Stále sa môžete dostať na vysokú školu do Veľkej Británie i Holandska

, 02.08.2017 06:00
muž, let, škla, zahraničie, štúdium
Ilustračné foto. Autor:

Maturanti a absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí ešte váhajú, kde majú od septembra pokračovať v štúdiu, môžu využiť šancu dostať sa na vysokú školu do Veľkej Británie a Holandska.

Napriek obavám niektorých študentov a rodičov je Veľká Británia stále veľmi zaujímavá, navyše ešte výhodnejšia, ako pred referendom o vystúpení z Európskej únie. Britské školstvo je jedným zo sektorov, ktoré si takýto výsledok referenda neželali, a univerzitám sa už podarilo pritlačiť vládu k tomu, aby garantovala zachovanie súčasného statusu a všetkých výhod pre študentov z členských štátov EÚ, ktorí nastupujú na britské univerzity tento a budúci rok. Ak sa teda rozhodnete pre Veľkú Britániu, máte garantované, že budete môcť študovať a doštudovať za súčasne platných podmienok, bez ohľadu na Brexit.

Britské univerzity v súčasnosti vynakladajú veľké úsilie a finančné prostriedky, aby ubezpečili európskych študentov, že sú u nich vítaní. Niektoré univerzity ponúkajú ešte aj výhody navyše: Coventry University prišla s ponukou štipendií až do 2 000 libier, De Montfort University zas ponúka balíček výhod „Love EU“, ktorý zahŕňa malý finančný príspevok, celoročné bezplatné členstvo v rekreačnom centre, a voľné vstupenky na futbalové zápasy Leicester City. Univerzita v Canterbury poskytuje študentom 250-eurový kredit na smart kartu, ktorú môžu študenti používať napr. na univerzitné stravovanie.

Slováci, ktorí si podajú prihlášku na britské vysoké školy počas nasledujúcich troch týždňov, majú ešte výbornú šancu dostať sa na akýkoľvek odbor (s výnimkou medicíny, na ktorú bolo potrebné prihlásiť sa do 15. októbra). Máme totiž náskok pred britskými maturantmi, ktorí sa svoje známky dozvedia až 17. augusta. Týmto dňom potom začne boj o posledné voľné miesta na univerzitách po celej krajine.

Podmienky štúdia vo Veľkej Británii

Dĺžka štúdia: bakalárske 3 roky, master 1 rok
Podmienky prijatia:

  • maturita (priemer do 3,5), pre magisterské štúdium bakalárska skúška
  • znalosť angličtiny: ak nemáte certifikát, môžete ho nahradiť skúškou alebo pohovorom v InterStudy

Školné: bakalárske štúdium: 6 000 – 9 250 libier ročne, magisterské štúdium 4 500 – 9 000 za rok. Na obidva stupne je možnosť čerpania štátnej pôžičky. Pôžička funguje skôr ako daň – absolvent ju spláca len pokiaľ má ročný príjem presahujúci 21 000 libier, ak pracuje v Británii, alebo 12 600 libier, ak pracuje na Slovensku. Splátka je 9 % zo sumy presahujúcej tento limit. Nesplatená časť sa po 30 rokoch zruší. Vo Walese môžu študenti navyše získať grant na cca 2/3 školného, zvyšok si môžu financovať rovnako ako v Anglicku.

Na aké odbory sa môžete ešte prihlásiť

  • Prakticky na všetko – okrem medicíny, zubného lekárstva a veteriny. Veľa Slovákov študuje v Anglicku ekonomické odbory, právo, politiku, psychológiu, kriminológiu, médiá, žurnalistiku, vysoko špecializované technické odbory, cudzie jazyky, umelecké odbory, populárnu hudbu a mnoho ďalších.

Nový trend: Holandsko

Holandsko zaznamenalo v poslednom roku rekordný nárast zahraničných študentov, tak z Európy, ako aj z ostatných kontinentov. Holandsko láka zahraničných študentov aj svojou otvorenosťou a tolerantnosťou k iným kultúram. Do svojho vzdelávacieho systému investuje veľa a dokáže študentom ponúknuť kvalitné vysoké školy s výborným vybavením a motivovanými vyučujúcimi.

Slovenskí študenti vnímajú svoje štúdium v Holandsku veľmi pozitívne a cenia si aj praktický prístup a neformálne prostredie. Vďaka narastajúcemu dopytu a vysokej úrovni angličtiny v rámci akademickej obce prichádzajú holandské univerzity so stále väčším výberom študijných odborov vyučovaných v anglickom jazyku.

Študenti zo Slovenska môžu okrem toho profitovať z finančnej podpory rovnako ako domáci študenti. Na školné, ktoré je 2 006 eur ročne, si môžu zobrať pôžičku, a študenti z „nízkopríjmových“ rodín (do 30.000 eur ročne), ktorí popri štúdiu pracujú, môžu požiadať o ďalšie finančné prostriedky vo forme pôžičky, z ktorej časť (približne 380 eur mesačne) sa zmení na grant, pokiaľ úspešne ukončia štúdium najneskôr do 10 rokov.

Podmienky štúdia v Holandsku:

Dĺžka štúdia: bakalárske 3 roky, master 1 rok
Podmienky prijatia:

  • maturita, pre magisterské štúdium bakalárska skúška
  • znalosť angličtiny: maturita z angličtiny z gymnázia (B2), alebo certifikát

Školné: 2 000 eur za rok, s možnosťou čerpať pôžičku a pri splnení podmienok aj grant vo výške približne 380 eur mesačne.

Na aké odbory sa môžete ešte prihlásiť
V Holandsku sú dva typy vysokých škôl – tzv. research universities, ktoré sú, ako už z ich názvu vyplýva, viac zamerané na výskum, a univerzity aplikovaných vied, ktorých poslaním je príprava absolventov na prax. Na tento druhý typ škôl je stále možné sa prihlásiť, väčšina má uzávierku 15. augusta. Vybrať si môžete zo širokej škály ekonomických odborov – mnohé z nich je možné študovať nielen v angličtine, ale aj v nemčine, keďže na holandských vysokých školách študuje aj veľa nemeckých študentov. V ponuke sú však aj technické odbory (napr. strojné inžinierstvo, letecké inžinierstvo), rôzne vysoko špecializované elektrotechnické odbory, multimediálny dizajn, IT odbory, grafický dizajn, umenie, jazzová hudba a mnoho ďalších. Najviac slovenských študentov si vyberá medzinárodné a európske právo, európske štúdiá, medzinárodnú komunikáciu, medzinárodný obchod a manažment, medzinárodný finančný manažment a pod.

Zdroj: www.univerzityeu.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #štúdium v zahraničí #Prihlášky na VŠ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk