Maturanti, kam na vysokú školu? Pozrite si zoznam ponúk

03.02.2012 00:00
Šanony, kancelária, škola
Ilustračné foto Autor:

K maturitám by tento rok malo ísť 60 288 žiakov stredných škôl a výber vysokej školy by rozhodne nemali nechať na náhodu či na poslednú chvíľu.

Väčšina stredoškolákov dnes už zrejme vie, kam nasmerujú svoje kroky, a tí, ktorí sa ešte defi nitívne nerozhodli, by si mali pozorne preštudovať internetové stránky vysokých škôl. Vybrať si môžu medzi verejnými, štátnymi a súkromnými školami doma aj v zahraničí.

Rozhodujúci pre prijatie na vysokú školu je prospech zo strednej školy a úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov či v niektorých prípadoch aj talentových skúšok, no na súkromných školách sa dá prijímačkám vyhnúť. Pravda, rodičia musia počítať s výdavkom na školné v nie malej výške, za rok štúdia sa platí približne od 600 do 1 000 eur alebo za semester.

V prípade verejných a štátnych škôl stačí zaplatiť poplatok za prijímacie konanie, väčšinou od 25 do 50 eur, pričom elektronická prihláška je o niečo lacnejšia.

V rozhodovaní by mala študentom pomôcť aj Užitočná Pravda (odkazy na jednotlivé vysoké školy a ich ponuky sú v sivom rámčeku nižšie), pričom by si mali dobre preštudovať najmä termíny podania prihlášok, keďže na mnohých školách je termín do konca februára.

V prípade, že sa maturant nevie rozhodnúť, je vhodné navštíviť psychológa a požiadať ho o odbornú pomoc pri výbere povolania. Existujú testy, ktoré sú v tomto nápomocné a spoľahlivo určia záujmy a priority mladého človeka.

Ministerstvo chce zvýšiť úroveň vysokých škôl

Zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je prioritou rezortu školstva. Podľa jeho šéfa Eugena Jurzycu by mohlo pomôcť vytvorenie spoločných študijných programov so špičkovými univerzitami. Študent by tak mohol získať dva diplomy – z domácej aj zahraničnej školy – alebo jeden spoločný. Časť štúdia by pritom strávil v zahraničí. Minister je presvedčený, že takýmto spôsobom by sme príležitosť študovať na špičkovej univerzite pritiahli na Slovensko a dochádzalo by tak k masívnejšiemu importu vzdelávacieho know–how zo špičkových univerzít na naše vysoké školy.

Medzinárodnú spoluprácu škôl ministerstvo podporilo cez výzvy zo štrukturálnych fondov. Vysoké školy v Bratislavskom kraji si môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok na tento účel v maximálnej výške 500–tisíc eur do 26. marca. Celkovo boli pre školy v Bratislavskom kraji a Slovenskú akadémiu vied (SAV) z operačného programu Vzdelávanie vyčlenené dva milióny eur.

Školy môžu o príspevky žiadať do 27. februára. Tieto prostriedky by mali poslúžiť na rozbeh, teda na nájdenie partnera či vytvorenie spoločného študijného programu. Spoločné programy bežia už aj v iných postsocialistických krajinách.

„U nás minimálne. Sú rôzne pokusy, ale plnohodnotný spoločný program, kde dostane študent buď diplom aj zo zahraničnej univerzity, alebo tá zahraničná univerzita vydá spoločný diplom s našou a súčasne je tá univerzita z prvej dvestovky alebo stovky, také tu nie sú,“ vyjadril sa Jurzyca.

Digitálna mapa škôl

Ministerstvo tiež plánuje vytvoriť a zverejniť digitálnu mapu základných a stredných škôl, v ktorej si budú môcť rodičia a uchádzači o štúdium jednoducho vyhľadať školu napríklad v blízkosti svojho bydliska a prostredníctvom rôznych indikátorov si ju porovnať s ostatnými školami. Minister tiež chce do marca upraviť metodiku financovania vysokých škôl s cieľom zvýšiť dôraz na financovanie kvality. Rovnako chce dotiahnuť výzvy na výstavbu univerzitných vedeckých parkov. V pláne má aj vyhlásenie výzvy na tvorbu spoločných študijných programov s najlepšími svetovými univerzitami aj v Bratislavskom kraji, čím by sa mal zastaviť nepriaznivý trend zvyšovania rozdielu medzi počtom študentov odchádzajúcich zo Slovenska a prichádzajúcich na Slovensko.

K prioritám ministerstva patrí aj zverejnenie ďalších údajov o úspešnosti absolventov vysokých škôl podľa jednotlivých fakúlt, ako sú nezamestnanosť a príjmy absolventov, s cieľom zvýšiť uplatniteľnosť absolventov v praxi a znížiť nezamestnanosť. Šéf rezortu sa tiež zasadzuje za zverejnenie poplatkov za štúdium, úspešnosti na prijímacom konaní, názorov študentov na kvalitu vzdelávania a miery ukončenia štúdia podľa jednotlivých vysokých škôl, fakúlt a skupín študijných odborov.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk