Chcete študovať obchod? Skúste to s MBA

, 12.10.2017 14:26

Aj keď vo svete je bežné študovať "biznis" v rámci programu MBA, u nás sa táto forma presadzuje len veľmi pomaly. Nie je ani zahrnutá do systému nášho vysokoškolského vzdelávania. Napriek tomu ľudí s titulom MBA pribúda i na Slovensku.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

MBA je skratka pre Master of Business Administration, no s obchodnou administratívou v skutočnosti nemá veľa spoločného. V krajinách na Západe je to prestížny titul a absolventi tohto programu zastávajú často vedúce miesta v manažmente významných spoločností. Štúdium MBA si môžu vybrať aj záujemcovia zo Slovenska. K dispozícii majú niekoľko programov na vysokých školách doma, ale aj v blízkom či vzdialenom zahraničí.

Od štúdia iných ekonomických smerov sa MBA líši najmä prepojením teórie s praxou. To sa týka predovšetkým štúdia manažmentu (popri matematike, účtovníctve, ekonómii, štatistike či práve). Študenti sa na základe teoretických poznatkov učia riešiť reálne problémy, a to vďaka desiatkam prípadových štúdií, kde podrobne skúmajú správny prístup a riešenia. Na konkrétnych príkladoch si tak vyskúšajú jednotlivé stratégie a ich dôsledky.

Hoci má MBA vo svete veľmi dobrú povesť, aj tu, samozrejme, platí, že záleží na konkrétnej škole. Iné je vyštudovať tento program v Amerike, iné v Česku či na Slovensku. MBA má pôvod v USA. Prvý program s týmto názvom vznikol na Harvardovej univerzite už v roku 1908 a od 30. rokov minulého storočia zakladali obdobné smery ďalšie vysoké školy. Neskôr sa rozšíril aj do západnej Európy a na ďalšie kontinenty.

V USA dnes existuje už viac ako dvesto akreditovaných MBA programov – na súkromných aj štátnych vysokých školách. Titul z tých súkromných má spravidla lepšiu povesť, no také štúdium zase obyčajne býva i oveľa drahšie. Pre toho, kto chce investovať do svojej budúcnosti, sa však väčšinou oplatí, pretože výrazne zvýši jeho cenu na trhu práce.

Výhodou štúdia MBA na školách v Spojených štátoch napríklad je, že tam vyučujú skúsení odborníci s dlhými rokmi praxe – často na vedúcich pozíciách v nadnárodných firmách – a mnohí z nich majú tiež doktorský titul z nejakej prestížnej univerzity.

Podľa Vladimíra Jecha, Čecha, ktorý MBA absolvoval na Škole obchodu a technológie pri Wisconsinskej univerzite v USA, je tento program vynikajúcim doplnkom pre všetkých, ktorých baví „ekonomické vzdelanie“, predovšetkým pre absolventov vysokej školy ekonomickej.

„Mnoho vecí sa síce preberá znovu, ale v úplne inom svetle a za iných podmienok. Nielenže si absolvent VŠE v rámci MBA zopakuje desiatky teoretických modelov naučených na prednáškach na VŠE. Oproti VŠE dostane šancu vyskúšať ich a overiť pod vedením odborníkov z praxe,“ opísal Jech program pre študentský informačný server iList. Ako dodal, vďaka MBA človek spozná, čo je to veda aplikovaná v praxi, naučí sa tvrdo pracovať, komunikovať s ľuďmi a predovšetkým ho vedú k tomu, aby samostatne myslel.

Problémom na Slovensku je, že sa navzdory niekoľkým pokusom nepodarilo program MBA začleniť do vysokoškolského systému. Uplatňuje sa preto iba v rámci celoživotného vzdelávania. Pri štúdiu sa kladie dôraz na rozvíjanie takých zručností, ako je správne rozhodovanie, účinná komunikácia a rýchle riešenie problémov. Využívajú sa pritom rôzne praktické cvičenia, výskumy a diskusie.

Štúdium je určené najmä členom stredného a vrcholového manažmentu, majiteľom a konateľom spoločností, podnikateľom, obchodníkom, ale aj zamestnancom z oblasti verejnej a štátnej správy, tretieho sektora, prípadne zdravotníctva. Je vhodné aj pre tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie a potrebujú základy, aby mohli pôsobiť vo vyšších manažérskych funkciách vo firme.

MBA by preto nemali študovať úplní laici bez predošlého ekonomického vzdelania či praktických skúseností, hoci v súčasnosti sú už aj programy pre ľudí bez praxe, napríklad pre takých, čo skončili bakalárske vzdelanie a chceli by sa zdokonaliť v „biznise“.

Školy, ktoré pôsobia na trhu, ponúkajú všeobecné zameranie MBA alebo rôzne špecializácie. Všeobecnými predmetmi sú napríklad organizácia a manažment, strategické a projektové riadenie, marketing, finančníctvo, účtovníctvo alebo daňový systém. Medzi špecializovanými možno nájsť napríklad reklamu, inovácie, medzinárodný obchod, informačné systémy a technológie, internetový marketing, riadenie ľudských zdrojov, komunikácia a sociálne zručnosti, manažment zdravotníctva, neziskových organizácií alebo predaja, globálny obchod, elektronický marketing či turizmus.

V krajinách, kde má MBA dlhoročnú úspešnú tradíciu, je zvykom, že sa školy, ktoré tieto programy poskytujú, združujú do špeciálnych asociácií. Napríklad v Spojených štátoch plní túto úlohu organizácia AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) a vo Veľkej Británii AMBA (The Association of MBAs). Podobné asociácie však pôsobia i v Španielsku, Nemecku, Poľsku či v Rusku.

Na rozdiel od Slovenska, kde taká organizácia neexistuje, sú takto združené aj niektoré školy v Českej republike. Zastrešuje ich CAMBAS (Česká asociácia MBA škôl), ktorá vznikla už v roku 1998. Význam tejto organizácie podobne ako v iných krajinách je v tom, že ručí za kvalitu štúdia na týchto školách.

Problémom na Slovensku je, že sa navzdory...
Problémom na Slovensku je, že sa navzdory niekoľkým pokusom nepodarilo program MBA začleniť do vysokoškolského systému. Autor: SHUTTERSTOCK

„V Českej republike existujú približne tri desiatky škôl ponúkajúcich titul MBA, ale mnohé z nich sú pomerne pochybnej kvality,“ uviedol k tomu pre české médiá predseda CAMBAS Milan Malý. Žiadosť o akreditáciu, ktorú táto asociácia umožňuje, si podľa neho podalo len málo škôl. „V roku 2016 sa na akreditáciu hlásilo šesť škôl, z ktorých väčšina bola odmietnutá už v prvom kole,“ vysvetlil Malý.

Aj preto je dnes členom CAMBAS iba desať škôl. Ani v Česku však štúdium MBA nie je náhradou vysokoškolského vzdelania, ale nadväzujúcim stupňom po dokončení vysokej školy a získaní najmenej dvojročnej manažérskej praxe v rámci celoživotného vzdelávania. CAMBAS zabezpečuje, aby programy MBA jeho členov dodržiavali medzinárodné štandardy.

Jednou zo škôl združených v CAMBAS je pražská pobočka Newyorskej univerzity – University of New York in Prague (UNYP). Okrem iného ponúka prestížny program MBA, ktorý je akreditovaný americkou organizáciou IACBE (The International Assembly for Collegiate Business Education).

Podľa školy je tento program navrhnutý pre ambicióznych ľudí, ktorí si želajú stať sa najlepšími výkonnými manažérmi a vyniknúť v odbore. Ocenia ho tiež tí, čo majú v úmysle začať s vlastným podnikaním a predbehnúť konkurenciu.

Silnou stránkou tejto školy majú byť v prvom rade jej profesori s výbornou kvalifikáciou a skúsenosťami. Napríklad finančné účtovníctvo vyučuje bývalý prezident firmy Coca-Cola Bottling z Francúzska Claude Varley.

„Učil som v Monaku, vo Švajčiarsku, Francúzsku, v Albánsku a Srbsku, ale moja najobľúbenejšia univerzita je UNYP v Prahe. Prečo? Pretože ponúka študentom skutočné znalosti, ktoré využijú v priebehu svojej kariéry. Študenti UNYP sú budúci lídri a veľa z nich skončí na veľmi vysokých pozíciách,“ odhadol Varley. Program MBA na tejto škole trvá 18 mesiacov. Vyučuje sa cez víkendy a ukončí sa titulom MBA. Programy na výber sú: manažment, podnikanie, financie a bankovníctvo, marketing a projektové riadenie.

Na Slovensku je situácia v tejto oblasti horšia. Asociácia, ktorá by bola zárukou kvality MBA programov, chýba, dokonca aj informácií o tomto type štúdia je veľmi málo. Program MBA možno síce aj u nás študovať na viacerých súkromných či verejných školách, ale o ich kvalite by sa dalo diskutovať.

Zo škôl, kde sa dá získať titul MBA, možno spomenúť Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského, Vysokú školu manažmentu v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je City University of Seattle, či Paneurópsku vysokú školu v Bratislave.

Aké sú typy MBA štúdia

 • Denné – intenzívne štúdium je zhustené do jedného alebo dvoch rokov, pričom prednášky sú rozvrhnuté na celý pracovný týždeň. Študenti sú preto veľmi vyťažení a na prácu popri štúdiu nie je veľmi čas. Takéto programy sú časté najmä v USA.
 • Zrýchlené – štúdium trvá iba jeden rok, takže je ešte náročnejšie. Voľno medzi semestrami aj prázdniny sú oveľa kratšie.
 • On-line – štúdium na diaľku je prispôsobené potrebám tých, ktorí popri ňom pracujú, často aj na plný úväzok. Na prednášky nemusia vôbec chodiť, vzdelávajú sa z domu vďaka moderným technológiám.
 • Dištančné – rozdiel oproti on-line forme štúdia je, že tu sa študenti na niektorých prednáškach musia zúčastniť osobne. S on-line štúdiom má však spoločné to, že prebieha väčšinou pomocou interaktívnych videozáznamov, videokonferencií alebo on-line či off-line prednášok.
 • Executive MBA (EMBA) – program určený pre vrcholových manažérov, ktorí ani počas štúdia nemôžu prerušiť svoje pôsobenie vo firme. Predpokladmi pre EMBA sú aspoň päťročné skúsenosti v topmanažmente a minimálne 10-ročná prax. Štúdium zväčša financuje firma, ktorá študenta zamestnáva. EMBA trvá jeden až dva roky.
 • Externé MBA – externé štúdium, ktoré prebieha iba vo večerných hodinách alebo počas víkendov. Trvať môže až tri roky.
 • Profesionálne MBA (PMBA) – program, ktorý je zlúčením externého a intenzívneho MBA. Študentom poskytuje väčšiu flexibilitu vďaka tomu, že môžu študovať len počas víkendov alebo večer, ale oproti externému štúdiu zvyčajne trvá iba 12 mesiacov.
 • Globálne EMBA (GEMBA) – podobá sa na profesionálne MBA, no rozdiel je v tom, že študenti tohto programu musia počas štúdia niekoľko semestrov stráviť v rozličných štátoch s odlišnou kultúrou, ako je ich vlastná. Program je preto finančne i časovo náročný.
ZDROJ: EDUWORLD.SK

Medzinárodné profesijné tituly

 • BBA (Bachelor of Business Administration) – študijný program, ktorý slúži ako príprava na vyšší stupeň MBA. Študenti si vďaka nemu môžu prehĺbiť a doplniť teoretické vedomosti v oblasti manažmentu, obchodu, marketingu, financií či riadenia ľudských zdrojov. Nejde však o akademický titul. Slúži skôr na doplnenie skúseností v praxi a uvádza sa za menom absolventa. Program sa hodí pre začínajúcich manažérov a budúcich vedúcich pracovníkov.
 • MBA (Master of Business Administration) – na Slovensku je program súčasťou celoživotného vzdelávania. Uchádzači o toto štúdium by už mali mať vysokoškolský diplom, aspoň z bakalárskeho štúdia, no výnimočne môže ísť aj o absolventov strednej školy, ktorí majú za sebou nejakú manažérsku prax. Program je vhodný pre členov stredného a vyššieho manažmentu, vedúcich pracovníkov štátnej alebo verejnej správy, podnikateľov, prípadne riaditeľov a majiteľov firiem.
 • DBA (Doctor of Business Administration) – najvyšší stupeň manažérskeho vzdelávania, ktorý môžu získať ľudia s dlhoročnou praxou.
ZDROJ: VYSOKESKOLY.SK

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#štúdium #MBA
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Portal VS
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk