Z akých zdrojov možno financovať štúdium

, 18.03.2017 06:00
Študent, euro
Ilustračné foto. Autor:

Prinášame možnosti, akými rôznymi spôsobmi je možné štúdium na vysokej škole financovať.

 • Finančné zdroje od rodičov, respektíve príbuzných
 • Práca popri štúdiu (brigády, zamestnanie, podnikanie, platené stáže)

Štipendium

 • sociálne, motivačné (prospechové)
 • štipendijné programy
 • vládne bilaterálne štipendiá (medzivládne dohody)
 • národný štipendijný program, Štipendium M. R. Štefánika
 • univerzitné štipendiá (dohody medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami)
 • fond na podporu vzdelávania: podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Je inštitúciou zákonom zriadenou ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky pre pedagogických pracovníkov.

O pôžičku z fondu môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program).
 • Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov
 • Žiadosť o pôžičku bude môcť podať len žiadateľ, ktorý bude zapísaný do ročníka v akademickom roku 2017/2018.

Výška pôžičky:

minimálna suma je stanovená na 500 eur, maximálna pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je v súčasnosti 2 300 eur, pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je aktuálne 4 500 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89 %.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky na webovej stránke www.fnpv.sk.

Bankové úvery:

 • spotrebné úvery, určené na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na vysokej škole
 • povolené prečerpanie na účte na prekonanie krátkodobého zvýšenia výdavkov

Ponuka bánk:

ČSOB: Majitelia študentského FUN účtu môžu využiť povolené prečerpanie účtu do výšky 300 eur.

mBank: mPôžička s garantovaným úrokom 9,9 % p.a. je vzhľadom na svoje parametre vhodná aj pre študentov.

Slovenská sporiteľňa: ponúka študentom denného štúdia (už od prvého ročníka) a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov zvýhodnený Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov.

Prima banka: má v ponuke pre študentov tento typ účtu: Študentský účet: určený pre študentov vo veku 15 až 26 rokov, obsahuje všetky najpoužívanejšie bankové služby, účet je do veku 18 rokov bez poplatku, vo veku nad 18 rokov je mesačný poplatok za vedenie účtu 1,90 eura bezplatné vedenie účtu môže mať klient aj v prípade priemerného denného kreditného zostatku nad 1 000 eur.

Tatra banka: Špeciálny produkt „študentský úver“ neposkytuje. V prípade záujmu má žiadateľ možnosť získať štandardný bezúčelový úver.

VÚB banka: Špeciálne pôžičky pre študentov v ponuke nemá, no majú možnosť požiadať o štandardnú bezúčelovú alebo refinančnú pôžičku.

Tretí sektor

 • nadácie, neziskové fondy, mimovládne organizácie
 • zahraničné nadácie

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Prihlášky na VŠ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk