Čím absolvent presvedčí budúceho zamestnávateľa?

, 08.02.2017 07:00
knižnica, štúdium, vysoká čkola, študenti, počítač
Ilustračné foto Autor:

Štyria zamestnávatelia odpovedajú na štyri otázky o uplatniteľnosti a očakávaniach absolventov vysokých škôl.

1. Ako sa dá výberom vysokej školy ovplyvniť budúci príjem a uplatnenie na trhu práce?
2. Ktorí absolventi si hľadajú prácu najťažšie a o koho je, naopak, najväčší záujem?
3. Majú absolventi prehnané očakávania?
4. Sú dnešní vysokoškoláci dostatočne pripravení na zaradenie sa do pracovného pomeru?

Lubomír Szabadszállási, konateľ spoločnosti Human Center, s. r. o., Bratislava

 1. Škola a titul je len takzvanou vstupenkou na ihrisko. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že základ príjmu si absolvent buduje už počas školy, a to najmä aktivitami mimo školy. Ide o účasť na rôznych projektoch vo firemnom prostredí (pokojne aj zadarmo). To všetko zvyšuje hodnotu absolventa na trhu práce. A posledné roky sa už veľa personalistov zaujíma o tému diplomovej práce, jej pridaná hodnota a kvalita jej spracovania. Najzaujímavejší sú absolventi, ktorí svoje činnosti počas školy robia cielene a dlhodobo. Pasívne prejsť cez školu je tiež znakom chýbajúcej profilácie absolventa v pracovnom procese.
 2. Najväčší záujem je o absolventov technických fakúlt a najmenší o humanitné smery. Súvisí to s tým, že slovenský pracovný trh je primárne zameraný na výrobu technických produktov s vysokou mierou sofistikovaných činností.
 3. Očakávania absolventov sú po škole vždy vysoké, ale vstupom na pracovný trh zistia, že ich teoretické vedomosti nestačia na výkon väčšiny pracovných pozícií a vždy je potrebné pri nástupe absolventa počítať s dlhým časom na adaptáciu a osvojenie si základných rutinných činností a špecifických procesov súvisiacich s výkonom pozície.
 4. Veľkú výhodu majú absolventi, ktorí dokázali pracovať už popri štúdiu. A vôbec neprekáža, že išlo o jednoduchšie činnosti, hlavne nech korešpondujú s predmetom ich študijného odboru. Rozdiely v prístupe a kvalite medzi absolventmi sú obrovské.

Miroslav Garaj, Country manager, Grafton Slovakia

 1. Každá spoločnosť má svoje špecifiká a kritériá, podľa ktorých hľadá zamestnancov. Profil ideálneho zamestnanca závisí od typu pozície, pretože na komunikatívne pozície potrebujú zamestnávatelia jazykovo vybavených kandidátov s dynamickým a asertívnym vystupovaním. Na finančné pozície sú vyhľadávaní kandidáti s ekonomickými základmi, pokojnou povahou a analytickým myslením.
 2. Ideálny absolvent ovláda angličtinu na pokročilej úrovni a ďalší svetový jazyk na aspoň mierne pokročilej úrovni, má za sebou účasť na zahraničných študijných či pracovných pobytoch, vie sa oprieť o svoje teoretické skúsenosti vo forme semestrálnych projektov, bakalárskej a záverečnej diplomovej práce, počas štúdia nadobudol pracovné skúsenosti na Slovensku či už vo forme stáže, alebo brigádnického pracovného pomeru, je aktívny a rieši svoju pracovnú budúcnosť už v dostatočnom časovom predstihu. Grafton Slovakia zrealizovala dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, aké bariéry vnímajú kandidáti pri hľadaní práce. Do prieskumu sa zapojilo 148 respondentov z celého Slovenska. Až takmer polovica opýtaných (43,24 %) sa zhodla sebakriticky na tom, že najväčšou bariérou je málo, respektíve žiadne skúsenosti s dopytovanými pozíciami. Kandidáti si v mnohých prípadoch sami uvedomia, že na voľné pozície nemajú potrebné vzdelanie alebo prax. O potrebe jazykovej vybavenosti sa hovorí už niekoľko rokov. I napriek tomu sú aj dnes kandidáti nedostatočne jazykovo vybavení a priznávajú to: 33,78 % opýtaných uviedlo, že bariérou pri hľadaní práce je úroveň požadovaných jazykových vedomostí. Za tretiu najčastejšiu bariéru vybrali nevhodné pozície v regiónoch. Úspešní sú tí absolventi, ktorí už počas štúdia nadobudli pracovné návyky a budúcemu zamestnávateľovi vedia ponúknuť pridanú hodnotu, ovládajú cudzie jazyky. U profesijne mladých kandidátov zaznamenávame dopyt po práci v administratívne a majú záujem aj o obchodnícke a junior manažérske pozície ako team leader či supervisor. Osobnostný profil absolventa je veľmi dôležitý, ak sú otvorení a vyhľadávajú možnosti osobne spoznať potenciálnych zamestnávateľov, eventuálne sa obracajú na personalistov s prosbou o bezplatnú konzultáciu.
 3. Ideálny kandidát by mal byť mladý pozitívne naladený človek s výbornými jazykovými znalosťami, s praxou v žiadanej oblasti a trvalým pobytom v meste. Je to však veľmi zjednodušený profil. Éra 21. storočia prináša mnoho špecifických pozícii, ktoré žiadaný profil kandidáta veľmi limitujú. Do rebríčka top bariér pri hľadaní práce sa dostali: nenašiel som vhodné pozície z pohľadu náplne práce (20,95 %); nenašiel som vhodné pozície z pohľadu platu (14,86 %); nemám vhodné vzdelanie/neš­tudujem vhodný odbor (12,16 %); neviem, prečo nie som úspešný. Nedostal som žiadnu odpoveď na moje žiadosti (6,67 %). Opýtaní respondenti prieskumu si uvedomujú, že pre to, aby si našli vhodnú pracovnú pozíciu, musia ísť: na jazykový kurz (59,46 %), doplniť si vzdelanie alebo ísť na rekvalifikačný kurz (56,08 %), zúčastniť sa zahraničného študijného či pracovného pobytu (29,73 %). Vzhľadom na to, že mnohí si vo svojom regióne nevedia nájsť uplatnenie, sú ochotní odsťahovať sa za prácou (29,05 %), alebo do práce dochádzať (23,65 %). Snaha cestovať za prácou, ktorá je ďalej ako 50 km, je pre 70 % opýtaných prekážkou. Kandidáti si uvedomujú, že dôležitý ústupok, ktorým môžu získať pracovné miesto, je výška žiadaného platu. Pre to, aby boli zamestnaní, sú ochotní znížiť požiadavky na platové očakávania (8,11 %).

Jiří Halbrštát, marketingový manažér spoločnosti Manpower Česká a Slovenská republika

 1. V súčasnosti je najväčší dopyt po IT špecialistoch a strojných inžinieroch. To sú zároveň odbory, kde majú absolventi najvyššie nástupné platy, a to aspoň o polovicu vyššie ako absolventi humanitných odborov. Medzi študentmi sú ale najpopulárnejšie práve tie humanitné – predovšetkým manažérske a ekonomické.·
 2. Najhoršie si hľadajú pracovné uplatnenie politológovia, sociológovia, právnici či ekonómovia, ak nie sú vo svojom odbore nadpriemerní. Často musia po škole začať na nižššej štartovacej pozícii, kým si u zamestnávateľa vybudujú renomé a získajú zaujímavejšiu pracovnú príležitosť.
 3. Do roku 2009 to tak bolo, ale ekonomická kríza znamenala rýchly nárast nezamestnanosti absolventov a teraz sú oveľa pokornejší.
 4. Veľmi sa to zlepšuje. Mnohí si uvedomili, že je potrebné získavať pracovné skúsenosti už počas štúdia. Je teraz oveľa jednoduchšie získať zaujímavé zahraničné stáže, vďaka čomu sú aj lepšie jazykovo vybavení. Školstvo sa postupne viac zameriava na rozvoj kritického a samostatného myslenia študentov. Ekonomika a spoločnosť sa vyvíjajú tak rýchlo, že absolventi nikdy nebudú dokonale zodpovedať potrebám firiem. Dôležité ale je, aby sa dokázali celý život učiť nové veci.

Mária Synaková, konzultant, Synergie

 1. Z mojich skúseností by som odporučila vyberať si vysoké školy, ktoré sú prepojené s praxou – teda intenzívne spolupracujú s rôznymi spoločnosťami. Vďaka tomu si študenti vedia už počas štúdia vytvoriť obraz o fungovaní spoločností a pracovných pozíciách, ktoré ponúkajú. Prípadne v nich absolvovať krátkodobé stáže a takto si zabezpečiť plynulý prechod do zamestnaneckého pomeru po skončení štúdia. Jazykové znalosti sú čoraz dôležitejšie, a preto aj ponuka jazykovej výučby môže pozitívne ovplyvniť možnosti uplatnenia a príjem v budúcnosti.
 2. Pri pozíciách ktoré obsadzujeme (z oblasti administratívy, financií, obchodu), je najväčší záujem o absolventov, ktorí okrem angličtiny ovládajú ešte jeden cudzí jazyk (veľké plus je nemčina, francúzština) a zároveň počas štúdia získali prax alebo boli aktívni v študentských projektoch, organizáciách. Absolventi, ktorí nikdy nepracovali alebo neboli na stáži, zvyknú mať problém odprezentovať svoju motiváciu, ťažšie identifikujú, v čom sú dobrí, čo by ich mohlo baviť a majú problém odlíšiť sa v dave ostatných uchádzačov o prácu – ich rovesníkov.
 3. Očakávania väčšiny absolventov sú primerané k pozíciám, na ktoré reagujú. Čoraz menej sa stretávame s absolventmi, ktorí svoje očakávania podhodnotia, naopak, snažia sa získať prehľad o tom, čo pracovný trh ponúka. Pri absolventoch sa však viac prejavuje riziko, že dostatočne nezvážia všetky aspekty pracovnej ponuky, ktorými sú okrem platových podmienok aj náplň práce a perspektíva do budúcna a v časovom strese prijmú prvú ponuku, ktorú dostanú.
 4. Závisí od kvality štúdia. Všeobecne platí, že absolventi, ktorí majú za sebou pracovnú skúsenosť, stáž alebo sa „oťukali“ v medzinárodnom prostredí počas pobytu v zahraničí, sú o krok vpred pred tými, ktorí sa venovali výhradne štúdiu. Naučili sa určitým pracovným návykom, neboja sa biznis komunikácie a dokážu sa rýchlejšie zorientovať vo firemnom prostredí.
#zamestnávateľ #vysoká škola #trh práce #Kam na vysokú školu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk