im podľa TfS taktiež pomáha v budovaní zručností potrebných pre život. Nie je to však len o žiakoch. Iné projekty sa zas zameriavajú na pomoc komunite, či pracujú na systémových zmenách. „Viacero účastníkov pracovalo na metodikách či manuáloch, ktoré prinášajú nový pohľad na prácu so žiakmi v triede.“

Po roku sa ukáže

“Leadership challenge je príležitosť pozrieť sa na seba a svoje okolie po roku učenia a zreflektovať, čo som za tento rok videla, čomu som porozumela a čo mi stále vŕta v hlave. Zároveň je to možnosť pozrieť sa na seba samého v perspektíve dlhodobých plánov – čomu sa chcem v budúcnosti venovať, čo sú moje silné stránky a v čom ešte potrebujem zamakať,” tvrdí mentorka a šéfka amasádorského projektu Mária Leitnerová.

Podľa nej si samotní účastníci vďaka tejto výzve budujú rôzne zručnosti, v ktorých vnímajú, že sa potrebujú posunúť. „Napríklad organizácia času, fundraising, budovanie prepojení alebo získavanie podpory. Taktiež využívajú tie, v ktorých sa cítia byť silní, ako budovanie vzťahov, projektové riadenie či rôzne „hard skills“ – svoje IT zručnosti či cudzie jazyky,” dodáva Leitnerová.

Jednotlivé výzvy sú tak zamerané napríklad na budovanie digitálnej gramotnosti u učiteľov – podľa viacerých sa totiž výučba informatiky na slovenských základných školách podceňuje a chýbajú aj kvalitné učebnice informatiky. Ďalej je výzva zameraná aj na prekonávanie jazykovej bariéry v triedach – napríklad v triedach, kde materinským jazykom žiakov je rómčina. Tých výziev je však v skutočnosti viac a venujú sa rôznym oblastiam.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#teach for slovakia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku